of 59854 LinkedIn

'Gemeente eerste overheid in denken'

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is een strategische en interactieve denktank voor het lokaal bestuur gestart.

De gemeente moet de eerste overheid in denken worden, vindt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Sinds dit jaar heeft de vereniging een ‘strategische en interactieve denktank voor het lokaal bestuur’.

Rapporteur lokale ontwikkelingen
De denktank moet de belangrijke ontwikkelingen en bewegingen op lokaal niveau in kaart brengen. Signalen en ervaringen uit de gemeenten spelen daarbij een belangrijke rol. ‘De denktank wordt rapporteur van de lokale ontwikkeling’, zegt initiatiefnemer Kees Jan de Vet, directieraadslid van de VNG.

Doordachte beschouwingen
De belangenvereniging moet zelf met doordachte beschouwingen van maatschappelijke trends komen, vindt De Vet. ‘De VNG reageerde vooral op voorstellen vanuit Den Haag. Wij willen zelf met standpunten komen en niet alleen de rijksoverheid volgen. Er gebeurt veel in de gemeenten dat de Haagse beleidsnota’s niet haalt. Dat moet veranderen, zeker nu gemeenten er steeds meer belangrijke taken bij krijgen.’

Maatschappelijke initiatieven
De denktank wil in ieder geval een jaarbericht uitbrengen over een bestuurlijke en maatschappelijk relevant thema. Een jaarlijks van samenstelling wisselende commissie met vertegenwoordigers uit het lokaal bestuur is verantwoordelijk voor het onderzoek, dat samen met een wetenschappelijke organisatie wordt uitgevoerd. Het onderwerp van het eerste jaarbericht is ‘maatschappelijke initiatieven’. De resultaten moeten worden gepresenteerd op de algemene najaarsledenvergadering van de VNG in november.

Vrije rol
Commissievoorzitter Rob van Gijzel, burgemeester van Eindhoven, is enthousiast over de denktank: ‘We hebben van de VNG een vrije rol gekregen om te onderzoeken welke plaats de overheid in deze snel veranderende wereld moet innemen. We leven in een tijd van een megatransitie: we gaan van een verticale naar een horizontale wereld. Het moet allemaal anders, maar hoe? Dat is het grote vraagstuk van de komende jaren.’ Van Gijzel vindt het logisch dat gemeenten zelf de toekomstige rol van de overheid onderzoeken. ‘De landelijke overheid is van het schriftelijk niveau, wij zijn van het doen.’

Niet de zoveelste overlegclub
De denktank staat los van de vaste beleids- en subcommissies van de VNG en de adviescommissies die het VNG-bestuur de afgelopen jaren heeft ingesteld. Het is niet de bedoeling dat de denktank de zoveelste overlegclub wordt, zeggen de verschillende commissieleden. Nico Versteeg, gemeentesecretaris van Lelystad: ‘Het wordt zoeken naar wat onze meerwaarde is, maar we maken niet onze agenda vrij om ergens vrijblijvend in een praatclubje te zitten. Dit is een experiment om denkkracht vanuit de gemeenten zelf te ontwikkelen. Je moet durven experimenteren en in de spiegel te kijken. Dat doen we als gemeenten te weinig, terwijl we op heel veel belangrijke vragen nog geen antwoord hebben.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door L. Panzeur op
Inderdaad is de VNG de laatste decennia de uitvoerder van rijskbeleid geworden en heeft zo alles over de gemeenten laten uitstorten waar de burger geen belang heeft (schaalvergroting, de overheid als bedrijf, onderwijsvernieling, 'ontwikkeling' van de woning- en arbeidsmarkt e.d.). Een factor was hierbij doorgaans bepalend: hoe blijven de bestuurders van de VNG goede maatjes in de wereld van "ons-kent-ons" en, wie weet, kunnen ze ons in in Den haag nog aan een mooie baan helpen bij de Raad van State, Rekenkamer of een of andere commissie.
Of het ij te keren valt, is nog te bezien, want er is veel grondgebied verloren aan al die hypes. Bovendien heeft het ambtelijk apparaat met al die hypes mee moeten doen en dat heeft geleid tot òf de Grote Uittocht òf tot het binnenhalen van kennis en vaardigheden waar zeker een gemeentelijke overheid niets bij te winnen heeft.
Exemplarisch is de 'tranisitie' van wat men als jeugdzorg aanduidt; jarenlang zijn er honderden miljoenen op rijksniveau verkwanseld, toen mocht de provincie het proberen met minder geld, maar altijd nog interessant en, nu de pot leeg is, mag de gemeente de klus klaren. Het geklaag klinkt dus ookj een beetjes vals: de VNG heeft hieraan meegedaan, maar beseft kennelijk niet welke 'bedrijfstak' er naar de gemeente gaat. Met allen ellende van dien.

Eerst dus maar eens afwacht of de VNG kan waarmaken wat zij nu belooft.
Door sandra (nvt) op
wat kost die denktank, meestal zijn dat jongens (ons kent ons) die op grote voet leven en denken, zonder ooit af te rekenen of afgerekend te worden.
Dat VNG congres verplaatst vast erg veel zuurstof, maar wat levert het op behalve kosten die ze zelf niet hoeven te betalen. foei. zelf de boekriem aanhalen en niet die van een ander dat is de kunst. Voor wie netwerken de heren en dames eigenlijk op zo'n congres?