of 59281 LinkedIn

Gemeentehuisverbod na ‘pias’ te gortig

De gemeente Boxmeer mag een juridisch hulpverlener niet de toegang tot het gemeentehuis ontzeggen omdat zij een ambtenaar voor ‘pias’ uitmaakte. Dat oordeelt de Rechtbank Oost-Brabant.

De gemeente Boxmeer mag een juridisch hulpverlener niet de toegang tot het gemeentehuis ontzeggen omdat zij een ambtenaar voor ‘pias’ uitmaakte. Dat oordeelt de Rechtbank Oost-Brabant.

Bezwaarprocedure

De juriste, die een inwoner van de gemeente Boxmeer bijstond in een bezwaarprocedure tegen de afwijzing van zijn aanvraag voor bijzondere bijstand, kwam in een hoorzitting van de bezwarencommissie in november in aanvaring met de voorzittend ambtenaar. Daarbij noemde zij hem tot twee maal toe een ‘pias’. Die zelfde dag stuurde de gemeente haar nog een brief waarin haar werd verteld dat zij de integriteit van de ambtenaar in kwestie had geschonden. Ook moest zij haar excuses aanbieden en een verklaring ondertekenen.

 

Dienstverlening achterwege

Die verklaring luidde als volgt: ‘Ik verklaar dat ik niets zal doen of nalaten waardoor het welzijn van ambtenaren of bestuurders van de gemeente Boxmeer in gevaar komt. Ik respecteer de omgangsnormen die door de medewerkers en bestuurders van de gemeente Boxmeer worden gehanteerd. Ik besef dat het niet nakomen van deze garantie ernstige twijfel over mijn betrouwbaarheid oproept. Ik besef dat het gevolg hiervan kan zijn dat de gemeente bij twijfel zwaarder gewicht toekent aan het welzijn van ambtenaren of bestuurders dan aan mijn burgerbelangen. Dit kan betekenen dat dienstverlening aan mij achterwege blijft als gevreesd moet worden voor het welzijn van ambtenaren of bestuurders van de gemeente Boxmeer.’

 

Intimidatie, belediging, agressie

De juriste weigerde die verklaring te ondertekenen toen zij twee weken later weer in het Boxmeerse gemeentehuis was voor een andere kwestie. Ook wilde zij geen excuses te maken voor de beschimping. Daarop werd zij het gemeentehuis uit gestuurd en werd haar per brief meegedeeld dat de gemeente haar weigering opvat als ‘een ernstige vorm van intimidatie en belediging en agressie richting onze medewerker.’ Om die reden besloot de gemeente Boxmeer haar dan ook voor onbepaalde tijd de toegang tot het gemeentehuis te verbieden. Ze moest maar een gemachtigde sturen als ze zaken moest doen met Boxmeer.

 

Normoverschrijdend

Dat nam de juriste niet, waarop zij de gemeente Boxmeer sommeerde het verbod in te trekken. In een daaropvolgend gesprek gaf de juriste aan excuses te willen aanbieden mits het gemeentehuisverbod werd opgeheven en ze door de gemeente gecompenseerd werd voor de geleden schade. Het college weigerde het verbod echter in te trekken waardoor de zaak bij de rechtbank belandde. Die oordeelde dat de juriste zich ‘normoverschrijdend’ had gedragen en dat de bejegening door de juriste binnen het agressieprotocol van de gemeente inderdaad als agressie kon worden aangemerkt.

 

