of 59318 LinkedIn

Gemeenten en provincies massaal samengevoegd

De nieuwe coalitiepartijen VVD en PvdA zouden van plan zijn om vrijwel alle gemeenten samen te voegen en de provincies tot vijf landsdelen
74 reacties

De nieuwe coalitie is van plan om gemeenten massaal te laten fuseren. Zou zouden er alleen  nog maar gemeenten over mogen blijven met minimaal 100 duizend inwoners. Provincies zouden worden teruggebracht tot vijf 'landsdelen'. Dat melden bronnen aan de Telegraaf.

Bijna alle gemeenten
De operatie zou vrijwel elke gemeente raken aangezien slechts 25 van de 415 gemeenten over meer dan 100 duizend inwoners beschikken. Hoe de landsdelen er precies uit zouden te komen zien is niet duidelijk, maar er zou in ieder geval sprake zijn van samenvoeging van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland waarbij de Noordoostpolder mogelijk daarvan wordt  losgekoppeld.

Lees alle recente ontwikkelingen in het Dossier Regeerakkoord 2012

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jos Derckx (adm) op
Verkleining van het aantal gemeentes is tevens verkleining van de democratie binnen de nieuwe gemeentes. Blijkbaar heerst er de angst bij PvdA en VVD dat andere partijen sterker gaan worden (PvdA had al de ervaring) en andere plannen hebben dan de huidige. Ik zie dit als machtsmisbruik. Een ander probleem gaat zich voordoen, rijke Provinciebesturen moeten gaan delen met andere welke voorheen arm waren. Het geld is van de burger, hoe wordt afgerekend of wordt dit geld door Den Haag op die manier geconfisqueerd om zo ook de staatskas te spekken. Verder maak ik me zorgen over de toekomstige burgemeesters welke allen > 1 miljoen willen gaan verdienen, dam dit in.
Door Franzel (Senior beleidsmedewerker) op
Het mooiste bericht wat ik injaren heb gehoord. Als het maar snel door gedrukt wordt, want als het aan de gemeenten ligt zal het niet doorgaan.
Kosten besparend en mensen aan de leiding met kwaliteit.
Door A. Schellekens (adviseur) op
Ben het met de coalitie eens dat het aantal gemeentes aanzienlijk moet worden gereduceerd. Een derde van het huidige aantal is voldoende. Het inwoneraantal (100.000) mag niet grensbepalend zijn.
Door Ron Kaptijn (Beleidsmedewerker Infra) op
De Stichting Rioned (kennscentrum rioleringen) meet al jaren in haar inmiddels landelijk dekkende benchmark dat de meest efficiente rioleringszorg wordt geboden door gemeenten tussen de 20.000 en 50.000 inwoners (de middelgrote gemeenten). De gemeenten boven de 100.000 inwoners presteren bovengemiddeld duurder. Ik heb al eens horen fluisteren dat dit niet slechts voor de rioleringszorg geldt. Met het opheffen van middelgrote gemeenten wordt dus iets bespaard op bestuurskosten, maar zullen de operationele uitgaven gaan stijgen!
Door t'gezond verstand (Onderzoeker) op
Ik ben zeer benieuw hoe men dit plan uit wil gaan voeren. Als het een toekomstvisie is waar gedurende de komende 40 jaar naar toe wordt gewerkt is het mijns inziens een prima idee. Aan het 'laten fuseren' kan ik niet ontlenen of het hier om een ''vrijwillig onder druk staand'' proces gaat of dat er spraken is van zuid-Afrikaans grenzen trekken. Ik vermoed helaas die laatste.

Verder ben ik zeer benieuwd waar het getal 100.000 op gebaseerd is. Ik geef toe, het klinkt wel lekker, maar daar kom je niet mee weg. Ik wil onderbouwing zien, geen loze kreten en vage plannen. Die hebben we genoeg gehad en hebben tot niets geleid. (zie o.a.: gewestvorming, doe-provincies, regionale districten, agglomeratie gemeenten, regionale gebiedsautoriteit, stadsprovincies, Thorbecke 2.0). Allemaal pogingen om het lekker ordelijk te maken. De ideale schaalgrootte is een utopie omdat maatschappelijke schalen continu veranderen. Je kunt blijven schaalvergroten en decentraliseren... Er moet m.i. ingezet worden op verbindend vermogen niet op gekluns met stabiele structuren.

Nog al tegenstrijdig dat het akkoord bruggen slaan heet terwijl er ongegeneerd hele rivieren gedempt lijken te gaan worden... Ik hoop dat ik het mis heb en er een gedegen plan achter steekt. Als de geschiedenis zich weer eens herhaalt vrees ik van niet.
Door Hans Oldenhof (Overheidscriticus) op
Ik sluit me helemaal aan bij de reactie van P.M. de Goede
Door Walter Verhoeven (Klantmanager Zorg) op
Ik ga de laatste 5 jaar ieder jaar op vakantie naar een klein Noord-Frans dorpje met 75 inwoners en 1 burgermeester. Dat is democratie en betrokkenheid van het bestuur in optima forma. Hoe groter de gemeente, hoe meer afstand tussen de inwoners en gemeente. Ik woon niet zo zeer in een gemeente of een dorp, ik woon met name in een straat. Daar begint het volgens mij in een gemeente. Dan komt de wijk, dan komt het centrum of nog beter het winkelcentrum voor de dagelijkse boodschappen. Dan een hele tijd niets en dan pas de gemeente. Walter
Door Gina van Mulken (wethouder) op
afstand tussen burger en politiek, lijkt de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Iets van betrokkenheid tussen burgers en lokale bestuurders lijkt hiermee nog op een grotere afstand te komen en wij maar klagen dat de burgers niets ophebben met de politiek, dit is absoluut een verkeerd signaal
Door Jan van Doorn (wethouder) op
Zulke onzin heb ik zelden gelezen. Gemeenten zijn zeer goed in staat hun taken uit te voeren. Uitvoeringsproblemen ontstaan juist door de continue hap-snap overheveling van taken naar de gemeenten. Alles heeft een passende grootte nodig. Maar die grootte komt vanuit de bestuurlijke praktijk tot stand en niet top-down. Om nog maar niet te spreken van de praktische onuitvoerbaarheid van dit dwaze idee. NL zou decennia lang op z'n gat liggen bij zo'n operatie. De burger zit daar niet op te wachten.
Door F. Hakstro (Beleidsmedewerker) op
Waarom niet direct alles groots aanpakken en één gemeente op de maan voor de hele wereld? Kijk, daar heeft u niet van terug. Maar het is net zulke onzin als alles wat ik hier in de reacties lees. Neem nu deze reactie van de heer Peter Coopmans: "Gemeenten kunnen de expertise op een aantal kerntaken niet meer zelf organiseren of het ontbreekt aan de nodige kwaliteit en deskundigheid in het eigen ambtenarenapparaat. ". Wat een kletskoek. Een op niets gestoelde aanname. Laten we er maar eens mee beginnen dat de politici in Den Haag onvoldoende expertise bezitten om het land te besturen. Gemeenten worden bekogeld met de ene na de andere onzinnige en op gebakken lucht gebaseerde maatregel. De politiek in Den Haag slaagt er niet in om dossies als de woningmarkt op een adequate wijze aan te pakken. Zo lang de politiek in Den Haag zelf niet in staat is op een zorgvuldige en weldoordachte wijze beleid te maken, wordt er geen enkele gemeente gedwongen gefuseerd.