of 59318 LinkedIn

Gemeenten krijgen 8 miljoen voor referendum

Voor het organiseren van het referendum over de sleepwet krijgen gemeenten 8,02 miljoen euro van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Dat zijn BZK en gemeentekoepel VNG overeengekomen.

Voor het organiseren van het referendum over de sleepwet krijgen gemeenten in totaal 8,02 miljoen euro van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Dat zijn BZK en gemeentekoepel VNG overeengekomen.

Van dat bedrag gaat 5,49 miljoen euro naar de 335 gemeenten waar volgende week woensdag ook gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. Per inwoner krijgen deze gemeenten 0,35 eurocent. Uit onderzoek blijkt ‘dat een referendum dat gelijktijdig met een andere verkiezing wordt gehouden, 6 miljoen euro kost. Omdat niet in alle gemeenten gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden, is dit bedrag evenredig verlaagd tot €5,49 miljoen’, zo schrijft minister Ollongren van BZK aan de VNG.


Herindeling

De 45 gemeenten die alleen stemlokalen voor het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) moeten openen, krijgen een vergoeding van 2,53 miljoen euro. In deze gemeenten zijn in verband met herindelingen in november verkiezingen geweest, of hebben in november raadsverkiezingen. Deze gemeenten krijgen per inwoner €1,75.

 

Oekraïne-referendum

‘Voor deze gemeenten hanteer ik als uitgangspunt het bedrag van €30 miljoen dat alle gemeenten in 2016 voor de organisatie van het Oekraïne-referendum hebben gekregen. Dit bedrag is verlaagd naar rato van het aantal inwoners, wat voor deze 45 gemeenten neerkomt op €2,53 miljoen', zo schrijft Ollongren.  

De vergoeding komt in de vorm van een decentralisatie-uitkering via het Gemeentefonds bij de gemeenten terecht.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.