of 59185 LinkedIn

‘Geweldsmonopolie verschuift niet naar boa’s’

Er is geen sprak van een verschuiving van het geweldsmonopolie van politie naar gemeentelijke boa’s. Dat zegt minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie in antwoord op Kamervragen.

Er is geen sprak van een verschuiving van het geweldsmonopolie van politie naar gemeentelijke boa’s. Dat zegt minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie in antwoord op Kamervragen.

Veiligheid op straat
In het recent verschenen rapport ‘Stadshandhaver’ schreven onderzoekers aan de Radboud Universiteit Bas van Stokken en Pim Foeksens dat ‘de veiligheidszorg in de openbare ruimte niet langer het exclusieve domein is van de politie’. Volgens de onderzoekers verschuift het geweldsmonopolie steeds meer naar de boa’s en maken gemeenten ook steeds meer gebruik van boa’s om de veiligheid in op straat te handhaven.

Toestemming
De minister wijst erop dat het mogelijk is boa’s, afhankelijk van hun taken, uit te rusten met wapens. Meestal gaat het dan om een wapenstok, handboeien of pepperspray. Instanties die boa’s met deze zaken willen uitrusten, moeten daarvoor toestemming krijgen als de boa kan laten zien dat hij goed met de wapens kan omgaan en een positief advies heeft gekregen van politie en Openbaar Ministerie.

Leefbaarheid
Uit een onderzoek van het AD bleek dat gemeenten willen dat hun boa’s beter bewapend kunnen worden. 40 procent van de handhavers is afgelopen jaar mishandeld. Dat zou de reden zijn waarom gemeenten graag willen dat hun handhavers zich kunnen verweren. Van der Steur is het daar niet mee eens. De minister vindt dat de boa er voornamelijk is voor de leefbaarheid en de politie voor handhaving en toezicht. Hij ziet dan ook geen oplossing in het zwaarder bewapenen van de  boa’s. ‘Wanneer boa’s agressief worden benaderd, dan kunnen zij deze personen aanhouden en overdragen aan de politie,’ stelt de minister.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Van veghel (BOA) op
Wij als handhavers hebben zeker meer geweld op straat vergeleken met andere jaren. We krijgen geen geweldsbevoegdheid met transportboeien. We zien vaker dat we zelf geweld moeten gebruiken maar moeten binnen de grenzen blijven waardoor er vaak agressieve personen gewoon weglopen en ons uitlachen. Dit wil je ook niet als handhaver. Geweldsbevoegdheden en transportboeien helpt ons als handhaver zeker om binnen de wet te kunnen handhaven als het uit de hand loopt. Zeer jammer dat de minister er zo over denkt en dat de veiligheid van de boa's op straat zo ten min komt. De politie is niet altijd inzet baar omdat deze vaak andere taken hebben binnen hun gebied. Er zullen zeker meer mishandelingen komen tegen de boa's amdat de meerdere burgers niet eens weten wat de taken en de bevoegdheden zijn van een BOA. De minister miet maar eens goed nadenken of geweldsbevoegdheid en transportboeien gewoon een standaard onderdeel wordt voor de BOA.
Door Teunis op
"BOA deelt bekeuring uit voor vogels voeren met stukje banaan"

Je moet er toch niet aan denken dat dit soort lieden ook nog eens geweld zouden mogen toepassen. Voorzien van wapens en pepperspray. Brr.

http://regio.tpo.nl/2016/04/20/haag-man-gooit-st …
Door Jolanda op
We hebben ministers met verstand nodig zo snel mogelijk voor dat het nog verder uit de hand loopt.
Dit gaat om machtsmisbruik.
Dit gedrag moet gehandhaafd worden.
Boa's moeten alleen burgers aanspreken als dit strikt nodig en terecht is. En het wijkteampersoneel: als de burger hetzelfde gedrag zou vertonen dan zouden ze gearresteerd worden.Nu gebeurt er niets.
Het klopt niet meer in dit landje.regels moeten voor iedereen gelden.
Door Arjan op
De BOA's hebben het weer gedaan....

Als je je aan de regels houdt heb je niets te vrezen.

