of 59185 LinkedIn

Gemeente Haaren verdelen over vijf gemeenten

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant scharen zich achter een advies om de gemeente Haaren per 1 januari 2020 op te delen over vijf verschillende gemeenten.

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant scharen zich achter een advies om de gemeente Haaren per 1 januari 2020 op te delen over vijf verschillende gemeenten.

Tegenstand

Het advies, opgesteld door oud-gedeputeerde in Noord-Brabant en voormalig waarnemend burgemeester Roel Augusteijn, werd dinsdag 31 januari aan GS gepresenteerd. In het rapport stelt de extern adviseur voor de gemeente Haaren te verdelen over de gemeenten Boxtel, Vught, Oisterwijk, Tilburg en Heusden. Een aanvankelijk plan om de gemeente ambtelijk te laten fuseren met Boxtel en Sint-Michelsgestel stuitte op tegenstand van zowel de inwoners als op de gemeenteraad.
 

Tien jaar

Haaren bestaat in zijn huidige vorm pas tien jaar. De gemeente is op 1 januari 1996 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Esch, Haaren en Helvoirt. Een jaar later werd Biezenmortel daaraan toegevoegd. Haaren ligt in een landelijk gebied tussen Tilburg en Den Bosch.
 

Bestuurskracht

In 2015 besloot de Haarense raad de gemeente op te splitsen. In een zelfstandig voortbestaan zag de raad te weinig toekomst door een gebrek aan bestuurskracht. Maar ook voor herindeling met een of meer gemeenten bleek geen draagvlak. Opsplitsing werd door de raad en de inwoners wel als een haalbaar alternatief gezien. Als het huidige plan voor opsplitsing doorgaat, dan zouden er in de betrokken gemeenten in 2019 extra gemeenteraadsverkiezingen moeten komen. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Relevante Parlementaire Dossiers

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Henk (Pensioen) op
Niet de gemeente niet de provincie maar de inwoners van Gemeente Haaren bepalen of er een herindeling komt en zoals het er nu voorstaat komt er geen herindeling omdat 91% van de inwoners dit niet willen.
Door Kiske ((inwoner van Biezenmortel, gemeente Haaren)) op
@ Chantal, inderdaad, burgemeester Zwijnenburg heeft al vele steken laten vallen, en blijft geld opstrijken voor haar 2e huis in Haaren, zogenaamd omdat ze haar andere huis niet kan verkopen (,aar waar haar zoons in blijven wonen).
En ze kwam er erg laat achter dat er ook in onze gemeente (net als in de rest van Brabant) schuren en andere locaties gebruikt worden door drugsfabricage. En niet in staat om de opheffing van Haaren netjes uit te voeren. Maar ze schijnt leuk voor te kunnen lezen in een verzorgingstehuis.
Kortom: onbekwame bestuurder die de gemeente Haaren elke dag onnodig geld kost. Laat een ervaren provinciaal bestuurder en oud-burgemeester als Augusteijn heel snel het roer overnemen van deze nonvaleur.

Haaren heeft als gemeente geen toekomst meer. Dat weet iedereen inmiddels. Maar de dorpen zelf hebben alle toekomst, onder de vleugels van de gemeenten waar ze beter bij thuis horen en die wel bestuurskracht tonen. Zoals Biezenmortel bij het dorp Udenhout (waar het altijd al deel van uitmaakte) en dus bij Tilburg, waar ze wel van doorpakken weten. Van de Dungen en Zwijnenburg zijn inderdaad bestuurlijke lichtgewichten, om van Van den Brand maar niet te spreken. Altijd al geweest trouwens. Ik ondersteun jouw oproep aan de provincie om snel in te grijpen,. De gemeente Haaren is inmiddels is de risee van Brabant geworden. Uit betrouwbare bron weet ik dat sommige ambtenaren inmiddels zwaar teleurgesteld zijn door het getouwtrek en het zigzaggend gemeentebestuur. Deze gemeente dreigt te imploderen.

