of 64707 LinkedIn

Gemeenteraden niet kleiner

Het aantal gemeenteraadsleden blijft gelijk. Een ruime meerderheid in de Eerste Kamer is tegen de zogeheten dualiseringscorrectie. Over het initiatiefvoorstel van Pierre Heijnen (PvdA) wordt volgende week gestemd.

Er wordt niet gesnoeid in het aantal gemeenteraadsleden. In de Eerste Kamer tekent zich een ruime meerderheid af tegen het initiatiefwetvoorstel tot de zogeheten dualiseringscorrectie. Volgende week wordt over het voorstel gestemd.

Sneuvelen

Vrijwel alle oppositiepartijen (uitgezonderd 50plus) zijn tegen de vermindering van tien procent het aantal raadsleden per 2014. Ook de PvdA neigt tegen te stemmen. Hiermee zou het voorstel van PvdA-Kamerlid Pierre Heijnen alleen de steun krijgen van VVD en 50plus (samen 17 zetels). Maar ook al zou PvdA (14 zetels) alsnog instemmen dan sneuvelt het wetsvoorstel.

 

Bestuurlijke drukte

Belangrijkste argument voor de senatoren om tegen het voorstel te stemmen is de toename van taken voor gemeenten. Met de decentralisaties werk, jeugd en langdurige zorg komt er veel extra werk en budgetverantwoordelijkheid op het bordje van gemeenten. Kleinere raden zijn in dat licht onverantwoord. Daarnaast brengt de door het kabinet gewenste gemeentelijke opschaling als vanzelf een vermindering van het aantal raadsleden met zich mee. De bestuurlijke drukte wordt met een reductie van het aantal raadsleden niet minder. Een aantal fracties vreest voor verlies aan democratische diversiteit.

 

Decentralisaties

Onder meer CDA, PVV, SP, GroenLinks, D66, maar ook de PvdA, vinden het nu niet het moment om raden te verkleinen. ‘Als het regeerakkoord wordt uitgevoerd, krijgen de gemeenten de komende jaren veel meer taken op hun bordje, waaronder de Awbz. Om dan, op dat moment, het aantal lokale volksvertegenwoordigers te verkleinen en daarmee op de lokale democratie te bezuinigen, begrijpt mijn fractie niet’, stelde SP-senator Arjan Vliegenthart.

 

Over de schutting

Volgens PvdA-senator Koole ligt het voor de hand om eerst de effecten van de uitbreiding van het takenpakket af te wachten, voordat wordt overgegaan tot vermindering van het raadsleden. ‘Verkleining van de raad ligt op voorhand niet in de rede’, stelde ook D66-senator Hans Engels.‘Wanneer we als rijksoverheid ook nog eens het signaal geven dat de gemeenten dat wel met minder gemeenteraadsleden en wethouders af moeten kunnen, zullen de gemeenten helemaal het idee krijgen dat ze de problemen over de schutting gegooid krijgen, terwijl we ze aan de andere kant de middelen om deze problemen op te lossen afpakken’, waarschuwde Margreet de Boer (GroenLinks).

 

Kiesdrempel

De SGP, de Partij voor de Dieren en de OSF vrezen dat – als gevolg van de verhoging van de kiesdrempel − de representativiteit en pluriformiteit van de gemeenteraden onder druk komt te staan. ‘Als gevolg van dit wetsvoorstel zouden de grootste fracties iets minder groot worden evenals de middelgrote fracties. De kleine fracties zouden met een derde of tot de helft worden teruggebracht en bestaande eenmansfracties zullen mogelijk verdwijnen. Het aantal "smaken" in de representatieve democratie zal teruglopen en dat beschouw ik niet als winst voor ons representatieve stelsel dat op nu eenmaal op evenredigheid is gebaseerd’, betoogde SGP-senator Gerrit Holdijk.

 

Bezuinigingen

De reeds door het kabinet ingeboekte bezuinigingen (18 miljoen euro) kan volgens de SP op een andere manier worden behaald. De partij denkt daarbij aan het korten op de hoogte van vergoedingenvoor politici. Voor regeringspartij PvdA ligt die bezuiniging zwaar op de maag bij de uiteindelijke standpuntbepaling. ‘Wij zijn er niet op uit om de bezuinigingsopdracht die de regering zich heeft gesteld nog ingewikkelder te maken dan die al is. Mijn fractie vindt echter de genoemde bezuinigingsdoelstelling alleen een nogal magere reden om voor dit wetsvoorstel te stemmen’, aldus Koole (PvdA). Om de PvdA mee te krijgen moet partijgenoot en initiatiefnemer Heijnen met ‘overtuigende inhoudelijke argumenten komen’. Vooralsnog zijn die er voor de PvdA-senaatsfractie niet.

