of 63966 LinkedIn

Gemeentesecretarissen willen 'loon naar werken'

Periodieken afschaffen; wie resultaten boekt krijgt meer salaris. #Gowege doet voorstellen voor cao-nieuwe-stijl.

De gemeente-cao van de toekomst bestaat wat de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) betreft uit hooguit 3 A4-tjes collectieve afspraken. Binnen dat ‘dunne kader’ moeten gemeenten zelf ruimte krijgen om maatwerkafspraken te maken met hun ambtenaren.

Periodieken afschaffen

Zo wil de VGS af van de jaarlijkse periodieken. Of iemand extra salaris krijgt, moet afhangen van hoe hij of zij heeft gepresteerd. Ook het uitgebreide pakket van collectieve secondaire arbeidsvoorwaarden kan van tafel. In plaats daarvan moeten kleine budgetten voor bijvoorbeeld ouderschapsverlof, vakantietoeslag en eindejaarsuitkering worden samengevoegd in één persoonlijk budget. Medewerkers kunnen dat naar keuze inzetten.

 

#Gowege

De huidige cao gaat uit van uniformiteit, slechte leidinggevenden en kwetsbare medewerkers, vindt de VGS. Dat is achterhaald en past niet bij Het Nieuwe Werken in een moderne gemeente. Het platform Goed werkgeverschap van de VGS, actief onder de naam #Gowege, heeft acht principes geformuleerd voor de Cao van de Toekomst. Ze zijn vorige week aangeboden aan het College van Arbeidszaken van de VNG en de vakbonden.

 

Gemeente-cao 2013

De VGS wil daarmee een bijdrage leveren aan de gesprekken over de nieuwe gemeente-cao voor 2013, zegt Frans Mencke, initiatiefnemer #gowege en gemeentesecretaris in Hoorn. ‘Versimpelen van eerdere cao’s volstaat wat ons betreft niet meer. We willen fundamenteel nadenken over wat bijvoorbeeld Het Nieuwe Werken vraagt van gemeenten en wat daarvoor in een collectieve arbeidsovereenkomst moet worden geregeld.’

 

Maatwerk voor gemeenten

Alleen ‘dunne kaders’, vindt de VSG, die gemeenten ruimte bieden om individueel maatwerk af te spreken. Dat betekent dat er ook niet meer lokaal met vakbonden wordt onderhandeld over arbeidsvoorwaarden, wel is overleg met de Ondernemingsraad belangrijk.

 

Grotere rol voor leidinggevende

De ‘mini-cao’ van de VGS betekent een grote rol voor leidinggevenden, zegt Mencke, bijvoorbeeld als het gaat om beloning. ‘Het minimale en maximale salaris in een schaal wordt in de cao vastgelegd, maar de speelruimte daartussen kan door de leidinggevende worden benut. Die beoordeelt of een medewerker de afgesproken doelstellingen heeft bereikt en in aanmerking komt voor meer salaris.’

 

Kritiek van ambtenaren

Verwacht Mencke niet dat daar veel kritiek op komt onder ambtenaren, bijvoorbeeld omdat ze en probleem hebben met hun leidinggevende? ‘We moeten af van het uitgangspunt dat medewerkers kwetsbaar en afhankelijk zijn. En als er een probleem op de werkvloer ligt, kun het daar beter over hebben dan je te verschuilen achter de cao.’

 

