of 59318 LinkedIn

Gemeentesecretaris Leudal kan blijven

Han Bekkers kan interim-gemeentesecretaris blijven in de Midden-Limburgse gemeente Leudal. Dat is de uitkomst van een dinsdagavond gehouden spoedvergadering van de gemeenteraad.

Han Bekkers kan interim-gemeentesecretaris blijven in de Midden-Limburgse gemeente Leudal. Dat is de uitkomst van een dinsdagavond gehouden spoedvergadering van de gemeenteraad.

De raad had om zo’n zitting gevraagd in verband met de commotie die was ontstaan rondom de interim-gemeentesecretaris. Die was afgelopen weekend in een NRC-artikel neergezet als een tovenaar en aanhanger van een sektarische beweging die ambtenaren zou dwingen cursussen van die beweging te volgen.

 

Strafrechtelijk onderzoek

Behalve dat burgemeester Arno Verhoeven namens het college, het management team en de medewerkers zijn volledige steun had betuigd aan Bekkers – ‘Han is voor deze interim-klus de juiste man op de juiste plaats en hij is het die de weg zal effenen voor zijn opvolger’ –,  sprak ook de gemeenteraad uit met hem verder te willen. Een motie van afkeuring – met name over de hoogte van de vergoeding voor de interim-secretaris – werd niet gesteund door de coalitiepartijen. Wel is afgesproken de interim-situatie zo snel als mogelijk te beëindigen. Er kan echter pas een vaste nieuwe worden geworven als duidelijk is wat het lot is van de geschorste gemeentesecretaris. Die is namelijk sinds vorig jaar verdachte in een strafrechtelijk onderzoek. Bekkers werd als waarnemend secretaris aangenomen om met zijn ervaring en gezag rust te brengen in de organisatie en die verder te helpen in haar ontwikkeling.

 

Relatieve rust

Volgens Verhoeven spreken medewerkers uit ‘dat er na jaren van onrust nu eindelijk sprake is van rust en stabiliteit om daadwerkelijk datgene te kunnen doen wat we moeten doen. Medewerkers spreken ook uit – en dat heb ik me als portefeuillehouder personeel goed in de oren geknoopt – dat ze wensen dat deze relatieve rust en stabiliteit, en de positieve ontwikkeling blijft.’

 

Aanpassing vergoeding

Burgemeester Verhoeven zegde toe met een schrijven te komen waarin staat hoe lang de interim-periode naar verwachting nog zal duren en welke vergoeding daar tegenover staat. De huidige vergoeding – naar verluidt ruim 18.000 euro bruto per maand – vindt het college weliswaar marktconform, maar omdat Bekkers langer blijft, zal het salaris worden aangepast. Met name uit de hoek van de oppositie is er veel kritiek op de hoogte van die vergoeding, hoewel de fractievoorzitters daarover op de dag van het besluit van zijn benoeming volledig op de hoogte waren gesteld.

 

 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Geert smeets (Ondernemer) op
Vanaf 1 januari 2007 heeft het gemeente bestuur B&W een slechte hand in tal van zaken gehad, onbehoorlijk bestuur dient afgestraft te worden, de eigen coalitie genoten zijn bijzonder mild over alle zaken, de oppositie was wel enigszins kritisch maar kon ook door eigen falen geen vuist maken! Het wordt tijd voor dualisme en een proffesioneel college van buiten de raad, Vakmensen kunnen het slechte imago meer glans geven , aan de nieuwe raad de opdracht om daar mee in te stemmen, lijkt mij zo!