Punt is alleen dat door het handhavingstekort grote groepen mensen in de veronderstelling zijn gaan verkeren dat ze "boven de wet staan".
Bijv. hondenbezitters van wie de grote meerderheid zich niets aantrekt van opruim- of aanlijnplicht.
Door doeterniettoe (-) op
De opkomst van de BOA's is voor het grootste deel te wijten aan de afgang van de politie. Inclusief geweldsmiddelen.
Het is triest dat de politiek zich er weer onderuit wil praten (maar het is dat of toegeven dat hun beleid qua politie faalt).
Door Niels op
Menig uitroepteken in onderstaande reacties komt op mij over als "richting agressief". Op zulke momenten zou ik toch graag een BOA aan mijn zijde hebben, die bevoegd is uitroeptekens te gebruiken.
Door Karel op
Het agressieve grensoverschrijdende machtsgedrag van de wijkteams lijkt erg veel op dat van de boa's.Met het verschil dat zij duidelijk laten blijken onze persoonsgegevens in handen te hebben.
Samen op een communicatie cursus hoe beheers ik mezelf hoe blijf ik rustig zonder meteen te dreigen en te kleineren misschien ? Geen wapens dus !
Door Jos (hoofd oov) op
Als ik de reactie van Joschke, oud-consulent soza, lees bekruipt mij het gevoel dat hij toch tracht gast te houden aan zijn oude rol van consulent. Ook ik ken de periode uit begin/medio 90'er jaren waarin veel gemeenten een project stadswacht zijn gestart. Deelnemers aan die projecten werden destijds veelal gerekruteerd uit de diverse bakken bij Soza, waarbij mensen op basis van diverse gesubsidieerde regelingen (Melkert, Jeugdwerkgarantplan en later WiIW en ID, binnen de gemeentelijke organisatie werden geplaatst als stadswacht. Deze mensen werden veelal als gastheer/gastvrouw en ogen en oren voor de overige organisatieonderdelen te werk gestald. Deze functie is naar mijn mening echter niet meer vergelijkbaar met de huidige BOA, immers moeten deze voldoen aan steeds strengere eisen en jaarIjkse bijscholing, dit waar in het recente verleden kon worden volstaan met 5-jaarlijkse bijscholing.
Een gemeente die ondanks een steeds verder terugtredende politie op het gebied van leefbaarheid en overlast (gevolg van bezuinigingen en daaruit voort vloeiende prioritering) kan vrijwel niet anders dan investeren in een kwantitatief en kwalitatief goed team handhaving. Uiteraard kan ook binnen die groep medewerkers incidenteel sprake zijn van niet of minder professioneel optreden, wellicht ook een kwestie van terug geven wat je qua reactie terug krijgt.
Door joschke (oud-consulent sociale dienst) op
Het probleem met de BOA's is dat het vaak kansarmen zijn die uit de kaartenbakken van de sociale dienst worden gerekruteerd en veelal allochtoon zijn met de daarbij behorende mentaliteit die het leuk vinden om macht uit te oefenen en dan niet eens onbevooroordeeld maar op basis van etniciteit. Een Marokkaanse boa zal niet snel een Marokkaan aanpakken... Mensen die jarenlang in de bijstand zitten (ten minste als ze onder de 50 jaar zijn) zijn veelal kansloos door opleiding en ongeschiktheid wegens het onbreken van sociale vaardigheden. Boa's okay maar niet uit de kaartenbakken van de sociale dienst.
Door John van der Ley op
Boa's moeten geen gebruik mogen maken van handboeien dit lijkt me geen goed idee.
Er moet gewerkt worden aan de houding van de boa daar schuilt het probleem.De burger schiet hierdoor in de verdediging als de boa weer eens over de schreef gaat.Voor de houding van de politie is ( over het algemeen ) meer ontzag. Zij zijn rustig,beleefder en communiceren beter. Al is dat hier en daar verandert door de contacten met de wijkteams dat moet ik ook beamen.Je kunt eenvoudigweg niet alles aannemen wat de ( ggz ) wijkteams melden.Dat is een hele andere wereld met een reputatie.
We willen graag dat de politie blijft zoals die was.