 

Fusie gemeenten

‘Daar komt bij dat de trend naar grotere gemeenten, die zich gestaag doorzet, al vanzelf en op veel natuurlijker wijze leidt tot minder raadsleden’, aldus Koole. Het aantal raadsleden is volgens hem door fusies van gemeenten tussen 1998-2012 teruggelopen van 10.349 tot 9.175; een reductie van 11 procent. ‘Die trend zal zich versterkt doorzetten, zeker nu het kabinet streeft naar vermindering van het aantal kleine gemeenten.’ De PvdA vraagt zich dan ook af waarom daar bovenop een extra reductie van 10 procent moet komen, zeker ook gezien de uitbreiding van het gemeentelijk takenpakket.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Weer een mogelijke bezuiniging gecanceld. Hoogste tijd dat deze oude mensenclub vol met plucheplakkers (1e Kamer) zelf wordt opgedoekt.
Door Criticus (Ambtenaar) op
@ Johan de Wit... waar zit de like-knop! Jij zou er van mij eentje krijgen.
Door Johan de Wit (Controller) op
@Bert Kunnen
Als de ambtenaren nu eens beginnen met normale effectieve rapporten te schrijven en geen rapporten waar 200 % aan overbodige informatie instaat, maar eerlijk en oprecht in hun rapportage melden wat de lastige punten zijn, dan hoeven de raadsleden zich minder druk te maken om details. Maar de ambtenaren schrijven het liefst zo dik mogelijke rapporten met als opzet dat voor hun alle risico's worden uitgesloten en vooral om zichzelf onmisbaar en belangrijk te voelen.
Ook zou het door hun dagenlang vergaderen voor het uitbrengen van dat rapport (en de voorlopige, concept 1, 2 en 3 bijvoorbeeld) een gigantische tijdswinst opleveren.
Door Bert Kunnen (griffier) op
Als raadsleden zich eens wat minder met details bezig zouden houden is er een wereld aan
tijd te winnen.
Door Cor op
Weer een gemiste kans om de gemeenteraad te professionaliseren. Klopt dat er steeds meer taken op het bordje van de gemeenten komen te liggen omdat ze in Den Haag het over de schutting gooien.
Zou dus ook voor de hand liggen er in Den Haag ook eens gesnoeid wordt omdat ze daar dan minder werk hebben.
Het zou een goede zaak zijn om het aantal raadsleden te verminderen, maar wel hetzelfde budget houden als vergoeding, zodat het aantal raadsleden dat overblijft een hogere vergoeding krijgt waardoor zij eventueel in deeltijd kunnen gaan werken en zich meer kunnen professionaliseren op hun werk als raadslid. Nu doen ze het er maar bij, meestal naast een gewone baan.
Door Jan op
Nee, de dames en heren politici zullen eens op zichzelf gaan bezuinigen..... Dat nooit natuurlijk. En dat argument dat er zoveel rijkstaken op het gemeentebordje komen: dat betekent meer werk voor colleges en ambtenaren, niet voor de gemeenteraad. Het is nl. allemaal dagelijks bestuur wat het met zich meebrengt, dus collegetaken. De raad moet zich alleen bezig houden met zijn controlerende, regelgevende en volksvertegenwoordigende taken.
Door Henri Okken (Klokkenluider corruptie misbruik praktijken Hoogeveen &Drenthe.) op
Gemeente Hoogeveen, provincie Drenthe.
Wat mij betreft mogen ze de gehele kliek afvoeren. Democratie's gekozen bestuurders die al jaren lang de corruptie, machtsmisbruik verzwijgen. Niemand die al die jaren zijn of haar mond open deed. Deze mensen moeten zich de ogen uit hun hoofd schamen. Het aantal ambtenaren en of bestuurders, het zal me een worst zijn . Het belangrijkste , dat deze mensen naar eer en geweten handelen, en zich niet bezig houden met corruptie machtsmisbruik en vriendjes politiek. Ik heb het hier duidelijk over democratie;s gekozen bestuurders !. Deze horen tegen over het volk hun excuus aan te bieden, en te beginnen met een schone lei !. Als men daartoe niet in staat is, horen deze te worden vervolgd !. Het kan en mag niet zo zijn dat de bevolking op deze wijze word behandeld. De gevolgen zijn in vele gevallen dramatisch . Wat is de stem van het volk waard. Dat heeft u ervaren de laatste jaren . Leugens list, misleidende praktijken !. De bevolking word op alle fronten in de maling genomen. Hoezo democratisch !, hoezo rechtstaat !. Het volk heeft geen recht meer , het volk word geleefd, en tot het bod uitgekleed !. De corruptie is jaren lang beschermd geweest , maar daar zal langzamerhand een einde aan komen. Het volk komt vanzelf in opstand !. vriendelijke groet, Klokkenluider corruptie misbruikpraktijken Alescon Hoogeveen, Drenthe.
Henri Okken.
Door Kop op
Hendrik: De meeste ambtenaren hebben een bloedhekel aan democratie. Want dat is alleen maar lastig. Zo denken ze niet alleen over de Raad, maar ook over het bestuur (wethouders). Gemeenteambtenaar Broadcaster verwoordt dus perfect het algemene gevoel dat leeft bij hem en zijn collega's.
Door Ricus Tiekstra (raadsgriffier) op
Goede zaak dat dit voorstel het niet haalt. De werkdruk bij raadsleden is nu al enorm en dat wordt zeker niet minder met de toename van taken voor de gemeenten.
Door Peter Handels (Controller) op
Ach de VVD hoeft niet bang te zijn. Die partij krijgt vanzelf hun zin. Na de verkiezingen zxal blijken dat het aantal gemeenteraadszetels van de VVD met meer dan de helft is verminderd, dus krijgen ze vanzelf een beetje hun zin. Of de GROTE LEIDER zal zich opeens de principes van de VVD moeten gaan herinneren, zodat zijn kiezers zich weer gaan herkennen in de VVD

Vacatures

Van onze partners