of 59854 LinkedIn

Gemeenten in actie na uitspraak over wifi-tracking

Bluetrace, een bedrijf dat technologie levert waarmee in en rondom winkels wifi-signalen van mobiele telefoons worden opgevangen, heeft van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een last onder dwangsom opgelegd gekregen. Wanneer Bluetrace geen maatregelen neemt, moet het een boete betalen. Het bedrijf verleende tot voor kort zijn diensten aan onder meer gemeenten Gouda en Purmerend.

Bluetrace, een bedrijf dat technologie levert waarmee in en rondom winkels wifi-signalen van mobiele telefoons worden opgevangen, heeft van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) donderdag een last onder dwangsom opgelegd gekregen. Wanneer Bluetrace geen maatregelen neemt, moet het een boete betalen. Het bedrijf verleent diensten aan Gouda en tot voor kort nog aan gemeente Purmerend.

Eerdere maatregelen onvoldoende

Eerder onderzoek van de AP wees in december 2015 uit dat Bluetrace via wifi-tracking locatiegegevens van winkelbezoekers en voorbijgangers verzamelt zonder hun hier over te informeren. Ook werden meer gegevens dan noodzakelijk verzameld voor het in kaart brengen van bezoekersaantallen. Dat was volgens de AP in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Bluetrace trof na dat onderzoek maatregelen, maar deze blijken nu onvoldoende om de overtredingen te beëindigen. Binnen zes maanden moeten de overtredingen beëindigd zijn, zo niet dan moet het bedrijf vijfduizend euro betalen voor iedere week dat deze te lang in stand worden gehouden, met een maximum van honderdduizend euro. Er mogen geen persoonsgegevens worden verzameld van omwonenden in aangrenzende of nabijgelegen woningen. De gegevens moeten na het verzamelen direct verwijderd en geanonimiseerd worden. Ook moet er begrijpelijke informatie komen over wie voor welk doel persoonsgegevens verwerkt, hoe lang deze gegevens worden bewaard en waar men meer informatie kan vinden.


Purmerend staakt samenwerking
Onder meer gemeenten Purmerend en Gouda namen diensten af bij Bluetrace. Purmerend wilde bezoekers gratis wifi aanbieden via Bluetrace gekochte apparatuur. Deze wifi werd aangeboden op dertig locaties in de binnenstad, zo wijst een onlangs verstuurde brief van het College aan de gemeenteraad uit. Nadat de AP in december aangaf dat de diensten en producten van Bluetrace niet voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens, drong Purmerend er op aan om dit wel te doen. ‘Dit heeft niet geleid tot normconform handelen door Bluetrace. Het college heeft derhalve besloten om het openbaar wifi-signaal in de huidige hoedanigheid per ommegaande te staken conform het verzoek van de AP. Voorts heeft het college besloten om de samenwerking met Bluetrace per ommegaande te beëindigen‘, zo schreef het College.
 

Contract omgezet in Gouda
Bij gemeente Gouda is er nog wel sprake van een contract met Bluetrace, maar deze is naar aanleiding van de bevindingen van de AP wel aangepast, zo laat een woordvoerder weten. 'Onze gemeente biedt alleen nog gratis wifi aan, zonder enige vorm van registratie van gebruikers. Het Bluetrace contract is in december 2015  aangepast naar aanleiding van de bevindingen van het College bescherming persoonsgegevens, sindsdien nemen we alleen nog wifi af.' 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Relevante Parlementaire Dossiers

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.