Buitenproportioneel

De rechtbank oordeelde echter ook dat de gemeente Boxmeer haar eigen agressieprotocol niet gevolgd heeft. In plaats van de juriste direct de toegang tot het gemeentehuis te weigeren, had de gemeentelijke agressiecoördinator met haar een zogeheten ordegesprek moeten voeren en haar een ‘milde toegangsbeperking’ moeten opleggen. Doordat de gemeente Boxmeer echter direct naar de zwaarste sanctie greep, heeft zij volgens de rechtbank buitenproportioneel gehandeld. Daarom moet het toegangsverbod worden opgeheven en is de gemeente aansprakelijk voor de geleden schade.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door J Kraus (oud inspecteur) op
Pias is een woord dat zelden meer gebruikt wordt. Het past bij iemand van rond de zestig maar iemand rond de dertig zou heel goed de oorspronkelijke betekenis en koddige ondertoon niet kennen en dus averechts op reageren en dan zijn de rapen gaar (ook een ouderwets spreekwoord). De reactie van de gemeente brengt de discussie over de overheid dichter bij de burger te brengen weer naar start en "U ontvangt geen 200 gulden" (oud speltekst).
Door Harmjan op
Pias donorwet vind ik anders wel te gortig.
Door Paul Vreeke (Directeur / eigenaar van APAPS) op
Ik ben het niet met alles, maar wel met de strekking van de bijdrage van @pipo in grote lijnen eens. Er zijn altijd twee kanten aan een zaak. mijn advies: Hoor en wederhoor toepassen en niet direct grijpen naar machtsmiddelen.
Door Jacob Schotten (Gemeentelijk beleidsadviseur) op
Ik ben het met J de B eens dat Boxmeer buitenproportioneel reageert en daarvoor geheel terecht op de vingers is getikt. De mening dat ook een aantal van de overige reacties op dit bericht overtrokken is deel ik echter niet. Ik signaleer een algemene trend die in korte tijd lijkt te zijn ontstaan, maar met name bij de overheid. Ik doel dan op extreme reacties op woorden. Ook de kwestie rond de Brunssumse wethouder Palmen bijvoorbeeld is grotendeels terug te voeren op de te lange tenen van burgemeester, gouverneur en zelfs de minister. Waar eindigt deze plotse ultra-orthodoxe kruistocht (agressief machtsmisbruik is eigenlijk een betere aanduiding) tegen woorden/woordgebruik van ogenschijnlijk hypergevoelige types die het voor het zeggen hebben ? Nog even en er is sprake van een onwerkbare gejuridiseerde situatie, waarin iedereen zich wil indekken en niets meer durft te zeggen. Laten we waken voor deze enge en gevaarlijke vertrutting die om zich heen grijpt. Uit eigen ervaring weet ik dat je met fluistertoon en fluwelen woorden meestal wordt genegeerd.
Door J de B (Adviseur) op
Als iemand me in mijn werk als ambtenaar een pias zou noemen zou ik assertief genoeg zijn om daar mee om te gaan en er iets over te zeggen.
De reactie van de gemeente Boxmeer is wel erg overtrokken, maar dat geldt ook wel voor een aantal reacties hier.
Door B. Janssen (Ambtenaar) op
Wanneer je niet duidelijk bent dat fatsoensnormen niet overschreden dienen te worden krijg je dit:
http://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/aptro …
Wie wil er in zo'n land wonen? Een shorttracker wordt met de dood bedreigd omdat ze een wedstrijd "niet reglementair" wint?
Wanneer je verloedering van omgangsvormen toestaat krijg je meer ellende. Een raadsvrouw die geen fatsoen in haar lijf heeft, daar moet wat van worden gezegd. De rechter was daar ook duidelijk in. Norm overschrijdend gedraag moet je niet tolereren: wie wind zaait zal storm oogsten.
Door Pipo (nvt) op
Ambtenaren lijken soms wel kleine kleutertjes. Dit zijn duidelijk geen degelijk ontwikkelde mensen met minimaal een MBO of hogere beroepsopleiding? Hier zit een ego en een te groot trots gevoel in de weg om KLANTEN (want dat zijn burgers) van dienst te kunnen zijn. Zeer verwerpelijk.

Fatsoenlijk met elkaar omgaan komt ALTIJD van 2 kanten. Misplaatste arrogantie en machtsmisbruik van ambtenaren zou ook niet mogen worden getolereerd.

Walgelijk dat een dienstverlenende organisatie, EN DAT ZIJN GEMEENTEN, zich zo verheven voelt boven zijn onderdanen. Walgelijk.

Tijd voor beter wetgeving die dit soort misbruik beteugeld. Overheden moeten een veilig klimaat bieden waar je mag zijn wie je bent en waar je mag zeggen wat je wil. Geweld mag nooit geaccepteerd worden MAAR

Maar wanneer er een geweldincident is dan zijn er altijd 2 kanten. Met minimaal 2 scenario':

Scenario 1: Een burger die teleurgesteld is door slechte dienstverlening raakt hierdoor gefrustreerd. Dit kan alleen leiden tot agressie wanneer de betreffende ambtenaar onvoldoende softskills, inlevingsvermogen en communicatie vaardigheden heeft. Want een goede medewerker luistert eerst goed, toont daarna empathie en gaat opzoek naar een passend antwoord of een eventuele oplossing. Wanneer ambtenaren zich zo opstellen zal agressie vrijwel nooit voorkomen.

Maar ja, de dienstverlening is meer gericht op uitsluiting dan op dienstverlening. Dat is namelijk ook budgettair interessanter aan niemand hulp bieden brengt minder kosten met zich mee dan met eenvoudig weg je werk doen.

Dan is er scenario 2: Een burger die mondig is versus een medewerker die een god complex heeft en dat botst.

Eigenlijk zou de gemeente na elk agressie incident er voor moeten kiezen (in beide scenario's) om de desbetreffende ambtenaren weg te promoveren / degraderen naar een NON publieksfunctie want daar zijn ze blijkbaar niet geschikt voor.

Maar helaas is er vrijwel geen zelfreinigend vermogen bij de meeste gemeenten en denken ze dat KEIHARD aanpakken de enige manier is om incidenten op te lossen. Daarmee creëer je juist een klimaat waarin burgers juist eerder gefrustreerd raken etc etc .
Een vicieuze circel van geweld als het ware.
Door Reinier op
Wat voor rechten heeft een inwoner van Nederland nog ?
De gemeenten hebben allle rechten in handen.
Je mag niet eens een klein beetje jezelf verdedigen of assertief zijn we moeten maar accepteren wat de gemeenten doen.We mogen alleen nog iets vragen met een lief zacht stemmetje en verder moeten we gehoorzamenen en hun commando's opvolgen.We worden niet eens meer ls mens gezien.Onze gegevens zeker di evan de kwetsbaren van welke aard ook zijn in verkeerde handen bij de gemeenten.
Door Daan op
Ik zei gisteren 'eikel' tegen mn buurman. Die eist nu een straatverbod tegen mij. Plus dat ie wil dat ik een verklaring onderteken waarin staat dat ik m nooit zal ontvoeren.
Door F.A. von Geusau op
Los van de vraag of de maatregel proportioneel is, maar het zou maar eens andersom geweest zijn; dat de ambtenaar in kwestie mevrouw voor 'pias' had uitgemaakt. Dan zou Nederland te klein zijn. Kennelijk ontbreekt het deze 'dame' aan de meest basale vorm van fatsoen.