of 59345 LinkedIn

Gemeenten willen sneller op de hoogte zijn van vrijlating

Door gemeenten eerder te informeren als er iemand terugkeert in de maatschappij die voor onrust kan zorgen, kunnen die gemeenten eerder in actie komen. Te denken valt aan preventieve maatregelen, en onderzoeken wat nodig is in de directe leefomgeving van die persoon.
Reageer

Door gemeenten eerder te informeren als er iemand terugkeert in de maatschappij die voor onrust kan zorgen, kunnen die gemeenten eerder in actie komen. Te denken valt aan preventieve maatregelen, en onderzoeken wat nodig is in de directe leefomgeving van die persoon.

Risicovolle situatie

Dat stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in een reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). De VNG ondersteunt de aanbeveling daarin om gemeenten eerder te informeren wanneer iemand terugkeert in de samenleving die van invloed kan zijn op de openbare orde en veiligheid. De organisatie gaat opnieuw bij het kabinet aandringen op goede wetgeving. Die moet het onder meer mogelijk maken dat burgemeester en wethouders mogen beoordelen of er sprake is van een risicovolle situatie en als het nodig is de regie kunnen pakken.

 

Lange rij fouten

De OVV onderzocht het resocialisatietraject van Michael P., de moordenaar van Anne Faber. Volgens de onderzoeksraad is er bij de geleidelijke terugkeer van Michael P. in de samenleving na zijn gevangenisstraf voor een dubbele verkrachting,  totaal niet gekeken of zijn hernieuwde vrijheden een gevaar zouden opleveren voor de omgeving. Dat is slechts een van de lange rij aan fouten die door de hele keten is gemaakt. en of er sprake is van een risicovolle situatie en als het nodig is de regie kunnen pakken.

 

Harde les

Op basis van het OVV-onderzoek constateert minister Sander Dekker van Rechtsbescherming dat de  overheid tekort is geschoten in de bescherming die de samenleving van haar mag verwachten. De rapporten schetsen een ‘pijnlijk beeld', stelt Dekker, die schrijft ‘diep geraakt' te zijn. Hij wil met de maatregelen laten zien dat ‘we door deze afschuwelijke gebeurtenis een harde les hebben geleerd'. Dekker noemt het ‘zeer onwenselijk' dat verdachten die behandeling in tbs nodig hebben, die kunnen ontlopen door niet mee te werken aan onderzoek en stelt dat dat niet langer kan gebeuren. Daarnaast wordt een gestructureerde risicotaxatie en delict-analyse verplicht gesteld. Maatschappelijke risico's bij het toekennen van vrijheden aan gedetineerden gaan zwaarder wegen.

 

Ontluisterend

Burgemeester Koos Janssen van de gemeente Zeist, die mede om het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) had gevraagd, noemt de conclusies van de onderzoeken naar Michael P. ontluisterend. ‘De conclusies baren mij ernstig zorgen over de veiligheid en veiligheidsbeleving in de samenleving van Den Dolder en wijde omgeving.’ ‘Vooral met de familie van Anne Faber in gedachten, voor wie dit drama tot op de dag van vandaag speelt, zijn de uitkomsten ronduit schokkend. Ze schetsen een opeenstapeling van fouten in de casus Michael P.’, zo laat hij weten in een reactie. De burgemeester heeft met de familie, bewoners en ondernemers in Den Dolder gesproken over de rapporten.

Gemeenten

Janssen vraagt zich af op de instelling waarin P. verbleef, de samenleving voldoende veiligheid kan bieden. Hij heeft minister Dekker voor Rechtsbescherming gevraagd, ‘welke concrete maatregelen hij daadwerkelijk neemt, die de veiligheid en veiligheidsbeleving in Den Dolder versterken’. Fivoor, de instelling waarin P. verbleef, zegt in een verklaring alles op alles te zetten om herhaling te voorkomen. Ze laat weten te werken aan een goede relatie met de gemeente en de directe omgeving van de kliniek. Zo heeft de kliniek direct een verbeterplan opgesteld om ‘het geschonden vertrouwen te herstellen. Er is bijvoorbeeld periodiek overleg met onder meer de gemeente. Dit is ook een van de aanbevelingen uit de rapporten. In het belang van de veiligheid in de samenleving moet de sector samenwerken met de gemeenten. Janssen onderschrijft dit graag. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.