of 59250 LinkedIn

'Gemeente hoeft ledenadministratie kerk niet te doen'

Een Kamermeerderheid wil dat gemeenten stoppen met het verstrekken van persoonsgegevens aan kerk- en andere religieuze genootschappen.

Een Kamermeerderheid wil dat gemeenten stoppen met het verstrekken van persoonsgegevens aan kerk- en andere religieuze genootschappen. D66, VVD en PvdA roepen minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken op om hieraan zo snel mogelijk maar uiterlijk in 2017 een einde te maken. De minister is het daar niet mee eens.

Nauwelijks bekend
Volgens de partijen is amper bekend dat kerken persoonlijke gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie mogen opvragen, bijvoorbeeld na een verhuizing. Behalve door gemeenten en burgers worden de gegevens in de GBA gebruikt door (semi)-overheidsorganisaties die voor de uitoefening van hun publiekrechtelijke taken persoonsgegevens nodig hebben. Hieronder vallen onder meer de politie, belastingdienst, notarissen, het waterschap en de pensioenfondsen. In totaal zijn er enkele honderden van dit soort organisaties die een selectie van gegevens bij gemeenten kunnen opvragen.

Voorkeursbehandeling
De Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) is de enige particuliere organisatie in Nederland die informatie over burgers uit de GBA ontvangt. 'Deze voorkeursbehandeling moet stoppen', zei Fatma Koser Kaya (D66) dinsdag in de Tweede Kamer. Volgens haar moeten kerken net als andere verenigingen zelf hun ledenbestand bijhouden. VVD'er Ingrid de Caluwe vindt dat nu niet zorgvuldig genoeg met deze belangrijke gegevens wordt omgegaan.
 

Religieuze gezindte
Tot 1994 werd de kerkelijke gezindte standaard op de persoonskaart in het bevolkingsregister geregistreerd. Bij de bepaling of er publieke voorzieningen van een bepaalde religieuze signatuur, zoals scholen, moesten komen, hield de overheid rekening met de aantallen burgers in een stad of wijk die onder een bepaalde religieuze gezindte geregisteerd waren. Vaak bleken mensen echter niet op de hoogte van het feit dat ze in het bevolkingsregsister onder een bepaalde religie vielen, omdat ze automatisch werden geregistreerd onder de kerkelijke overtuiging van hun ouders. 

Ledenadministratie
In 1994 kwam hier een eind aan. Ook toen luidde de redenering dat gemeenten niet de ledenadministratie van kerken hoeft bij te houden. De lokale kerken konden niet langer individueel mutaties opvragen bij het gemeentehuis. Om dit te compenseren, is de SILA opgericht. Een kamermeederheid wil nu dat ook aan deze voorkeurspositie van SILA een einde komt.
 

Service
Plasterk gaf echter aan dat hij geen reden ziet ermee te stoppen. Volgens hem zien veel mensen deze mogelijkheid als een service die ze zeer waarderen. Als mensen niet willen dat kerkgenootschappen gegevens over hen opvragen, dan moeten ze zich volgens Plasterk laten uitschrijven uit het ledenbestand. De Kamer stemt binnenkort over de ingediende motie. (ANP/EdK)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Marion op
Ik vind het ook van de zotte! Hoezo uitschrijven?? Wij zijn nooit meer ergens ingeschreven, maar worden zowel telefonisch als per post regelmatig "lastig gevallen" door genootschappen die zieltjes dan wel geld willen winnen! Grappig genoeg is het steeds een andere kerk / parochie in de stad die dat doen; het lijkt er steeds meer op alsof het per toerbeurt gaat! En dat alles omdat alleen bij mijn man ooit iets heeft gestaan. Voor mij gelukkig niet, omdat mijn ouders (en grootouders) al de wijsheid hadden dat iedereen die keuze zelf moet maken. Mijn man is bij geen enkele van die kerken lid, maar we worden wel telkens weer "verblijd" met ongewenste, geadresseerde spam. Al met ieder van deze instanties zeker 2 keer contact gehad, maar dan weten ze ineens nergens meer van!

