of 60264 LinkedIn

Gemeenteraden negeren integriteit

Veel gemeenteraadsleden staan niet of nauwelijks stil bij hun eigen integriteit. Cliëntelisme en belangenverstrengeling zijn daardoor aan de orde van de dag.
Veel gemeenteraadsleden staan niet of nauwelijks stil bij hun eigen integriteit. Cliëntelisme en belangenverstrengeling zijn daardoor aan de orde van de dag.

Lokaal loopt achter

In een woensdagmiddag gepubliceerd onderzoeksrapport concludeert de onderzoeksgroep Integriteit van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam dat gemeenteraden meer aandacht moeten besteden aan hun eigen integriteit. De lokale politiek loopt achter bij de gemeentelijke ambtelijke organisaties, die wel veel aandacht hebben voor integriteit en integriteitsbeleid.

Aandacht aan integriteit
Volgens de onderzoekers, die zich baseren op door 254 raadsgriffiers ingevulde enquêteformulieren, besteden ChristenUnie, SGP, GroenLinks en D66 ‘behoorlijk tot veel’ aandacht aan de eigen integriteit. Raadsleden van andere landelijke en lokale partijen, doen dit minder. Behalve griffiers, hebben ook 251 gemeentesecretarissen deelgenomen aan het onderzoek.

Management
Kijkend naar de ambtelijke organisaties, zijn de onderzoekers positief. Wel benadrukken zij dat blijvende aandacht nodig is om bestaande regelingen en instrumenten onder de aandacht te brengen, en om de bewustwording te stimuleren. Hier zien zij een taak weggelegd voor het ambtelijk en bestuurlijk management. In kleinere gemeenten is extra aandacht nodig: hier is het integriteitsbeleid dikwijls minder goed ontwikkeld dan in middelgrote en grote gemeenten.

Fors toegenomen
Ondanks de positieve teneur over de ambtelijke organisaties, concluderen de onderzoekers dat het aantal gesignaleerde integriteitsschendingen de laatste jaren fors is toegenomen. Het aantal onderzoeken naar vermeende fraude en corruptie is gestegen van 135 rond 2003, tot 301 per jaar nu. In tweederde van deze gevallen was er daadwerkelijk iets aan de hand. Als tevens wordt gekeken naar andere integriteitsschendingen, zoals ongewenste omgangsvormen, misbruik van middelen en het overschrijden van regels, gaat het naar schatting om 1320 onderzoeken per jaar.

Alertheid
De onderzoekers stellen dat het aantal onderzoeken stijgt, doordat gemeenten steeds bewuster bezig zijn met integriteit. Als er meer wordt gezocht, wordt er ook meer gevonden. ‘De alertheid is verbeterd’, zegt Hans van den Heuvel, hoogleraar integriteit, die het onderzoek heeft uitgevoerd in samenwerking met Leo Huberts, Zeger van der Wal en Kim Steenbergen.
Het onderzoek, onder de titel Integriteit van het lokaal bestuur, is in boekvorm verschenen. Elke gemeente ontvangt binnenkort een exemplaar. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben het onderzoek en de uitgave van het boek financieel ondersteund.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Nobby (animal cop) op
We denken met zijn allen nog steeds dat wethouders en raadsleden voor het belang van de gemeente hun functie hebben aanvaard. Maar dat is maar ten dele zo. Heel vaak gaat het om de belangen van de achterban (agrarische sector, winkeliers, bijzonder onderwijs) of eigen roem. En dat wil nog wel eens flink botsen (en dat dit de gemeente geld kost, haar imago beschadigd wordt enzovoorts hoef ik hopelijk niet uit te leggen).
Door Gert-Jan Tolberg (extern) op
Het gaat niet alleen om raadsleden. Eerder vandaag was in een ander artikel op deze site te lezen dat een wethouder in Purmerend een truc toepast om de regels te ontduiken.