of 59854 LinkedIn

Geen vervolging zoon Halsema voor wapenbezit

De zoon van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema zal niet worden vervolgd voor verboden wapenbezit. Het Openbaar Ministerie stuurt de zaak door naar Halt voor de afdoening ervan. Dat meldt Peter Plasman, de advocaat van de 15-jarige jongen.
5 reacties

De zoon van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema zal niet worden vervolgd voor verboden wapenbezit. Het Openbaar Ministerie stuurt de zaak door naar Halt voor de afdoening ervan. Dat meldt Peter Plasman, de advocaat van de 15-jarige jongen.

Schijn van belangenverstrengeling vermijden

Plasman heeft de beslissing vernomen van de officier van justitie in Haarlem, die de zaak in onderzoek heeft gehad. Het parket Noord-Holland heeft het dossier van het OM in Amsterdam overgenomen, om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden. Halsema’s zoon werd op 15 juli gearresteerd, toen hij met een vriend op een leegstaande woonboot in Amsterdam-Oost voor overlast zorgde. Het wapen dat hij bij zich had, zou hij hebben weggegooid toen de politie arriveerde. De kwestie kwam weken later via De Telegraaf naar buiten.


Geen sprake van braak

Plasman zegt dat hij zeer onlangs een zogeheten ballistisch rapport van een wapendeskundige van justitie heeft ontvangen. Daaruit blijkt dat het wapen een gas/alarmrevolver is. 'Inwendig is in de loop een zogenoemde sper aangebracht waardoor geen kogelprojectielen kunnen worden verschoten', aldus Plasman. Toen zijn cliënt was opgepakt, is het wapen op het zogeheten bevel inverzekeringstelling omschreven als 'alarmpistool etc' en als 'alarmrevolver' in beslag genomen. Overtreding van de Wet Wapens en Munitie is het enige strafbare feit dat aan de orde is, zegt Plasman. 'Van braak - laat staan inbraak - of diefstal is volgens het Openbaar Ministerie niets gebleken.'

Geen strafblad

De echtgenoot van Halsema, filmproducent Robert Oey, heeft onlangs in een interview in NRC Handelsblad gezegd dat het wapen van hem is. In dat vraaggesprek repte hij van een onklaar gemaakte revolver die werd gebruikt op filmsets. Het OM Noord-Holland verdenkt hem van verboden wapenbezit. Afdoening via Halt betekent voor de zoon van Halsema dat hij geen strafblad krijgt. Een Halttraject omvat onder meer leeropdrachten en het maken van excuses. De maatregel is voor zogeheten ‘first offenders’ van 12 tot 18 jaar.

'Onderzoek OM niet doorkruisen'

De reden dat Halsema niet direct heeft gemeld dat het bewuste wapen in haar huis lag, is omdat ze het onderzoek van het Openbaar Ministerie niet wilde doorkruisen. 'Het gaat namelijk om een mogelijke overtreding door mijn man, die nog door de politie moest worden gehoord', zei ze tegen de gemeenteraad. 'Van het bestaan daarvan weet ik sinds mijn zoon mij erover vertelde op weg naar huis na zijn aanhouding. Het had nooit in ons huis mogen liggen.'

'Geen geslaagd interview'

Dat haar man een interview gaf aan NRC, was omdat de krant ervan wist en erover wilde publiceren. Hij wilde volgens Halsema zijn verantwoordelijkheid nemen en hun zoon ontlasten. 'Hij noch ik beschouwen dit interview als geslaagd', zei ze. De opmerking over dat er mogelijk nog meer wapens op zolder zouden liggen, was volgens Halsema sarcastisch bedoeld. 'Er lagen en liggen geen wapens op onze zolder.'