Gewoon stoppen met die onzin! Laten ze zelf hun administratie maar fatsoenlijk bij gaan houden, want "uitschrijven" heeft ons nog totaal niet geholpen, helaas.
Door Floortje (adviseur BRP) op
Mensen zoals Plaskerk die vinden dat de burger zich zelf maar moeten uitschrijven meten met twee maten. In alle regelingen ter bescherming van persoonsgegevens staat dat de burger uitdrukkelijk toestemming moet geven voor het gebruik van persoonsgegevens. Dat is bij die kerkelijke organisaties nooit gebeurd. Het credo laat je maar uitschrijven, moet zijn schrijf je vrijwillig in. Maar ja godsdiensten zijn niet democratisch
Door JH.Brockbernd (Burger) op
Ik kan me volledig vinden in de stelling van Johannes (adviseur). Ik zie een kerkelijke organisatie als elk andere vereniging en die moeten ook hun eigen administratie bijhouden. T.o.v. andere verenigingen lijkt me deze uitzonderingspositie onjuist.
Tevens zie ik niet in wat de overheid te maken heeft met mijn geloofsovertuiging.
Door M.J. Kappers (burger ) op
Alweer opmerkelijk slecht gelezen door de reaguurders. Het gaat om degenen die op basis van het genootschap van hun ouders geacht worden ook lid te zijn van dat genootschap. Dat is dus geen eigen keuze; een niet bestaand of zelfs onbekend lidmaatschap op moeten zeggen, zodat de service m.b.t. overige ledenadministratie door kan gaan is echt te gek.
Door Opmerker op
Ach, het is heel simpel: de staat heeft niets te maken met mijn levensfilosofie, de heer Plasterk heeft het mis, mijn canastaclub hoeft ook niet te weten of de ministers zich hebben aangesloten bij een concurrerende canastavereniging. Dus, beste critici op dit gebied die vinden dat de staat WEL je geloofsovertuiging moet bijhouden....dan consequent leven en laten leven, en niet hypocriet zijn jegens andere geloven et cetera
Door Ton (Kerkganger) op
Pc verbeterde ongewenst mijn ingave.
Moet natuurlijk PKN zijn.
Door Ton (Kerkganger) op
Het gaat dus alleen om mensen die ingeschreven staan bij 1van de deelnemende kerkgenootschappen. Niet om gegevens van anderen. Dus waar maken die kamerleden zich druk om? Ik heb als lid van de KPN geen enkel bezwaar tegen het verstrekken van de gegevens.
Door paul vreeke (directeur/ eigenaar APAPS) op
Volgens mij is het zo dat de kerkelijke doop- en huwelijksregisters ooit hebben gediend als basis voor de bevolkingsboekhouding. Als dank voor deze geste is destijds door de overheid beloofd dat adreswijzigingen zullen worden verstrekt. Deze belofte geldt nu niet meer?
Door Johannes (adviseur) op
Het wordt de hoogste tijd dat in Nederland de scheiding tussen kerk en staat echt wordt doorgezet in alle openbare gebouwen en overheidshandelen. Dus geen voorkeursbehandeling meer voor welk geloofsgenootschap dan ook. Iedereen mag geloven wat hij of zij wil, maar in de basis is het een privé zaak waar de gemeenschap buiten staat. Als je tot een kerkgenootschap behoort en je verhuist, wat let je om dan zelf je verhuizing door te geven? Dat zou toch heel normaal moeten zijn voor de aangesloten leden? Moet je ook doen richting sportverenigingen en dergelijke.
Door Klaas Vaak (CISO) op
SILA is een samenwerkingsverband van slechts 7 kerkelijke genootschappen. Is er misschien sprake van discriminatie als deze gegevens niet aan andere kerkgenootschappen worden verstrekt?.

Vanuit bescherming Persoonsgegevens: is dit in strijd met de nieuwe Europese regelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die volgend jaar van kracht wordt?
Is de ketenaansprakelijkheid geregeld (Wet Datalekken per 1 januari 2016)?