Actieve rol

Dat moet dus beter en het zou goed zijn als ervaringen op dit gebied worden gedeeld. Veiligheidsminister Ard van der Steur onderschrijft de constateringen. ,,Ik verwacht dat zowel gemeenten als veiligheidsregio’s de uitkomsten serieus nemen en tot actie zullen overgaan, en heb de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Veiligheidsberaad gevraagd hier een actieve rol in te vervullen.' (ANP)