of 59318 LinkedIn

Gemeentesecretaris Leudal kan blijven

Han Bekkers kan interim-gemeentesecretaris blijven in de Midden-Limburgse gemeente Leudal. Dat is de uitkomst van een dinsdagavond gehouden spoedvergadering van de gemeenteraad.

Han Bekkers kan interim-gemeentesecretaris blijven in de Midden-Limburgse gemeente Leudal. Dat is de uitkomst van een dinsdagavond gehouden spoedvergadering van de gemeenteraad.

De raad had om zo’n zitting gevraagd in verband met de commotie die was ontstaan rondom de interim-gemeentesecretaris. Die was afgelopen weekend in een NRC-artikel neergezet als een tovenaar en aanhanger van een sektarische beweging die ambtenaren zou dwingen cursussen van die beweging te volgen.

 

Strafrechtelijk onderzoek

Behalve dat burgemeester Arno Verhoeven namens het college, het management team en de medewerkers zijn volledige steun had betuigd aan Bekkers – ‘Han is voor deze interim-klus de juiste man op de juiste plaats en hij is het die de weg zal effenen voor zijn opvolger’ –,  sprak ook de gemeenteraad uit met hem verder te willen. Een motie van afkeuring – met name over de hoogte van de vergoeding voor de interim-secretaris – werd niet gesteund door de coalitiepartijen. Wel is afgesproken de interim-situatie zo snel als mogelijk te beëindigen. Er kan echter pas een vaste nieuwe worden geworven als duidelijk is wat het lot is van de geschorste gemeentesecretaris. Die is namelijk sinds vorig jaar verdachte in een strafrechtelijk onderzoek. Bekkers werd als waarnemend secretaris aangenomen om met zijn ervaring en gezag rust te brengen in de organisatie en die verder te helpen in haar ontwikkeling.

 

Relatieve rust

Volgens Verhoeven spreken medewerkers uit ‘dat er na jaren van onrust nu eindelijk sprake is van rust en stabiliteit om daadwerkelijk datgene te kunnen doen wat we moeten doen. Medewerkers spreken ook uit – en dat heb ik me als portefeuillehouder personeel goed in de oren geknoopt – dat ze wensen dat deze relatieve rust en stabiliteit, en de positieve ontwikkeling blijft.’

 

Aanpassing vergoeding

Burgemeester Verhoeven zegde toe met een schrijven te komen waarin staat hoe lang de interim-periode naar verwachting nog zal duren en welke vergoeding daar tegenover staat. De huidige vergoeding – naar verluidt ruim 18.000 euro bruto per maand – vindt het college weliswaar marktconform, maar omdat Bekkers langer blijft, zal het salaris worden aangepast. Met name uit de hoek van de oppositie is er veel kritiek op de hoogte van die vergoeding, hoewel de fractievoorzitters daarover op de dag van het besluit van zijn benoeming volledig op de hoogte waren gesteld.

 

 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door p op
€18.000 p/m zijn kosten, salaris is wat heel anders.
Anders moet je maar eens aan je personeelsmanager vragen wat je kost...scheelt nogal een slok.

En dan heeft de beste man nog 'last' van dat hij tijdelijk is (risico) en het voordeel van zijn expertise.
Door Sebastiaan op
Deze man werkt waarschijnlijk 50 uur per week (zo niet meer). Per maand is dat 200 uur. 18000/200 = 90 euro per uur. Persoonlijk vind ik de km vergoeding erbij mag horen. Maar 90 euro per uur is gewoon geen hoog bedrag.
Door Ad Thomassen (Fractievoorzitter VVD ) op
De strekking van uw artikel is helaas incorrect. Niemand van de fractievoorzitters wist van de hoogte van het salaris. Dat de fractievoorzitters van de coalitiepp dat nu beweren is een poging om het argument van de oppositiepp te ontkrachten! Hun bewering is ook tegendraads om minder dan één jaar later te zeggen dat zo’n salariëring maatschappelijk onverantwoord is. De oppositiepp had vooral moeite ermee dat de selectieprocedure zeer onzorgvuldig is verlopen. Geen navraag gedaan of referenties ingewonnen...
Door Jochen (Ondernemer) op
Dit kan zo niet langer in Leudal. Burgemeester Verhoeven lijkt meer en meer een brokkenpiloot die het eigen falen niet in wil zien, de coalitiepartijen zijn uitermate zwak en alleen maar bezig met verkiezingsretoriek. Grote opschoning is hard nodig!
Door Arie op
18.000 euro per maand is in ieder geval ver boven de Balkenende-norm die voor bestuurders van publieke organen en ambtenaren gelden. Dat dit exorbitante salaris door een burgemeester van nota bene PvdA-huize wordt verdedigd, is een gotspe.
Door Wottsjer (Watcher) op
Leudal is al zo'n aangeschoten zwak ding in gemeenteland en nu nog dit. Het ontbreekt aan kracht om een vuist te maken en er is kennelijk genoeg foute infiltratie om voort te gaan.
Ze zijn in goed gezelschap, ook Heerlen weet de stinkende stal maar niet uit te mesten. Hoe veel nog, hoe vaak nog, hoe lang nog?
Door m (ud) op
Een eerdere gemeentesecretaris geschorst vanwege een strafrechtelijk onderzoek, Een te hoog betaalde new age interim? Een gemeenteraad en bestuur in een staat van ontkenning. Weer de Limburgse ziekte? Laat de CdK en de minster van BZK nu maar ingrijpen.
Door doeterniettoe (-) op
Aparte reacties.
College van B&W, management en medewerkers steunen de interim-gemeentesecretaris, samen met een meerderheid van de Raad.
Omdat een aantal Raadsleden van de oppositie zo vlak voor de verkiezingen hun kans zien om nog even wat stemmen te trekken wordt hier een punt van gemaakt (waar vervolgens ook nog aan tegemoet wordt gekomen).

En dan is het vanzelfsprekend niet goed en weten de stuurlui aan wal wel wat het zou moeten zijn.

Uitermate typerend en klein.
Door Burger op
Hoe ingewikkeld kan het zijn in deze kleine gemeente om de zaak rustig te houden. Exorbitant hoog salaris. Toezicht Gemeentefinancien of minister BZ grijp in! Ontvangen andere specialisten - zzp-ers - ook deze hoge bedragen in deze of een andere gemeenten? Is de werving wellicht via netwerk bestuurders geweest?
Door mart (ex beleidsambtenaar) op
18000 per maand plus € 70 onkostenvergoeding per dag.
Leudal heeft 39000 inwoners. Hoezo marktconform?