of 59082 LinkedIn

Gemeenteambtenaren in actie

De vakbonden roepen gemeenteambtenaren op om mee te doen aan werkonderbrekingen. De Abvakabo, CNV en CMHF willen hiermee druk zetten op de cao-onderhandelingen die de VNG voor de gemeenten voert, die  zitten al sinds mei muurvast.
6 reacties

De vakbonden roepen gemeenteambtenaren op om mee te doen aan werkonderbrekingen. De Abvakabo, CNV en CMHF willen hiermee druk zetten op de cao-onderhandelingen die de VNG voor de gemeenten voert, die  zitten al sinds mei muurvast.

Geen visie
De bonden hebben forse kritiek op de VNG, ze vinden dat het de vereniging ontbreekt aan visie op de lange termijn. Ook vinden ze, omdat de komende jaren 70 procent van de medewerkers uit de sector stroomt, dat de VNG een grote kans laat liggen om slim te bezuinigen, met behoud van kwaliteit en zonder nadelige gevolgen voor de ambtenaren.

Nek uitgestoken
De VNG denkt hier heel anders over. Sietske Pijpstra, secretaris van het College voor Arbeidszaken zegt nog altijd te wachten op een formeel antwoord op hun laatste loonbod een half jaar geleden. 'We vinden dat wij wel degelijk onze nek hebben uitgestoken met onder meer een bod van 2 procent en jaarlijks een individueel loopbaanbudget van 500 euro. Ook voor de lange termijn hebben we hele goede oplossingen bedacht, voor zowel jongere als oudere medewerkers. We betreuren het zeer dat dit aanbod niet is aangepakt. Maar het bod blijft nog staan.'

Zoete broodjes
De bonden bieden de VNG tijdens de acties 'misbaksels' aan omdat de VNG er niets van zou bakken. Pijpstra vindt deze houding jammer. 'De VNG heeft de hand altijd uitgestoken, we willen altijd praten. Maar ik heb het idee dat debonden liever actievoeren. Om in hun terminologie te blijven, wij willen geen zoete broodjes bakken, we hebben een heel reeël eindbod gedaan. Helemaal als je ziet wat er het afgelopen jaar met de economie is gebeurd,' aldus Wietske Pijpstra van het College voor Arbeidszaken van de VNG.

Acties
Ambtenaren in verschillende gemeenten verdeeld over het land organiseren tijdens een werkonderbreking een actiebijeenkomst. Ook de rijksambtenaren gaan de straat op op 1 november in Utrecht.

Actiebijeenkomsten voor de gemeenteambtenaren vinden plaats op:

2 november 2011 12.00- 13.00 uur Den Haag

2 november 2011 10.15- 11.00 uur Rotterdam

2 november 2011 14.30 Hilversum

3 november 2011 9.00 Breda

3 november 2011 13.45 Eindhoven

3 november 2011 14.00- 16.00 uur Leidschendam / Voorburg

8 november 2011 10,00 Nijmegen

10 november 2011 12.00 Amsterdam

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gerrit (gemeenteambtenaar) op
waarom niet een keer in het Noorden. Het is weer allemaal een klere-end rijden.
Door Jan op
De VNG geeft helaas ene onjuiste vorostelling van zaken.
De vorige periode liep van juni 2009-juni 2011. In die periode is het loon slechts 1% structureel omhooggegaan.
Te weten: 0,5 % eindejaarsuitkering in 2010 en 0,5 % januari 2011.
Oftewel een structurele koopkracht achteruitgang.
Nu telt de VNG die laatste loonsverhoging bovendien mee voor het nieuwe akkoord.
In het nieuwe vorostel wordt dus vorozien in slechts 1,5% loonsverhoging voro de koemdne twee jaar, opnieuw koopkrachtverlies.
Verder wordt het ambtenarenrecht afgeschaft, en van baangarantie is gezien alle reorganisaties en bezuinigingen ook al geen sprake van.

Tja, zo wordt werken bij de overheid dus echt aantrekkelijker.
Door Eenverdiener 2 (Financieel coördinator) op
Ik ben het helemaal eens met eenverdiener. Blijkbaar tellen overduidelijke argumenten in Den Haag niet meer mee. M.a.w. Den Haag breekt in ijltempo een gezonde welvaartstaat tot de grond toe af.
Door Eenverdiener (controller) op
Ik voel mij in deze tijd geroepen om de gemeente-ambtenaar eindelijk eerst geliik te gaan behandelen met de rijksambtenaren (en b.v.onderwijssector) dwz eerst nog de achterstand van 2 keer 3,9% loonindexering en de eju van 6% naar 8% inhalen. Pas daarna mag de rijksambtenaar weer meeprotesteren. Maar ja we vergeten snel en met Donner kunnen we het wel vergeten. Welke scholier wil nog gemeente-ambtenaar worden. Juist !
Door Criticus (Ambtenaar) op
Ik voel mij in deze tijden van crisis, waarbij eenieder in moet leveren, niet geroepen om actie te gaan voeren voor een grotere salarisverhoging dan 2%.