Het kabinet vindt een goede aanpak van het referendum heel belangrijk, maar wijst er wel op dat de kosten scherp in de gaten moeten worden gehouden. Het is immers onduidelijk hoeveel referenda de toekomst nog brengt.

Raadgevend referendum 

Het referendum gaat over de zogeheten associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne. Het is raadgevend. Het kabinet kan de uitslag naast zich neerleggen. Het referendum komt er op initiatief van het Actiecomité GeenPeil.
 

Voluit gaan
Plasterk was eerder niet van plan meer geld uit te trekken voor de gemeenten. SP en D66 sloegen vorig jaar alarm omdat de gemeenten met het toen toegezegde bedrag niet uit de voeten zouden kunnen. Een Tweede Kamerverkiezing - met 10.000 stembureaus - kost ongeveer 45 miljoen euro. Maar het is volgens de minister niet nodig bij een referendum 'voluit' te gaan. Hij ging niettemin overleggen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Zorgvuldig en sober 

Het organiseren van een referendum is eenvoudiger dan van algemene verkiezingen, vindt het ministerie nog steeds. Er zijn geen kieslijsten en partijen en het tellen van de stemmen is eenvoudiger. Om te kijken wat het nou allemaal echt zal kosten, zal een commissie in kaart brengen hoe een referendum 'zorgvuldig en sober' kan worden georganiseerd. De resultaten zijn daarna de basis voor verder overleg met de VNG over de manier van bekostigen van eventuele nieuwe referenda. (ANP)