Ontwrichtend

De burgemeester zei verder nog: 'Ik kan u niet schetsen hoe ontwrichtend het is om als anonieme tiener zo voor de leeuwen te worden gegooid'. Aan het eind van haar betoog drukte ze de raad op het hart zaken die privé zijn binnenshuis te houden. 'U mag, u moet mij elke dag scherp ondervragen, aanvallen, al mijn daden bekritiseren. Maar als mijn of uw kinderen, als onze geliefden worden geraakt door het werk dat wij doen, dan worden we weerloos.' (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door B de B (Adviseur) op
Dat wordt een interessant stukje jurisprudentie dan. Als er nu een tiener met een nepwapen wordt opgepakt kan die ook verlangen dat het een 'Halt' traject wordt.

Hier gaat de samenleving niet veiliger van worden
Door Adriaan Zwaag op
@ Amsterdammer: Absoluut klassejustitie. Zoonlief overtrad de Wet wapens en munitie. In vergelijkbare gevallen is mevrouw Halsema genadeloos.

Uit het Parool van 29 september 2019: "Burgemeester Halsema heeft lachgasverkoper (naam) een gebiedsverbod van een maand opgelegd. Niet wegens de verkoop van lachgas, maar vanwege de Wet Wapens en munitie. Hij zou, volgens de brieven die hij van de gemeente heeft gekregen, twee keer een 'verboden voorwerp' bij zich hebben gehad. Dat viel onder de categorie 'voorwerpen waarvan, gelet op hun aard of de omstandigheden waaronder zij worden aangetroffen, redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij zijn bestemd om letsel aan personen toe te brengen of te dreigen en die niet onder een van de andere categorieën vallen".

Nu zoonlief voor eenzelfde overtreding van de Wet wapens en munitie is aangehouden, is het voor Halsema een kwajongensstreek die maar door de vingers moet worden gezien. En waar het OM dus in mee gaat.
Door Spijker (n.v.t.) op
Wat opvalt in deze zaak is het volgende:
-de zoon is in het bezit van een verboden wapen (wat was overigens de intentie van hem met dit wapen? Dat hij bezig was met het veroorzaken van overlast of met een inbraak is ondergeschikt gemaakt aan het in bezit hebben van een kennelijk onbruikbaar gemaakt wapen).
-de vader verborg één of meerdere verboden wapens in de woning. Aanvankelijk was deze informatie niet bekend en verborgen gehouden.
-het feit dat de moeder van deze opslag van wapens niet afwist lijkt me sterk. In een normaal functionerend gezin is dat ondenkbaar en kent de moeder de inhoud van ieder laadje.
-met het straffen van een 15-jarige voor de eerste keer moet je uiterst voorzichtig zijn.
-de zaak zelf is voor de familie zelf een zeer vervelende negatieve ervaring en een leerschool voor de toekomst.
Door Amsterdammer op
Fraai staaltje klassenjustitie.
En dan die toespraak van de burgermeester (oh nee, moeder), waarin ze het wapenbezit declassificeert en nadruk legt op een vermeende ambtsmisdrijf van een agent. Die agent verdient een staande ovatie en een lintje.
Door Ferdie op
Overtreding van de Wet Wapens en Munitie is het enige strafbare feit dat aan de orde is, zegt Plasman.

In dit geval gaat het om een wapen uit categorie III. Voor wapens uit categorie II en III is het verboden om de wapens of de munitie te doen binnenkomen of uitgaan, of de bij binnenkomst aangegeven bestemming te wijzigen. Ook het vervoeren van deze wapens is verboden, net als het voorhanden hebben, het dragen en het overdragen ervan.

De maximumstraffen lopen bij een overtreding van de Wet Wapens en Munitie van enkel een geldboete (maximaal 7800 euro) tot een maximale gevangenisstraf van acht jaar. Het eerste geval is voor de lichtere overtredingen van de wet: denk hierbij aan het voorhanden hebben van wapens uit categorie IV bij personen die nog niet 18 jaar zijn. Het tweede geval is voor de zwaarste delicten: het een gewoonte maken van het overtreden van de regels die gelden voor categorie I, II en III. Tussen deze twee uitersten zitten nog een paar andere maximumstraffen voor delicten die qua gewicht ook ertussenin zitten.

Bureau Halt vind ik hier nergens terug.