De gemeenteraad van Haarlem denkt dat de CDA'er zeer goed in staat is tot 'het verbinden van het historisch belang van de stad met een voorspoedige toekomst van Haarlem en de Haarlemmers'. Wienen moet in de stad de opvolger worden van burgemeester Bernt Schneiders.

Asiel en integratie

De aanbeveling van de raad tot voordracht van Wienen gaat nu naar de minister van Binnenlandse Zaken. Vermoedelijk wordt hij op 21 september geïnstalleerd als burgemeester. De 55-jarige Wienen werd landelijk bekend als voorzitter van de adviescommissie Asiel en Integratie bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In oktober vorig jaar verweet Wienen het kabinet dat het te weinig haast heeft gemaakt met het opvangen van asielzoekers in kleinschalige opvanglocaties in gemeenten.

Fred Teeven

Voor de opvolging van Schneiders waren 38 mensen in de race. Het is onduidelijk of Fred Teeven ook gereageerd heeft op de functie. Het Tweede Kamerlid van de VVD gaf in februari aan een sollicitatie te overwegen. (ANP)