of 58952 LinkedIn

Gemeenten tarten Gronings provinciebestuur

De colleges van Bellingwedde en Vlagtwedde trekken zich niets aan van de eis van Gedeputeerde Staten (GS) van Groningen om de lopende herindelingsprocedure stop te zetten. De inwoners van beide gemeenten worden nadrukkelijk opgeroepen te reageren op het herindelingsontwerp voor de nieuwe gemeente Westerwolde.

De gemeentebesturen van Bellingwedde en Vlagtwedde trekken zich niets aan van de eis van Gedeputeerde Staten (GS) van Groningen om de lopende herindelingsprocedure stop te zetten. De inwoners van beide gemeenten worden nadrukkelijk opgeroepen te reageren op het herindelingsontwerp voor de nieuwe gemeente Westerwolde.

Op slot

Dat kan tot vrijdag 18 juli. Het herindelingsontwerp – dat de gemeenteraden van Bellingwedde en Vlagtwedde eind januari hebben vastgesteld – ligt sinds 22 mei ter inzage. GS van Groningen hebben deze week de colleges van beide gemeenten in een brief laten weten dat ze de herindelingsprocedure moeten stopzetten. GS gaan de herindeling van Oost-Groningen zelf ter hand nemen omdat de gemeenten er onderling niet uitkomen. Vrijwillige fusie van Bellingwedde en Vlagtwedde tot Westerwolde zet de herindeling van de andere gemeenten in Oost-Groningen op slot, stellen GS. In de Wet Algemene regels herindeling (Wet Arhi) is vastgelegd dat gemeenten hun lopende procedure moeten staken als een provinciale Arhi-procedure wordt gestart.


Reageren nog steeds mogelijk

Dat zijn beide gemeenten niet van plan, zo blijkt uit berichten op de websites van beide gemeenten. ‘De afgelopen week was de herindeling in het Oosten van de provincie Groningen volop in de aandacht. Er zou sprake zijn van het stopzetten van de procedure voor de nieuwe gemeente Westerwolde. Graag laten wij u weten dat het reageren op het herindelingsontwerp nog steeds mogelijk is’, meldt de website van de gemeente Bellingwedde.


Draagvlak

De gemeenten begrijpen de wens van de provincie om de overige gemeenten tot definitieve uitspraken te bewegen, maar vinden dat ze niet gestraft mogen worden voor de voortvarendheid waarmee beide gemeenten aan de slag zijn gegaan met plannen om de gemeentelijke bestuurskracht te vergroten. Daarnaast wijzen ze erop dat draagvlak bij burgers en gemeenteraden van ‘wezenlijk belang’ is. Volgens de beoogde fusiepartners is die er volop. De fusieplannen hebben tot nu toe ‘veel positieve bijval opgeleverd van de bewoners van beide gemeenten. Vanzelfsprekend wordt dit inspraaktraject verder doorlopen en afgerond.’


Definitief herindelingsplan

Dat houdt in dat op basis van alle binnengekomen reacties (‘zienswijzen’) een definitief herindelingsontwerp wordt vastgesteld. Volgens de planning nemen de beide gemeenteraden in september een besluit over het definitieve herindelingsplan. Het ontwerp wordt vervolgens via de provincie Groningen, met een advies van GSt, aan het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) voorgelegd. De Tweede en Eerste Kamer moeten het voorstel uiteindelijk goedkeuren.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Luppo (Inwoner Provincie Grunn'n) op
Moi Kleibeuker,
Blij dat je nog leeft.
Het lijkt me beter dat jij je niet bemoeit met dit soort situaties, deze zijn te gecompliceerd voor je, helaas.
Ik doe een voorspelling: bellingwedde en vlagtwedde gaan herindelen. In het westerkwartier wordt geherindeeld. That 's iT. Voor de rest gebeurt er niets, in ieder geval niet voor 2020. Met Stadskanaal wil niemand. Met oldambt wil niemand. De compagnie is een regelrechte drama. Hoogezand gaat met Slochteren, eventueel aangevuld met Menterwolde, ( een onbetrouwbare partner, overigens).Haren wil niks.
Eemsmond wil de haven voor zichzelf houden...
Kortom, veel succes Botte, " met je uitdaging"

Kleibeuker, ik hou van je!!!!!!
Door Kleibeuker (Beuker op alles(;)) op
@ luppo
Als rechtgeaard Groninger wil ik reageren op Luppo.
Ten eerste: luppo, ik heb je nog maar zelden zo furieus zien reageren. Gaat het wel goed met je ??
Wat een kutzooi is het hier geworden in deze mooie provincie. Het lijkt wel alsof er totaal geen discipline meer is bij onze huidige politicie. Het moet ook niet gekker worden hier. Luppo , ik nodig je uit voor een lekkere ontspannende avond bij mij en dan bepraten we de situatie, zoals die ontstaan is hier in dit kikkierlandje, met zijn verkrampte vertegenwoordigers. Terwijl ik dit opstel krijg ik een irritante pop-up van een een een of andere burgemeester van Werkendam. Het moet inderdaad echt niet gekker worden hier.
Akkoord??
Door Luppo (Inwoner provincie Groningen) op
Is Botte nog nait opstapt den????
Zien veurganger, de vrey Mesdag et beter bekeek 'n.
Die ha ' t direct wel in de goatn'n da' t niks zou word' 'n met' 'n opgelegde herindeel 'n en het botter voor zien eieir kooz' n. Botte denkt dat eh de kloukste Gruninger is, moar dat is eh niet, en dat zal eh nooit wordnn..
Dat ben ik noamelijk. Het goat in dizze hele discuzzie om boukje Galema, Pieter Smit, en Veendam.. De compagnie is ain grote bende word 'n. Ain waardeloze toestand. En den benn 'k nog netjes. Met Oldambt wil gain 1 ne nog samenwark'n. Ook ain dikke bende doaar.
Stadskanaal. Ain dikke schietbarrel doar. Ain grotere klootzakkerij mot nog uitvondnn wordnn.
Kortom, een hopeloze toestand, met een lichtpunt: de herindeling van Bellinwedde en Vlagtwedde. Deze gemeente heeft een levensduur van minimaal 100 jaren en wellicht nog langer.
Door marcus bakker (toeschouwer ) op
Aignwieze Grunnegers. Moar zie hebn gliek!
Door H. Wiersma (gepens.) op
Hiermee vergeleken zijn Friezen lieverdjes!