of 59281 LinkedIn

Gemeenten in gesprek over regels voor drones

De gemeenten Giessenlanden en Molenwaard gaan in gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over regelgeving voor drones. Bewoners van de gemeente ondervinden hinder van particuliere drones in het molengebied van Kinderdijk.

De gemeenten Giessenlanden en Molenwaard gaan in gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over regelgeving voor drones. Bewoners van de gemeente ondervinden hinder van particuliere drones in het molengebied van Kinderdijk.

Privacywetgeving als wapen tegen hinder van drones
VNG meldt
dat de gemeenten in gesprek gaan met Den Haag om de hinder aan de orde te stellen. Bij de bekende toeristische attractie worden door veel bezoekers beelden gemaakt bij de molens met drones. Het levert overlast op voor bewoners. De gemeenten bekijken in hoeverre privacywetgeving kan worden gebruikt om hinder bij particuliere dronevluchten te beperken. Er wordt ondertussen ook met de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, de Omgevingsdienst Haaglanden, de provincie en de politie overlegd over de laatste ontwikkelingen rond particuliere dronevluchten.

Regelgeving is lastig

In maart besloten de colleges van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard dat er geen nadere regels komen voor het gebruik van drones. Er was wel sprake van een ‘bewustwordingscampagne’ in het molengbied in Kinderdijk, in relatie tot privacy en veiligheid. Op dit moment is vliegen boven de bebouwde kom en niet aaneengesloten bebouwing in beginsel toegestaan, tenzij het in commercieel belang is. In dat geval is er een ontheffing nodig. Wanneer drones flora en fauna verstoren kan er ook worden opgetreden, maar volgens de gemeenten is er in de praktijk nauwelijks sprake van.

Westvoorne de enige met regels voor drones

Tot nu toe is Westvoorne de enige gemeente geweest die regels in de APV heeft opgesteld voor drones. Deze vormen echter geen verbod op drones, maar wel een verbod op ‘hinderlijk gedrag’ met drones.  Het gaat om hinderlijk gedrag op openbare plaatsen en bespieden van personen. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Henk op
De VNG heeft boter op zijn hoofd. Op veel door gemeenten bestuurde attractieparken mag je met drones vliegen, met radiografische vliegtuigen, mogen houseparties, grote evenementen. Een voorbeeld is Leisurelands. Een door 22 gemeenten bestuurt bedrijf die commerciële doelen nastreeft. Als het geld oplevert mag er heel veel bij leisureland. Zo ook vliegen, muziek, schietbanen, etc. Of desnoods bouwen we er grote sauna s, parkeerplaatsen, etc. De natuur maakt echt niets uit en overlast ook niet.