of 59185 LinkedIn

Gelderland zet economische opgave centraal

Zes regio’s in Gelderland hebben elk hun eigen economische opgave. Deze zijn in samenspraak gedefinieerd en worden gezamenlijk uitgevoerd. De ene regio is verder dan de andere en in de ene regio loopt het wat soepeler dan in de andere.

Zes regio’s in de provincie Gelderland hebben elk hun eigen (economische) opgave. Deze zijn in samenspraak gedefinieerd en worden gezamenlijk uitgevoerd. Zonder ingewikkelde bestuurlijke constructen.

Opgave centraal

De (economische) opgave centraal stellen en dan kijken welke bestuurlijke vorm daar het beste bij past. Daar komt kort gezegd het advies Maak verschil. Krachtig inspelen op regionaal-economische opgaven van de Studiegroep Openbaar Bestuur op neer. Medio maart zag dat rapport het levenslicht. Voor de zomer zijn zes proeftuinen geselecteerd, waarin verschillende regio’s gaan oefenen met het centraal stellen en werken vanuit de regionale opgave. Gelderland had een van haar zes regio’s (de Corridor) aangemeld als proeftuin, maar viel buiten de boot. In het Gelderse wordt al wel vanuit het principe ‘de opgave centraal’ gewerkt; zij het dat de ene regio verder is dan de andere en dat het in de ene regio wat soepeler loopt dan in de andere.


Gericht investeren

‘Samen met gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en andere belangstellenden hebben we Gelderland in zes gebieden gekarakteriseerd, op basis van de inhoudelijke kenmerken van die gebieden’, vertelt gedeputeerde Bea Schouten (gebiedsopgave, stad en regio, leefbaarheid en milieu). Vervolgens zijn de specifieke opgaven voor elk van die gebieden geformuleerd. Die opgaven zijn voor de provincie leidend bij de verdeling van beschikbare middelen. ‘Wij willen nog steeds investeren in Gelderland, maar gericht op die zes gebieden waar we de inhoudelijke karakteristiek al van hebben gedefinieerd’, benadrukt Schouten.


Uitvoeringsagenda’s

Per gebied zijn of worden uitvoeringsagenda’s opgesteld waarbij overheid, bedrijfsleven, onderwijs en waar mogelijk inwoners hun rol pakken. In de Achterhoek bijvoorbeeld ligt de inhoudelijke uitdaging op het bestrijden van de afnemende bevolkingsgroei en de effecten daarvan. Niet iedere regio heeft al zijn eigen agenda opgesteld. In het najaar zal voor tachtig procent duidelijk zijn wat er voor de komende jaren gepland is en wat er nog gebeuren moet. Voor de gebiedsopgaven van de regio’s is deze collegeperiode een investeringsbudget van 90 miljoen euro beschikbaar. Op basis van de regionale agenda’s van de zes gebieden maakt de provincie haar investeringskeuzes.


Governance

Niet alleen de opgaven zijn verschillend per regio; de keuze voor het ‘bestuurlijke jasje’ (governance) is eveneens divers en afhankelijk van de wensen in het gebied. Gelderland wil op dit punt verder gaan dan het advies van de eerder genoemde Stuurgroep Openbaar Bestuur. Die stelt dat er op basis van de inhoudelijke opgave een bestuurlijke vorm moet worden gekozen, waarin meer variaties mogelijk moeten zijn dan nu; grofweg van de vorming van metropoolregio’s tot regionale tafels. Gelderland pleit eigenlijk voor nog veel meer flexibiliteit en variatie, ook binnen een gebied met een duidelijke inhoudelijke opgave. Eigenlijk hoeft er helemaal geen vaste structuur te komen; volgens de provincie zijn er nu geen bestuurlijke obstakels om met een keur aan partners binnen en buiten het politieke bestel samen te werken.

 

Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur nr. 15 van deze week 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.