of 59318 LinkedIn

Genomineerden Beste Lokale Bestuurder 2013 bekend

Een maand lang konden lezers van Binnenlands Bestuur laten weten wie ze de beste lokale bestuurder van 2013 vonden. Daaruit stelde de redactie een lijst van tien kandidaten samen.

Een maand lang konden lezers van Binnenlands Bestuur laten weten wie ze de beste lokale bestuurder van 2013 vonden. Daaruit stelde de redactie een lijst van tien kandidaten samen.

Een goede bestuurder is een daadkrachtige bestuurder. Dat blijkt uit de lijst van aangedragen kandidaten. Bijna de helft van alle respondenten noemt daadkracht als belangrijkste kwaliteit van hun favoriet. Overige kwaliteiten (creativiteit, moed, toegankelijkheid en vakkundigheid) scoren ongeveer in gelijke mate veel lager.

 

De shortlist in alfabetische volgorde:

Afbeelding

Janny Bakker

Wmo-wethouder Janny Bakker (CDA) van Huizen schudde gemeenten wakker met een brandbrief naar staatssecretaris Van Rijn. De overheveling van persoonlijke verzorging naar verzekeraars in plaats van naar gemeenten werd massaal door gemeenten verworpen.
 Hans BuijtelaarAfbeelding

Respondenten roemen de toegankelijkheid, gedrevenheid en vakkundigheid van de Amersfoortse wethouder Financiën Hans Buijtelaar (VVD). Hij realiseerde niet alleen een bezuiniging van 20 miljoen, maar wist tegelijkertijd een decennialange discussie over een betere ontsluiting van Amersfoort te beslechten.


 

Afbeelding

Ferd Crone
Met de onverwachte verkiezing tot Culturele Hoofdstad van Europa in 2018 oogst burgemeester Ferd Crone (PvdA) van Leeuwarden veel lof, evenals met zijn krachtdadige optreden tijdens de omvangrijke centrumbrand in oktober afgelopen jaar.
 
Anno Wietze HiemstraAfbeelding

Dankzij ‘Het Hoogeveen Bouwpakket’ stimuleerde wethouder Anno Wietze Hiemstra (CDA) op een groot aantal fronten de lokale bouwmarkt. Van kortingen op bouwgrond, vergunningen binnen een week, halvering van de leges en goedkope leningen tot het minimaliseren van welstand.

 

AfbeeldingBirgit op de Laak

Wethouder Birgit op de Laak (PvdA) krijgt veel waardering voor de wijze waarop ze vormgeeft aan de decentralisaties in het sociale domein. Daarnaast scoorde ze als milieuwethouder door de Horstenaren tot de beste afvalscheiders van Nederland te maken.
 

 

 

Mariëtte PennartsAfbeelding

Gedeputeerde Mariëtte Pennarts (GroenLinks) van de provincie Utrecht krijgt de handen op elkaar voor haar inzet om al een jaar voor de deadline zoveel mogelijk jeugdzorgtaken naar de gemeenten over te hevelen. ‘Er is moed nodig om los te laten als je heel gedreven bent’, schrijft een ambtenaar.

 

Afbeelding

Albert Rodenboog

Burgemeester Albert Rodenboog (CDA) van Loppersum wordt geprezen voor zijn tomeloze inzet om de gevolgen van de aardschokken in zijn gemeente onder de aandacht te brengen. ‘Hij is het gezicht geworden van de strijd tegen de oneerlijke gaswinning door het grootkapitaal ten koste van de burgers’, meent een wethouder. 

Robert StrijkAfbeelding

De Leidse wethouder Robert Strijk (D66) wordt door zijn stad ‘op handen gedragen’. Ondernemers zien in hem ‘de beste wethouder Economie’ die Leiden ooit heeft gehad, stelt een raadslid. Hij opereert zonder dubbele agenda en spreekt duidelijke taal. Sterk verbeterde regionale samenwerking wordt eveneens aan Strijk toegeschreven.

 

Afbeelding

Lambert Verheijen
Mede dankzij uitgebreide bestuurlijke ervaring slaagde dijkgraaf Lambert Verheijen (PvdA) van waterschap Aa en Maas erin elf partijen achter het Deltaplan Hoge Zandgronden te krijgen. Dit plan moet het regionale watersysteem en de ruimtelijke inrichting in Noord-Brabant en Limburg klimaatbestendig maken.

 

 

 

Peter van de Wiel

Afbeelding

Wethouder Peter van de Wiel (Combinatie95) van Boxtel vocht als David tegen Goliath om schaliegasboringen in zijn gemeente tegen te houden. ‘Het werd geen ‘not in my backyard’-discussie van één gedupeerde gemeente, maar dankzij hem een brede maatschappelijke discussie’, schrijft een wethouder. Zijn gedrevenheid en betrokkenheid bij bezorgde burgers, droegen bij aan zijn populariteit.

 

 

 


Verantwoording

Deze lijst is gebaseerd op bijna 200 inzendingen van bestuurders, raadsleden, ambtenaren en een klein aantal externen, vanuit alle decentrale bestuurslagen. De redactie van Binnenlands Bestuur heeft bij min of meer gelijke populariteit van genoemde kandidaten gekeken naar de verhouding tussen mannen en vrouwen en naar de spreiding over het land. Tot slot heeft de redactie de voorgedragen kandidaten die ook al op de shortlist stonden van de verkiezing Beste Bestuurder van 2012 buiten beschouwing gelaten.