Transparant zijn over ambtenarensalaris

Tegenover het afschaffen van periodieken staat bovendien de mogelijkheid om méér te verdienen als je goed bent in je werk, zegt Mencke. En: ‘Mensen vinden het niet erg dat een collega meer verdient dan zij, als ze maar weten waarom. Daar moeten we dus transparant over zijn. Leidinggeven is nu eenmaal onderscheid maken. In de huidige systematiek proberen we iedereen over een kam te scheren. Maar niet iedereen is en kan hetzelfde.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door henk op
@easymoney: er zijn genoeg mensen die zichzelf kunnen redden. Directeuren woningbouwverenigingen, specialisten, zorgverzekeraars, ns, etc. Goede voorbeelden te over om het met je eens te zijn. Waarom schaffen we de overheid niet helemaal af? laten we dit dan wel snel doen, want ik wil gaan verbouwen en zit echt niet te wachten op toezicht. En voor die boete voor te snel rijden had ik ook niet gevraagd. Een ons minder controle en toezicht zou ook best mogen. Tot slot: een aardige bezuiniging is afschaffen van de belastingambtenaren..... die leveren voor mij echt niets op.
Door ernst (ambtenaar) op
Ik heb geleerd dat regelgeving als een CAO de uitkomst is van een denkproces en overleg. Wat de VGS wil, is dus ook maar een mening. Geheel in de liberale tijdgeest leunt deze mening erg in de richting van werkgeversbelangen en dan alleen nog die van de korte termijn. Ik, als eigenwijs en stevig adviseur, merk nog dagelijks hoe belangrijk het is ambtenaren enigzins te beschermen tegen de grillen van bestuurders en managers. Kortom, deze denkrichting van de VGS zal meer "his masters voice" ambtenaren tot gevolg hebben en minder ruimte bieden voor een kritische opstelling. Ambtenaren zijn niet gelijk te stellen aan werknemers in het bedrijfsleven en dat moeten we ook niet willen. De overheid is een bijzonder bedrijf, daar hoort een specifieke bescherming bij!
Tenslotte, een gedereguleerde COA lijkt leuk, maar zal enorm veel extra regels tot gevolg hebben. De ervaring leert dat "de vrije ruimte" weer met regeltjes tot op de millimeter wordt ingevuld en al helemaal als het gaat over zoiets wezenlijks als salariëring.
Door Easymoney (Financiën) op
Er is een veel makkeljkere oplossing. Maak de overheid in zijn totaal geheel, zo klein mogelijk. Leg de verantwoordelijkheid neer bij de burgers, en val deze niet lastig met wetgeving of spelregels.
Dan heb je ook geen - van alle kanten uitdijende - overheid nodig. Dan hoef je ook niet meer te na te denken over: huilende ministers, deregulering, secretarissen, koopkrachtplaatjes, CAO, ambtenarenrecht etc.
Tenslotte, de afgelopen jaren is de overheidsmacht wel erg groot geworden. Zelfs de beruchte vrije markt is helemaal gereguleerd, dichtgetimmerd en beperkt. Ik krijg de indruk dat heel nederland maar 1 ding doet, wetten uitvoeren of eraan gehoorzamen. Mensen die zich zelf kunnen redden, die zie ik steeds minder.
Door peter (adviseur) op
Er is een ex-gemeentesecretaris uit de hoofdstad die nu ellenlange columns schrijft over de jeugdzorg op ditzelfde platform. Ik stel voor dat we met hem beginnen.
Door Frans van der Zwaag op
Laat de gemeentesecretarissen niet te veel ondernemertje spelen. Dat is echt niet bevorderlijk voor de arbeidsverhoudingen en de positie van de gemeenten op de arbeidsmarkt. Beter is te bezien of het enthousiasme van gemeentesecretarissen ten aanzien van peperdure organisatieontwikkelingen en reorganisaties, wat vaak niet meer oplevert dan werkgelegenheid voor organisatieadviseurs, kan worden getemperd.
Door Kees op
Hier gaat de wal het schip wel keren, doordat er dan gewerkt gaat worden met inhuurconstructies via private partijen waardoor de stugge regelgeving ontweken wordt en men een meer met de maatschappij alignde bedrijfsvoering kan bedrijven.
Door Kees op
Hier gaat de wal het schip wel keren, doordat er dan gewerkt gaat worden met inhuurconstructies via private partijen waardoor de stugge regelgeving ontweken wordt en men een meer met de maatschappij alignde bedrijfsvoering kan bedrijven.
Door H. Pardoes (Managementwatcher) op
Ik stel voor de we een proefperiode starten van 6 jaar, waarbij alle secretarissen automatisch verplicht meedoen. Elk jaar zullen ze worden beoordeeld door middel van een 360 feedback inclusief beoordeling. Hiermee wordt voorkomen dat de beoordeling te eenzijdig uitvalt.
Ik verwacht overigens dat de meeste secretarissen gedurende de zes jaar op de nullijn blijven zitten, omdat ze - ondanks de vele wijzigingen die ze doorvoeren in hun organisatie - door de meederheid niet als waardevol, maar als 'plasje-doen-gedrag' worden betiteld.
Door Robbie Ribbens (Beleidsmedewerker) op
Technocratische oplossingen om meer uit management en medewerkers te halen. Gaat niet lukken, he? Investeer in leiderschap! En werk toe naar een andere organisatiecultuur, waarin management en medewerkers tot hun recht komen. Dan werk je, om het voorbeeld van Vd Berg aan te halen, naar een ander functionerend P&O toe. Maar ja, leiderschap? Wie gaat dat brengen?
Door Henk op
Een prima plan dat de gemeentesecrarissen loon naar werken willen hebben. Laten we met deze groep maar beginnen. Lijkt me een aardige bezuiniging :)