of 59761 LinkedIn

Gemeenteraden worden kleiner

De Tweede Kamer stemt naar verwachting morgen in met het initiatiefvoorstel van de PvdA om gemeenteraden te verkleinen. CDA, D66, SP, CU en SGP vinden het onlogisch de raden te verkleinen op een moment dat gemeenten veel extra taken van het rijk op hun bordje krijgen.

Ondanks forse kritiek van de oppositie ziet het er naar uit de Tweede Kamer donderdag instemt met verkleining  van gemeenteraden met tien procent; de zogeheten dualiseringscorrectie.

Controle belangrijker dan ooit

Nu gemeenten extra taken op hun bordje krijgen, is het geen goed plan om de raden kleiner te maken, stellen de criticasters van het initiatiefvoorstel van de PvdA'er Pierre Heijnen. ‘Goede controle belangrijker dan ooit!’, twitterde CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg. Dat beamen de Kamerleden Gerard Schouw (D66),  Ronald van Raak (SP), Roelof Bisschop (SGP) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie). Raadsleden dreigen overbelast te raken, zo vrezen zij. De Raad van State heeft hier in zijn advies over het initiatiefvoorstel ook al voor gewaarschuwd.

 

Werkdruk raden

Heijnen deelt die vrees niet. Als gemeenten de decentralisaties goed oppakken, komt er meer samenhang in het beleid en kan de werkdruk van gemeenteraden juist dalen, zo stelde hij dinsdagavond in het Kamerdebat.

 

Besparing

Het terugbrengen van het aantal raadsleden met ongeveer 1.000 levert een besparing op van ongeveer 29 miljoen euro, zo verwacht minister Ronald Plasterk (PvdA, Binnenlandse Zaken). In het regeerakkoord is uitgegaan van een besparing op het gemeentefonds van 18 miljoen euro. Op verzoek van Heijnen heeft de minister het voorstel nog eens laten doorrekenen. Daaruit blijkt nu dat de besparing 11 miljoen hoger uitvalt. Die 11 miljoen euro valt toe aan gemeenten, zo heeft Plasterk toegezegd. Hij gaat met gemeenten in gesprek over de aanwending ervan.

 

Kleinere overheid

VVD en 50Plus steunen het wetsvoorstel. De PVV is weliswaar kritisch, maar Kamerlid Martin Bosma overweegt voor te stemmen, omdat het past in het streven van de PVV naar een kleinere overheid. Als de PVV instemt, dan is er ook in de Eerste Kamer een ruime meerderheid voor verkleining van de gemeenteraden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Hans de Graaf (raadslid) op
Overbelasting is onzin, als raadsleden zich alleen bezighouden met waar ze zich mee moeten bezighouden nl. kaderstelling en controle dan is het allemaal best te doen. Bijkomend voordelig effect is een hogere kiesdrempel waardoor de raad minder versplinterd zal worden wat de werkbaarheid ten goede komt. Kortom ik zie alleen maar voordelen. Een kiesdrempel van bv. 5% zou ook prima zijn.
Door F kroese op
- Men schuift werk en verantwoordelijkheden van landelijk bestuur naar lokaal bestuur.

- Men heeft toegezegd tot een verkleining van de bestuurslagen.

- En nu gaat men snijden in het lokale bestuur.

Wanneer snappen ze in Den Haag dat dáár gesneden dient te worden. Eindeloos doorschuiven en zelf niets doen is het verkeerde signaal en getuigd van weinig tot geen inzicht.
Door G. Borsboom op
Laat het aantal zetels onveranderd, maar bepaal aan de hand van het opkomstpercentage bij de verkiezing hoeveel zetels bezet gaan worden. Als 60% gaat stemmen, dan geeft 40% aan dat ze niet in de gemeenteraad vertegenwoordigd wil worden
Door H. Wiersma (gepens.) op
Prima voorstel, maar wanneer gaan de Kamers nu eindelijk ook eens in eigen vlees snijden?
Door Carla Ensing (steunfractie) op
Overbelasting is goed op te vangen door meer leden in de steunfractie te kiezen, ik zie het probleem niet zo. Zeker niet in kleine gemeentes
Door Joop op
Hiermee wordt voorts het probleem "opgelost" dat er moeilijk aan bekwame raadsleden te komen is. Een verdere daling is mogelijk omdat het merendeel van de raadsleden nauwelijks het woord voert in het debat.
Deze lijn moet vervolgens ook doorgetrokken worden naar de overige bestuurslagen. Provincie min 10% en de 2e en 1e kamer min 33,3%.