of 63428 LinkedIn

Gemeenschappelijke Regeling neigt naar ‘wangedrocht’

De populaire samenwerkingsverbanden tussen gemeenten (Gemeenschappelijke Regelingen) hebben de neiging uit te groeien tot onbestuurbare wangedrochten. Utrechtse Heuvelrug begint er niet meer aan.

Gemeenten kunnen niet altijd alles alleen, maar de momenteel overal opgetuigde Gemeenschappelijke Regelingen (GR) hebben een groot nadeel: ze neigen uit te groeien tot wangedrochten. De gemeente Utrechtse Heuvelrug gaat om die reden voorlopig geen nieuwe verbanden meer aan.

Gezond wantrouwen
Dat stelt verantwoordelijk wethouder Bert Homan namens het College van B&W van de heuvelrug. Hij baseert zijn ‘gezonde wantrouwen’ tegenover de GR op recente ervaringen met de –mede door het Rijk afgedwongen- GR buitendiensten. Deze voert voor 14 gemeenten in Utrecht allerlei taken als controle en handhaving uit.


Helft jaaromzet verlies

De dienst maakt een verlies van 5 miljoen, de helft van de jaaromzet en was volgens Homan meer bezig met het eigen functioneren dan met het werk waarvoor de dienst was opgericht. Twee medewerkers –onder wie de directeur- zijn onlangs ontslagen.


Moeilijk aan te sturen moloch
Homan zit zelf als wethouder in het bestuur van de GR, maar ervoer hoe moeilijk het is om ‘dit soort molochen’ in de hand te houden. ‘Het gaat om getrapte controle: de raad controleert mij, ik controleer de GR. Maar de uitvoering ligt bij het dagelijks bestuur van de GR en dat maakt het soms zeer lastig’.

Vervlechting
Zo gaf de GR buitendienst geld uit zonder dat de wethouders dat hadden gefiatteerd en nam de omvang van de dienst snel toe. Voeg daarbij de opkomst van de Regionale Uitvoeringsdiensten en Homan spreekt van vervlechting van diensten die nauwelijks meer te overzien was.

.

Eigen belang prevaleert
Volgens Homan gaat een GR zichzelf al snel als bedrijf opstellen in plaats van als ambtelijke dienst. ‘Ze redeneren dan niet meer vanuit het belang van de aangesloten gemeenten, maar stellen het bedrijfsbelang voorop. Dat proces is op afstand door de wethouders zeer moeilijk in de hand te houden.’

 

Centrale inkooporganisatie
De wethouder ziet wel in dat het aantal taken van gemeenten zo snel groeit dat samenwerking tijdens en na de transitie meer dan ooit noodzakelijk zal zijn. Maar hij zal niet snel meer een GR optuigen. ‘Ik zie veel meer in een centrale inkooporganisatie van bijvoorbeeld zorg of andere taken. Via aanbestedingen drijf je de prijs naar beneden maar houdt je de bestedingen en aansturing van de zorg in eigen hand. Dus geen allesbeslissende wangedrochten meer als het aan mij ligt.'

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Frans van der Werff (hoofd administratie van een GR) op
Maar het zijn toch gewoon de mensen die het doen.. Overal waar mensen niet integer zijn, loopt de boel uit de hand en dan doet de organisatievorm er toch niet toe. Goed bestuurde GR'en met bekwaam personeel bestaan wél.
Door Jos (Bestuurskundige) op
Och arme wethouder Homan, die met een "dubbelepettenprobleem" zit en er kennelijk niet meer uitkomt.....

Ooit gehoord van de uitspraak: "Hoe zwakker de bestuurder, hoe sterker de ambtelijke organisatie zich zal profileren"? Dat gaat voor de stelling "Hoe sterker de bestuurder......" natuurlijk ook op!

Maar ja, hef maar weer op zo'n technisch deskundig orgaan dat met inzet van miljoenen is opgezet. Het terugdraaien zal de inwoners weer minstens een zelfde bedrag kosten. En wie gaat het werk dan doen??? Die wethouder niet hoor, want die is meestal na vier jaar weer weg, als hij het al haalt.

Ik wens de bestuurders veel wijsheid en succes toe, de mensen bij de GR alleen maar veel sterkte, nu ze alsvast zonder directeur zitten (de eerste stap naar opheffing)!
Door Mark de Vries (Adviseur Aantrekkelijk Werkgeverschap) op
Er zullen best wel goede voorbeelden zijn, maar die zijn schaars.
Enorme overlegcircussen voor de oprichting van een GR en ook daarna. Daarnaast zie ik veel samenwerkingsverbanden tot stand komen via het bij elkaar 'gooien' van mensen, die vervolgens niet of nauwelijks begeleid worden in het succesvol worden in die nieuwe context en de samenwerking met de nieuwe collega's. Ook worden de verwachtingen naar zo'n samenwerkingsverband vaak niet voldoende geobjectiveerd en naar elkaar uitgesproken. liever wordt er voordat een nieuwe organisatie is neergezet al een bezuiniging ingeboekt. En mag er niet ingeboet worden aan kwaliteit en kwetsbaarheid. Een vrijwel onmogelijke doelstelling. Met de ene zeperd na de andere tot gevolg.
Maar is een samenwerkingsverband zinloos? Ik denk het niet. Geef het de tijd, zorg voor een goede start, waarin verwachtingen realistisch en duidelijk zijn. Draag zorg voor een goede match van mens en taken. Geef aandacht aan teamvorming, zorg ervoor dat mensen weten hoe ze elkaar kunnen aanvullen. En houdt daar waar mogelijk allerlei politieke krachtenvelden zo zuiver en transparant mogelijk of voorkom ze.
De drang naar kostenbesparing op korte termijn is dodelijk. Als je begint met inkoopsamenwerking heb ik een sterk vermoeden dat de kostenvoordelen op korte termijn voorop staan. En dat is volgens mij de verkeerde drijfveer om te starten met samenwerken.
Door Gerard (ambtenaar) op
De reactie van de betreffende gemeente getuigt van een steeds verder afstand nemen van de overheid van de inhoud. Kijk eens in de spiegel en geef niet de GR de schuld, maar zoek het voor de afwisseling eens in een gebrek aan kennis van de materie in eigen huis. Als men denkt via aanbestedingen de wereld te kunnen besturen dan onderschat men de effecten die loskomen in de markt. Uitbuitportugezen? Uitgemergelde bedrijven de geen marge meer hebben voor innovatie? "Oh wat erg, dat wisten we niet!". Leve de terugtredende overheid. Of hebben we het over een inhoudsloze overheid.
Misstanden in een GR? Pak ze aan. Doe wat. Maar gooi met het badwater het kind niet weg.
Door Marcel van Osch (Adviseur Bestuurlijke Organisatie) op
Er wordt nog wel eens vergeten dat een Gemeenschappelijke Regeling een hulpconstructie is. Deze hulpconstructie mag de hoofdsctructuur (Huis van Thorbecke) niet gaan overvleugelen. Dit laatste dreigt nu te gebeuren.
Door Cees Paul (Burger) op
Biijzonder zinnige waarschuwing voor alle gemeenten. Min of meer gelijk aan PBO's hollen GR's de democratische controle uit, althans die dreiging is levensgroot.

Vacatures

Van onze partners