Waar blijft de beste bestuurder van Nederland, Commissaris van den Donk, als je ‘m nodig hebt??
Door Chantal op
In de regionale pers valt inmiddels iedereen over dit onbekwame Haarense college van B&W heen: http://www.bd.nl/regio/boxtel-schijndel-e-o/haar …
Omdat het zich fanatiek verzet tegen de opsplitsing van de gemeente die 20 jaar geleden als een ‘restant’ van de herindeling in Midden- Brabant tot stand kwam: een verzameling van dorpen die onderling niks met elkaar gemeen hadden. Maar waar men ‘iets’ mee moest. Nou dat is dat – helaas – niet gelukt. Inmiddels heeft iedereen dat door (ook de gemeenteraad die het college vroeg de herindeling netjes te regelen), behalve de burgemeester en 2 wethouders die de boel blijven traineren: burgemeester Zwijnenberg, een lichtgewicht bestuurder die al eerder in hevig conflict met de gemeenteraad is geweest vanwege het langdurig blijven wonen in haar eerdere woonplaats. Wethouder van den Dungen, een hard roepende maar niet capabele Waalwijker die nooit van plan is geweest om in zijn nieuwe gemeente te gaan wonen. En weth. Van den Brand, de enige met plaatselijke binding, ook een lichtgewicht die aan het handje van collega Van den Dungen mee loopt.

Het college is gekozen door een kleine meerderheid in de raad die inmiddels geslonken is. De gemeenteraad aarzelt elke keer om deze club weg te sturen, hoewel de raad ook wel inziet dat de met dit college er niet uitkomt. Het zou van lef getuigen als de gemeenteraad daadkracht gaat tonen, maar dan om de beide wethouders naar huis te sturen, en de burgemeester de wacht aan te zeggen. Dit kan zo niet langer. Het college maakt zich bij de burgers, bij de regiogemeenten en bij de provincie totaal belachelijk. Snel weg met die club fanatieke maar onbekwame lui. Provincie, grijp SNEL in!
Door Katmandu (inwoner van Helvoirt) op
@Karel, helemaal mee eens. De gemeente is veuls te klein om de taken naar behoren uit te voeren. Dat is niet efficient en niet doelmatig. Bovendien zit er een college van B&W dat niet voor zijn taken berekend is. Haaren is het lachertje in de verre regio. Opdoeken en aansluiten bij krachtiger gemeenten. Wie verlost de gemeente – for the time being - trouwens van zijn huidige burgemeester en zijn wethouders? Het is overduidelijk dat zij alle realiteitszin uit het oog hebben verloren. Haaren bestaat over 3 jaar niet meer - accepteer dat nou eens. Da’s ook beter voor de bevolking. De overgrote meerderheid wil dat de herindeling snel wordt geregeld. Duidelijkheid is gewenst
Door Karel (observant) op
Opmerkelijk is dat het college van B&W zich met hand en tand blijft verzetten tegen deze herindeling. gemeenteraad en (blijkens een gehouden enquête) het overgrote deel van de bevolking is vóór deze herindeling. Het is opmerkelijk dat het college tégen blijft, maar de kans is groot dat de gemeenteraad dit college binnenkort naar huis stuurt, gelet op de commotie die de opstelling van het college teweeg brengt.
De provincie had dat goed door dat het huidige college van B&W niet de mentaliteit noch de bestuurskracht heeft om de ontvlechting (waar de gemeenteraad om verzocht heeft) netjes te gaan regelen. Vandaar dat zwaargewicht Augusteijn is gevraagd. Een groter brevet van onvermogen hadden mevr. Zwijnenburg en de heren Van den Dungen en Van den Brand niet kunnen krijgen.Door Bas (beleidsmedewerker verkeer) op
"Haaren bestaat in zijn huidige vorm pas tien jaar. De gemeente is op 1 januari 1996 ontstaan" ??