of 59130 LinkedIn

Gelderland Academie voor raadsleden en ambtenaren

De provincie Gelderland gaat investeren in het versterken van de positie van lokale politici. Samen met de VNG-afdeling Gelderland wordt de Gelderland Academie opgezet.

De provincie Gelderland gaat investeren in het versterken van de positie van lokale politici. Samen met de VNG-afdeling Gelderland wordt de Gelderland Academie opgezet. Daar kunnen raadsleden in regionaal verband, Statenleden en bestuurders en ambtenaren scholing en training krijgen in bijvoorbeeld zaken als weerbaarheid, integriteit en samenwerking. 

Met die mogelijkheid worden de volksvertegenwoordigers minder afhankelijk van hun eigen kadertraining en ontstaat er een gelijker speelveld voor alle partijen, ook voor lokale partijen. ‘Wij willen graag bijdragen aan het versterken van de positie van de lokale politici. We vinden het van belang dat zij voldoende toegerust zijn voor hun taken en worden opgeleid tot nog bekwamere volksvertegenwoordigers’, aldus Gelders gedeputeerde Jan Markink deze week in een essay in Binnenlands Bestuur, dat hij samen schreef met burgemeester John Berends van Apeldoorn.

Detailniveau
Nog te vaak sturen lokale en provinciale politici volgens hen op detail en richten ze zich te veel op de directe omgeving. ‘Gemeenten waar veel lokale partijen actief zijn – die van oudsher meer gericht zijn op het lokale belang – worstelen daar nog extra mee. Gelukkig komen ook steeds meer lokale partijen tot de conclusie dat je er niet uitkomt als je de lokale schaal als maat der dingen hanteert’, stellen ze.

Samenwerking essentieel
Met de scholing willen de initiatiefnemers ook bereiken dat het vertrouwen in regionale samenwerking groeit. Voor een effectieve samenwerking is vertrouwen namelijk van essentieel belang, zo wijst het recentelijke onderzoek naar de succes- en faalfactoren van regionale samenwerking van de Radboud Universiteit uit. ‘Helaas hebben bij intergemeentelijke samenwerking raadsleden vaak het nakijken, want vooral de colleges van de gemeenten nemen daaraan deel. Meer invloed van raadsleden op de regionale samenwerking is essentieel’, aldus Markink en Berends.

Lees het hele essay in Binenlands Bestuur van deze week. (inlog)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Adri Zwart (Gepensioneerd medewerker Provincie Gelderland) op
Een uitstekend initiatief. Zeker ook gezien de komende raadsverkiezingen waarbij naar verwachting een flink aantal nieuwe raadsleden en wethouders zullen aantreden. Naast de genoemde ondererpen zou het ook goed zijn om een aantal belanrijke dossiers waarbij gemeenten in regionaal verband samenwerken veelal samen met de provincie met elkaar te bespreken. Ik heb jarenlang als Regiocoordinator op het gebied van mobiliteit in verschillende gelderse regio's gewerkt. Er is een grote behoefte aan goede informatie. Raadsleden staan vaak nog ver weg van de onderwerpen die in regionaal verband aan de orde komen. Wethouders vertegenwoordigen veelal de gemeenten in regionaal verband en zijn beter ingespeeld op deze dossiers.
Door Jaap (Beleidsadviseur) op
Goed initiatief! Ik neem aan dat de provincie ook de bestuurders van de Gelderse waterschappen actief gaat uitnodigen en welkom heten?