of 64120 LinkedIn

Gelderland vreest tandeloze tijger te worden

Het verwerpen van het herindelingsvoorstel Scherpenzeel door de minister hakt er bij de provincie Gelderland flink in. ‘Het is een gegeven waarmee we het moeten doen’, verzucht verantwoordelijk gedeputeerde Jan Markink. Volgens de VVD-fractie maakt de minister met haar besluit van de provincies zelfs tandeloze tijgers.

Het verwerpen van het herindelingsvoorstel Scherpenzeel door de minister hakt er bij de provincie Gelderland flink in. ‘Het is een gegeven waarmee we het moeten doen’, verzucht verantwoordelijk gedeputeerde Jan Markink. Volgens de VVD-fractie maakt de minister met haar besluit van de provincies zelfs tandeloze tijgers.

Nee, snappen doen ze minister Ollongren van Binnenlandse Zaken ook een week na haar besluit een streep te zetten door de fusie van Scherpenzeel met Barneveld nog steeds niet. Ja, in haar besluit laat ze weten draagvlak – of in het geval van Scherpenzeel het ontbreken daarvan – het belangrijkste afwegingscriterium te vinden. Markink vindt draagvlak ‘uiteraard’ ook belangrijk, maar slaat als puntje bij paaltje komt een ander criterium hoger aan: toekomstbestendigheid. Het toezien daarop geldt als een van de kerntaken van de provincie.

 

Verschillende beleidskaders

Dat is als zodanig ook vervat in het beleidskader herindeling van de provincie zelf. En dat lijkt nu, blijkens de onderbouwing van de minister in haar afwijzing van het herindelingsvoorstel van de provincie, niet te sporen met het beleidskader herindeling dat Den Haag hanteert. Markink gaf deze week in een ingelaste vergadering van Provinciale Staten naar aanleiding van de kwestie Scherpenzeel dan ook aan er behoefte aan te hebben van de minister te horen ‘waar we aan toe zijn. Wat kunnen we als provincie nog nou?’

 

Provinciale kerntaak

‘Voor ons is ons kader Vitaal Openbaar Bestuur een handvat bij ons handelen’, aldus de VVD-gedeputeerde. Maar als draagvlak het enige is dat telt, dan wordt het de provincies wel erg lastig gemaakt om de eigen kerntaak – toezien op toekomstbestendig lokaal bestuur – geloofwaardig te kunnen invullen. ‘Ik bedoel, als een gemeente niet zelf met een herindelingsvoorstel komt, is draagvlak per definitie lastig en onze rol per definitie complex’, zegt hij. Dus ja, Markink wil een gesprek aangaan met de minister om helderheid te krijgen over wat de provincies nog mogen in de toepassing van de wet Arhi – de sinds 1985 geldende herindelingswet.

 

Stok achter de deur

Dat is ook precies waar de coalitiefracties het college toe opriepen: ga, waar mogelijk in gezamenlijkheid met andere provincies en met de minister van Binnenlandse Zaken de gevolgen van haar genomen besluit – en de zorgen daarover – bespreken ‘in het licht van toekomstige bestuurskrachttrajecten. Wat een Statenmeerderheid betreft, worden ook de leden van de Tweede en Eerste Kamer daarbij betrokken. Volgens VVD-fractievoorzitter Frederik Peters, een van de indieners van de motie, dreigt het besluit van demissionair minister Ollongren van de provincies tandeloze tijgers te maken. Het besluit van de minister brengt volgens een Statenmeerderheid niet alleen met zich mee dat provincies nog voorzichtiger zullen zijn een herindelingsprocedure te starten, maar ook dat een ‘stok achter de deur-effect verdwijnt. ‘Dat heeft als risico dat te laat of in het geheel niet wordt ingegrepen, met alle maatschappelijke kosten en consequenties van dien.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Zipje op
@ Spijker: Verkeerde conclusie. De Provincie is inderdaad een tandeloze tijger. Veel provinciale taken zijn ondergebracht bij/worden opgepakt door (nauwelijks democratisch te noemen) gemeenschappelijke regelingen. De herindelingen vinden dan ook aan de verkeerde kant plaats. Vorm kleinere regioprovincies waarin je de gemeenschappelijke regelingen onderbrengt en klaar ben je. De gemeenten kunnen dan gewoon blijven bestaan.
Door Spijker (n.v.t.) op
@Birnie Janssen. Juiste conclusie. Na al haar blunders durft Ollongren (BiZa) geen stap meer te verzetten. Ze had dit dossier gewoon kunnen aanhouden tot het volgende kabinet. Een volgend kabinet wordt nu weer met een probleem opgezadeld.
Door Bimie Janssen (Ambtenaar) op
Zonder heldere opvatting over nut en noodzaak is elke bestuurder tandeloos. Er is gewoon geen strakke regel die herindeling dwingend maakt. De wens tot herindeling moet van onderop komen? Welke bestuurder gaat zeggen: wij falen als gemeentebestuur en daarom achten wij een herindeling noodzakelijk? Geen enkele, da's mens eigen! Dankzij de lafheid in Den Haag blijven herindelingen "gedoe" en maken dit soort processen veel onnodige "slachtoffers". Bestuurlijk Nederland doet zichzelf tekort door het ontbreken van heldere richtlijnen over wenselijkheid van herindelingen en daarmee schieten ze zichzelf in de voet.
Door Hans op
Gelderland is nu (en was het ook al) een tandeloze tijger en heeft dit helemaal aan zich zelf te danken - en te wijten. Wil je als provincie met de gemeenten, die veel meer bestuurskracht en beleidsterreinen hebben dan een provincie, mee kunnen komen, dan zal je toch vooral heel goed moeten kunnen luisteren. Maar die kwaliteit is de bestuurders van Gelderland geheel vreemd. Heel jammer! Komen nog meer brokken van!
Door p op
Tja als je opereert als een olifant in de porceleinkast wordt je vanzelf een tandenloze tijger...
Door p op
Tja als je opereert als een olifant in de porceleinkast wordt je vanzelf een tandenloze tijger...
Door Hans op
Waarom zou een provincie zijn/haar tanden moeten laten zien? Bij gebrek aan overtuigingskracht? Of gebrek aan argumenten? Om het meten met 2 maten? Gegokt en verloren, maar niet willen toegeven? Verreweg de meeste grootschalige herindelingen zijn een groot fiasco, waar veel te veel mensen vervreemd raken, maar misschien is dat ook wel de bedoeling: verdeel en heers.

Vacatures

Van onze partners