Tegen de journalist was aangifte gedaan. Maar na 'bestudering van de aangifte en de camerabeelden concludeert het Openbaar Ministerie dat er geen sprake is van enig strafbaar feit', aldus een verklaring. Het staat volgens het OM vast dat de journalist heeft gepubliceerd wat er in de raadszaal werd besproken, maar daarbij schond hij 'geen ambts- of beroepsgeheim'. Ook 'gebruikte hij geen technisch hulpmiddel om het gesprek in de raadszaal te kunnen horen of bevond zich niet op een plek waar hij niet had mogen zijn.'


Aftreden Krewinkel

De journalist had opgevangen dat de huidige burgemeester van Heerlen, Ralf Krewinkel, had gesolliciteerd naar de vacature van burgemeester in het naburige Kerkrade terwijl hij ziek was. Na publicatie leidde dit tot het aftreden van Krewinkel. De publicatie in de krant leidde tot boze reacties van onder meer de Limburgse gouverneur Theo Bovens, die de krant betichtte van riooljournalistiek. Later kwam Bovens na het zien van camerabeelden uit het Kerkraadse stadhuis op deze uitspraak terug.

Op de gang

Bovens beweerde eerder ook dat de journalist zich willens en wetens had laten insluiten in het gemeentehuis, maar moest ook hierop na het zien van camerabeelden terugkomen. De journalist was slechts enkele minuten in het stadhuis geweest, maar in die tijd kon hij op de gang uit luidsprekers de naam van Krewinkel horen vallen als tweede op de voordracht voor een nieuwe burgemeester. (ANP)