of 64621 LinkedIn

Gemeentesecretaris Tynaarlo moet veld ruimen

Na een snoeihard rapport over de verziekte cultuur in de ambtelijke organisatie van het Drentse Tynaarlo, heeft de gemeentesecretaris zijn biezen moeten pakken. Het is slechts het begin van een grote schoonmaak, zo heeft waarnemend burgemeester Adema in een brief aan de ambtenaren aangekondigd.

Een door en door verziekte ambtelijke organisatie. Ambtenaren die elkaar wantrouwen, over maar niet met elkaar praten en geen vertrouwen hebben in het concernmanagement. Een op de vier ambtenaren voelt zich onveilig en een op de drie ambtenaren is ontevreden over de organisatiecultuur binnen de gemeente Tynaarlo. Deze en nog vele andere harde conclusies over de Drentse gemeente hebben geleid tot het onmiddellijke vertrek van gemeentesecretaris Jan van Muijen.

Boel opschudden

Met het gedwongen vertrek van Van Muijen is het probleem niet opgelost, schrijft waarnemend burgemeester Piet Adema in een brief aan de ambtenaren. ‘Niets is minder waar. Het is slechts een van de noodzakelijke ingrepen, maar beslist niet de enige.’ Het ambtelijk apparaat moet en zal flink worden opgeschud. Ook de politieke en bestuurlijke verhoudingen moeten drastisch worden verbeterd.


Gedwongen vertrek

Directe aanleiding tot het gedwongen vertrek van de hoogste ambtenaar is het eindrapport van Berenschot over de cultuur en organisatie van Tynaarlo. Dat onderzoek is gestart na signalen in de media dat er op het gemeentehuis een angstcultuur heerst. Hoewel de burgemeester in zijn brief aan de raad schrijft dat daarvan geen sprake is, geeft toch een op de vier ambtenaren aan zich onveilig te voelen.


Onveilig

Dat heeft deels te maken met baanonzekerheid, maar ook met de gebeurtenissen tussen 2011 en 2013 rondom de schorsing en uiteindelijk het − naar later bleek onterechte − ontslag van de financieel beleidsadviseur-controller wegens een vermeend ‘plichtsverzuim’ en het ‘niet integer handelen’, aldus het onderzoeksrapport. Ambtenaren vragen zich af of hen hetzelfde kan overkomen, wanneer zij te kritisch zijn naar het management.


Ontevredenheid

Ruim een op de drie ambtenaren is ontevreden over de organisatiecultuur bij de gemeente. In Tynaarlo werken 270 ambtenaren. Op de afdeling bestuur- en managementondersteuning (BMO) is de sfeer nog slechter; daar is bijna vier op de tien ambtenaren ontevreden over de heersende cultuur.


Wantrouwen

Vernietigend waren de ambtenaren over hun oordeel over de gemeentesecretaris. Nog geen 18% van de ambtenaren vertrouwt de hoogste baas. Vier op de tien ambtenaren is ontevreden over de gemeentesecretaris. In de ogen van slechts een op de tien ambtenaren geeft hij het goede voorbeeld. Daarnaast laat hij zich veel te weinig op de werkvloer zien.


Ivoren toren

Veel kritiek is er op de concernstaf. Het vertrouwen in de directie is beschadigd. Besluiten worden vanuit een ‘ivoren toren’ genomen en de directie is een ‘gesloten bolwerk’. De concernstaf is bovendien te veel met zichzelf bezig in plaats van met de werkvloer of de burgers, stellen ambtenaren. Per saldo is bijna de helft van de ambtenaren ontevreden over de directie en slechts 12% tevreden.


Onrust en frustratie

De slepende politieke en bestuurlijke spanningen zorgen voor onrust en frustratie bij een deel van de medewerkers. De sturing vanuit het college en de directie is niet eenduidig. De komst van de waarnemend burgemeester heeft wat dit punt betreft al wel tot verbetering geleid.


Sporen

Gebeurtenissen uit het verleden blijven parten spelen, zo blijkt uit het onderzoek. Vooral de kwestie rondom de financiële man heeft er ingehakt en laat nog steeds zijn sporen na. Burgemeester Adema schrijft in zijn brief aan de ambtenaren dat er ‘afsluitsessies’ komen en dat de medewerkers daarna ‘toekomstgericht’ aan de slag moeten gaan en het verleden achter zich moeten laten. Ook schrijft Adema dat de raadsverkiezingen bieden kans op een nieuwe start.


Verstoorde verhoudingen

In het gemeentehuis van Tynaarlo zijn de verhoudingen al jaren verstoord; ook de politiek-bestuurlijke. De ene crisis volgde op de andere. Burgemeester Frank van Zuilen heeft de handdoek in de ring gegooid. In augustus vorig jaar heeft Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar waarnemend burgemeester Adema benoemd met als doel rust te brengen in de organisatie.

