of 63428 LinkedIn

Grave wil snel opgaan in Land van Cuijk

De kogel is definitief door de kerk: de gemeenteraad van Grave heeft gisteravond formeel bekrachtigd onderdeel te willen worden van de in oprichting zijnde gemeente Land van Cuijk. Wel opvallend is de uitdrukkelijke wens voor een evaluatie van de herindeling na een paar jaar.  Heel goed zou namelijk kunnen blijken dat ‘we zijn genomen.’

De kogel is definitief door de kerk: de gemeenteraad van Grave heeft gisteravond formeel bekrachtigd onderdeel te willen worden van de in oprichting zijnde gemeente Land van Cuijk. Wel opvallend is de uitdrukkelijke wens voor een evaluatie van de herindeling na een paar jaar.  Heel goed zou namelijk kunnen blijken dat ‘we zijn genomen.’

Op één raadslid na nam de voltallige raad het besluit zo snel mogelijk één grote gemeente te willen vormen met Cuijk, Boxmeer, Mill en Sint Anthonis. Het liefst per 1 januari 2022, maar dan moet alles op alles worden gezet. Met het raadsbesluit – zonder daaraan voorafgaande commissievergaderingen en inspraakmogelijkheden – heeft Grave daarvoor zelf al het noodzakelijke gedaan.

 

Spoedwetgeving

Nu is het afwachten of de andere vier gemeenten vanavond de deur ook openzetten voor die versnelde aansluiting. En daarna is het aan de provincie Brabant en aan de Tweede en Eerste Kamer – die moeten het lopende proces met spoedwetgeving openbreken. Dat dient dan nog voor het zomerreces te gebeuren. Alle seinen staan volgens waarnemend burgemeester Toon van Asseldonk van Grave weliswaar op groen, maar de gewenste zekerheid dat de deadline wordt gehaald kan ook hij niet geven. Lukt dat namelijk niet, dan zou Grave zelfs tot 2026 op aansluiting moeten wachten.

 

Verzet

Het is Grave zelf die het zo spannend heeft gemaakt. Eerst bleef een krappe raadsmeerderheid erop hameren zelfstandig te willen blijven, maar uit een op 17 maart gehouden volksraadpleging bleek dat 70 procent van de inwoners van het stadje juist voor herindeling was. Toen ging in de raad ook bij de voorstanders van zelfstandigheid de knop om. Dat wil zeggen, op één raadslid na: de eenpitter Ben Litjens namens Keerpunt 2010. Die blijft zich tegen een fusie verzetten.

 

Evaluatie

En echt helemaal van harte lijkt het opgeven van de zelfstandigheid ook bij de VVD-fractie nog niet te gaan. Voorman Rob Bannink staat erop dat er – net als bij de Brabantse gemeenten Landerd – na twee of drie jaar een evaluatie komt om te zien of de herindeling de inwoners van Grave dan wel dat heeft gebracht wat mocht worden verwacht ‘of dat we serieus zijn genomen.’ Ook Liberaal Land van Cuijk vindt dat zo’n evaluatie nodig zal zijn, al was het maar als vorm van verantwoording van de nieuwe gemeente.

 

Robuuste gemeente

Minder twijfels zijn er bij met name D66 en het CDA. Die fracties zijn ervan overtuigd dat deel uitmaken van een sterke, grote en robuuste gemeente alleen maar voordelen oplevert voor de inwoners. De belangen van burgers kunnen in hun ogen beter worden gediend. ‘En het levert een sterkere positie op in gemeenschappelijke regelingen, als die dan nog nodig zijn’, aldus D66-raadlid Marion Wiarda.

Woensdagavond 7 april staat de aansluiting van Grave op de raadsagenda van de vier andere gemeenten in Land van Cuijk.

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan op
Daar krijgen de Gravenaren onherroepelijk spijt van, voorspel ik. Hogere OZB en andere gemeentelijke lasten, schralere voorzieningen, grotere afstand tot het gemeentebestuur, ambtenaren en bestuurders zonder plaatselijke kennis en een log ambtenarenapparaat. Tel uit je winst! En achteraf evalueren, àls dat al gebeurt, verandert niets meer. Terugdraaien is er echt niet bij.
Door Bimie Janssen (Ambtenaar) op
En wat denkt dhr. Bannink te bereiken met die evaluatie? De herindeling ongedaan maken. Het is duidelijk dat ze in de raad van Grave al heel lang de weg kwijt zijn en van enige realiteitszin geen enkele sprake meer is.

Vacatures

Klik hier voor alle vacatures

Van onze partners