of 59244 LinkedIn

'Gemeenten moeten meer op mensenrechten gaan letten'

Gemeenten moeten meer oog hebben voor mensenrechten op lokaal niveau. Dat stelt het College voor de Rechten van de Mens in zijn tweede jaarlijkse rapportage.

Gemeenten moeten meer oog hebben voor mensenrechten op lokaal niveau, zeker nu er door de decentralisaties taken bij komen. Dat stelt het College voor de Rechten van de Mens in zijn tweede jaarlijkse rapportage Mensenrechten in Nederland 2013.

Bewuster worden 

De rapportage maakt onder andere gewag van de geleidelijke erkenning van het bestaan van racisme en de kwetsbaarheid van vreemdelingen. Opvallend is dat met name gemeenten volgens het College meer aandacht voor mensenrechten moeten krijgen. "De decentralisatie is één van de grote issues van 2013 en 2014", zegt voorzitter Laurien Koster van het College. "Er is veel zorg over de capaciteit bij de gemeenten. Op sommige van die onderwerpen kun je er donder op zeggen dat er mensenrechtenissues zullen spelen." Gemeenten moeten zich er volgens het College bewuster van worden welke consequenties mensenrechten hebben voor de (nieuwe) onderdelen van het gemeentelijke beleid.

Tegenprestatie of dwangarbeid
In het verleden liet de onenigheid over wanneer een ambtenaar mag 'binnentreden' voor een bijstandscontrole dat al zien, denkt Koster. "Daar blijkt uit dat er een verschil kan zijn tussen mensenrechten en de opvattingen van een ambtenaar. Je ziet aankomen dat dat soort discussies in tal van situaties een rol gaat spelen. Wanneer begint bijvoorbeeld het vragen van een tegenprestatie op dwangarbeid te lijken? Kun je iemand dwingen voor niets werk te verrichten waarvoor anderen wel betaald krijgen? En de ondergrens is natuurlijk dat iedereen moet kunnen wonen, eten enzovoort. Dus er is een bodem aan wat de gemeente aan sancties kan opleggen."

Opleiden nodig
Wat gemeenten moeten doen? "Hun personeel opleiden. Het College start na de zomer met voorlichting aan gemeenten over dit onderwerp, onder andere tijdens een VNG-bijeenkomst op 10 oktober. Ambtenaren moeten zich bewust worden van de situaties waarin mensenrechten een rol spelen. Bij de WMO krijg je als burger te maken met de ambtenaar die beoordeelt of je zorg krijgt. Dan gaat het om privacy en om autonomie. Ambtenaren in de jeugdzorg moeten goede zorg bieden en tegelijkertijd de kinderrechten onder ogen zien. Op allerlei vlakken is er kennis nodig van het mensenrechtenkader. De oplossing is: gevormd worden, en dan het liefst een beetje op maat.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Martin van den Heuvel (gedwongen zzp) op
Wat betreft het onderwerp "dwangarbeid" heb ik ook nog wel een paar leuke ideetjes.
Een werkeloze is verplicht te solliciteren. Niet meer dan logisch, toch? Maar een werkgever is niet verplicht om de werkeloze voorrang te geven bij het aannemen van personeel. En daar heb ik grote moeite mee.
Ik ben van mening dat een ondernemer met een vacature moet worden verplicht EERST naar de gemeentelijke sociale dienst te gaan. De sociale dienst bekijkt de inhoud van de vacature en stuurt enkele tientallen geschikte personen naar de ondernemer. Uit die groep mag hij kiezen. Als de gemeente geen geschikte personen in de kaartenbak heeft, mag de ondernemer een advertentie plaatsen.

Wat is het verschil met nu? Er solliciteren heel veel mensen die thuis al een goed verdienende partner hebben. Juist DIE mensen hebben de voorkeur van de ondernemer. Want het loon dat hij een van hun gaat betalen is voor die persoon PURE WINST.
Iemand die een uitkering voor hem/haarzelf EN een partner krijgt, gaat er met een loon hoogst waarschijnlijk op ACHTERUIT. Vanwege lagere huur/zorgtoeslag en eventuele bijkomende reiskosten die veel hoger zijn dan de vergoeding. Daar moet dus ook iets aan worden gedaan.