of 60831 LinkedIn

Gemeenten ruzieën over arbitrage

Montfoort en IJsselstein zijn het niet eens over de reikwijdte van de arbitrage over de afwikkeling van de ambtelijke fusie.

Montfoort en IJsselstein zijn het oneens over de reikwijdte van de arbitrage over de afwikkeling van de ambtelijke fusie. IJsselstein wil via een bindende arbitrage tot een financiële verdeelsleutel komen. Montfoort wil een arbitrage over de financiële én juridische afwikkeling van de in december geklapte UW Samenwerking.

Dat wil IJsselstein niet omdat IJsselstein al heeft besloten tot het opheffen van de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast is eerder door beide colleges en de provincie alleen gesproken van arbitrage over de financiële aspecten, zo stelt IJsselstein. ‘Het college van B&W van Montfoort heeft dat nadien richting de eigen raad echter verbreed naar de vraag hoe de beëindiging van de gemeenschappelijke regeling juridisch geduid moet worden’, aldus de gemeente IJsselstein op haar website.


IJsselstein wil vasthouden aan de eerder gemaakte afspraak tot beperkte arbitrage. ‘Via bindende arbitrage kan er snel een antwoord komen op de vraag welke kosten voor rekening van IJsselstein zijn, en welke voor rekening van Montfoort. Verbreding van de vraag met juridische aspecten is overbodig en werkt bovendien vertragend.’


Ombouw

IJsselstein wil nu de hulp inroepen van de provincie bij het bepalen van de arbitrageopdracht. ‘Mocht dat niet tot overeenstemming leiden, dan is arbitrage van de baan en hebben de gemeenten formeel een geschil.’ Dan moeten de gemeenten terugvallen op de geschillenregeling uit de Gemeenschappelijke Regeling UW Samenwerking. Die voorziet onder meer in een mediator en als ook dat niet tot een oplossing leidt, kan een van de twee gemeenten het geschil ter beslissing aan Gedeputeerde Staten voorleggen.

 

Beide gemeenten willen overigens – onder meer in het belang van de medewerkers – dat de organisatorische ontvlechting gewoon doorgaat en hiermee niet wachten tot er een besluit is over de financiële verdeelsleutel. Een plan van aanpak daartoe wordt naar verwachting volgende maand aan beide gemeenteraden voorgelegd.   

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.