 

Stemmen?
Ga naar www.binnenlandsbestuur.nl/bestebestuurder2013 en stem op uw kandidaat voor de verkiezing Bestuurder van 2013. Stemmen kan tot vrijdag 14 februari. De winnaar wordt op donderdag 27/2 bekend gemaakt tijdens het BB-raadsledendebat in Driebergen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door van Stein, A.M.C.A. (n.v.t.) op
i.v.m. stemmen "lokale"bestuurders, wil ik aangeven dat, hoewel wonende in Den Haag, sinds jaren "bewondering"heb voor Dhr. van der Laan.
Ik heb hem "gekend"in den Haag als "verantwoordelijke Huisvesting"voordat hij - helaas - verdween naar Amsterdam: hij was ook welkom geweest in Den Haag en had héél véél goeds teweeg kunnen brengen.
Bewoonster Stationsweg den Haag, mist hem nogsteeds"qua bestuursintentie".
Wens hem veel succes en geluk.
Door SB Weijers op
"CDA-lobby voor Rodenboog! Dat gaat als volgt: Rodenboog, CDA, voordracht van R. door Wethouder Prins, CDA, degenen die hem prijzen, allemaal CDA! Wat zegt de wereldberoemde Redmond O'Hanlon over die mensen: " Religieus geïnspireerde mensen zijn de meest gevaarlijke die er zijn, zij zijn degenen die anderen pijn doen en laten lijden". Juist die mensen hebben altijd het woord "respectvol" voor in de mond! Dus, Rodenboog, absoluut niet! Geef mij Fred Crone maar!"
Door Burger (ondernemer) op
Dhr. Buijtelaar van Amersfoort verdedigt inderdaad standvastig typische VVD-zaken. Onder andere een snelweg dwars door de stad en het niet willen afboeken van grote verliezen op de grondposities. Of je dat goed bestuur kunt noemen zal niet bij deze lokale-bestuuder-verkiezing blijken, misschien zelfs niet op 19 maart, maar wel over een flink aantal jaar, als de dhr. Buijtelaar weer gewoon ergens ICT-systemen aan het verkopen is.
Door Dirktje (inwoner) op
Mijn stem gaat naar dhr Rodenboog, de reden hiervoor is dat deze burgemeester op een ingetogen wijze de belangen van zijn inwoners onder de aandacht van de overheid heeft gebracht!
Door Robert (inwoner Hoogeveen) op
Ik stem op wethouder Anno Wietze Hiemstra van Hoogeveen. Sinds 2010 is hij wethouder en hij heeft mooie resultaten bereikt. De gemeentefinanciën zijn weer op orde gebracht, hij is een doorzetter met veel kennis van zaken. Staat tussen de mensen en hij heeft een luisterend oor voor de inwoners, oog voor detail en probeert mensen echt te helpen. Met het omvangrijke bouwstimuleringsplan Hoogeveense bouwpakket heeft hij samen met de Hoogeveense ondernemers een impuls gegeven aan de bouwsector in Hoogeveen. Dit heeft ook een grote voordelen voor het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad.
Door ir. E.H.J.M. de Groot (Lid Dagelijks Bestuur Waterschap Aa en Maas) op
Ik stem Lambert Verheijen, omdat hij als lokale en regionale bestuurder de problematiek van de zoetwatervoorziening voor de Nederlandse zandgronden op de kaart heeft gezet.

Hierbij schakelt hij niet alleen op lokaal niveau (zowel bestuurlijk als maatschappelijk), maar ook op provinciaal en nationaal niveau.
Door Elizabeth Boerma (exploitante B. & B. in Oosterwijtwerd) op
Rodenboog,bah. Wat heeft Rodenboog bereikt door zijn zogenaamde daadkracht ? Nul komma nul. Rodenboog doet niets meer dan koffiedrinken met de NAM. Toen Kamp naar Loppersum kwam bestookte Rodenboog ons provocerend en achterbaks met dranghekken en pelotons politie en ME: walgelijk.
Het is gewoon een slijmerig mannetje, samen met "zijn" wethouder, die hem in een opzetje nomineerde!
Door mr. Jim J. Lambeck (raadslid) op
Vanwege een brandbrief van mij aan hem, kwam Rodenboog pas 8 maanden na de aardbevingen een beetje in actie! Als u dat daadkracht noemt ! De voorlichting aan de inwoners is abominabel slecht, de kans op aardbevingen nog even groot: heeft niets bereikt.
Door Hannah de Jong (Organisatieadviseur) op
Bij Buijtelaar is het aardig om te weten welk dossier hier in de tekst wordt bedoeld. Als het gaat om de aanleg westtangent, dan is het passend, eindelijk heeft Amersfoort dan een 'rondweg'.. Als het gaat om het dossier Kersenbaan dan heeft de Raad van State met haar uitspraak die discussie beslecht, niet Buijtelaar. Helaas doorstaat dat dossier de toets van effectiviteit, modern verkeersbeleid en duurzaamheid niet; juist door de aanleg van de westtangent en de nieuwe locatie van het ziekenhuis. Jammer van > 25 mln euro.
Door Peter Kelder (communicator) op
Als 'daadkracht' het enige kriterium zou zijn bij de beoordeling van beste bestuurder-kandidaten, dan moet onze Mariette gaan winnen....Juist op het ongelofelijk moeilijke terrein van de Jeugdzorg is zij heel 2013 druk in de weer geweest samen met het gehele jeugdzorgveld, de Utrechtse gemeenten en haar eigen ambtenaren, de jeugdzorgtransitie inhoud te geven. De Utrechtse gemeenten weten dat Mariette Pennarts voor hen de weg effent naar een succesvol vervolg van de jeugdzorg in onze provincie.
Waarin een kleine provincie met deze 'kleine' maar zeer moedige en communicatief sterke bestuurder GROOT kan zijn !