 

 

 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Rob de Wilde op
Waarom moet Berenschot onderzoek doen naar wat iedereen al weet? Namelijk het systeem is ziek. Als je even tussen de rokers gaat staan, weet je genoeg en ben je stukken goedkoper uit. Ik ben ook benieuwd naar de methode van onderzoek. Het zou me niet verbazen als er naar lineaire oorzaak - gevolg relaties is gevraagd, gezien de lineaire uitkomsten: A leidt tot B. Helaas zit de sociale werkelijkheid zo niet in elkaar.

Ook vreemd dat geconstateerd wordt dat ruim 30% van de ambtenaren ontevreden is over de cultuur. Alsof die cultuur dan een ding is dat buiten de mensen zelf staat over de andere 70% gaat.

Onhandig als Adema nu over gaat op 'afluitsessies'. Alsof je met een sessie die door de burgervader is bedacht omdat hij er geen last meer van wil hebben iets afsluit. Lijkt me een klassieke 'wees spontaan paradox'. Piet, zo werkt het niet. Ik zou zeggen, ga met elkaar kijken wat er nou is misgegaan en welke betekenissen men daaraan geeft. Doe aan rouwverwerking. Pas daarna zal men bereid zijn om naar de toekomst te kijken. Nooit het verleden uitwissen, maar ervan leren. En dan vooral niet in de valkuil trappen van het zoeken naar schuldigen. Zoek naar patronen: Een ervan is vermoedelijk de verkeerde managers selecteren. Er is sprake van een verwaarloosde organisatie, die er patroonmatig in slaagt de mensendie het echte werk doen te verwezen. Ga ook geen 'cultuurtraject' optuigen, wat naar ik aanneem wel weer de reflex zal zijn (en naar verwachting het advies van Berenschot), want cultuur is geen los ding, ook al denkt Berenschot van wel. Zorg ervoor dat mensen met elkaar in gesprek gaan. Stuur niet op wat ze moeten vinden of denken. Zorg voor participatie. Denk niet dat management en macht hetzelfde zijn.

Afijn, ik kan zo wel een tijdje doorgaan. Hopelijk probeert men niet de problemen op te lossen met hetzelfde denken als dat verantwoordelijk is voor die problemen. Doe geen onderzoek, maar zorg voor interactie
Door M. Pis op
Vanaf het moment dat er een ( onbekwame) interim secretaris aan het roer kwam, ging het van kwaad tot erger in Tynaarlo. Zij werd opgevolgd door de nu weggestuurde secretaris. Deze kleine man was ook niet erg groots in zijn daden. Hij organiseerde een aantal hielenlikkers om zich heen en een aantal machtsbeluste managers hebben er een mooi zooitje van gemaakt. Neem daarbij een contactgestoorde burgemeester, een verdeelde politiek en het feest is compleet.
Tynaarlo is een prachtige gemeente met veel goede ambtenaren. Veel succes met de wederopbouw en selecteer aub managers die echt begaan zijn met hun personeel en de inwoners......
Door John Manschot (gespreksleider, trainer, verandermanager) op
Voor zover ik de rol van waarnemend burgemeester Adema uit het artikel leer kennen, is hij volgens mij slecht bezig.

Allereerst is er zijn ontkenning van de onderzoeksconclusie: er is geen angstcultuur (terwijl een te groot deel van de ambtenaren aangeeft zich onveilig te voelen). Die uitspraak van Adema is zonder verdere onderbouwing gewoon een arrogante ontkenning van de werkelijkheid zoals die door de werknemers wordt ervaren. De desbetreffende medewerkers voelen zich niet gehoord...en daarmee waarschijnlijk bevestigd in hun bange vermoedens.

Daarnaast schrijft Adema dat het ontslag van de gemeentesecretaris nog maar een eerste stap is. De gekozen formulering zal zeker in de gegeven omstandigheden voor menigeen een dreiging inhouden. Als de angst er nog niet in zou zitten, is dit een mooie aanleiding voor een snel opkomend gevoel van onveiligheid.

Vervolgens beweert Adema dat er nu snel "afsluitsessies" gaan komen. Vooruit niet meer zeuren. Pleisters plakken en zonder ballast de toekomst in! Overigens zonder die ballast serieus te nemen en op een nette manier overboord te zetten.

Op grond van dit artikel voorspel ik daarom dat de aanpak van Adema faalt. Op de korte termijn bezweert hij wellicht de zichtbare crisis. Wellicht tot grote tevredenheid van zijn opdrachtgevers. Onderhuids woedt de veenbrand verder en zal het (ontkende en verwaarloosde) gedoe op een later moment in alle hevigheid weer opvlammen.

Ik hoop voor de ambtenaren (en de burgers) in Tynaarlo dat dit artikel een verkeerd beeld oproept en dat het "crisimanagement" van Adema verstandiger in elkaar steekt dan ik nu vrees.