of 60220 LinkedIn

‘Geen twijfel’ bij kabinet over waarde wietproef voor G4

Er bestaat ‘geen twijfel’ bij het kabinet dat de uitkomsten van de wietproef relevant zijn voor de vier grootste gemeenten. Dat antwoorden ministers Bruins (Medische Zorg, VVD) en Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) op vragen van de Tweede Kamerfracties.

Er bestaat ‘geen twijfel’ bij het kabinet dat de uitkomsten van de wietproef relevant zijn voor de vier grootste gemeenten. Dat antwoorden ministers Bruins (Medische Zorg, VVD) en Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) op vragen van de Tweede Kamerfracties.

Gemis

Het feit dat geen van de vier grootste gemeenten meedoet aan het experiment met de gesloten coffeeshopketen wordt gezien als een gemis. Er doen tien gemeenten mee en zeven gemeenten staan reserve als 'controlegemeenten'. De VVD-fractie vraagt zich af wat het ontbreken van een G4-gemeente ‘betekent voor de representativiteit en de effectiviteit van het experiment’ en de GroenLinks-Kamerleden vragen zich af of met de huidige opzet ‘niet sprake is van een gemankeerd experiment waarvan betwijfeld moet worden of de uitkomsten van waarde zijn voor de G4-gemeenten’.

 

Alle coffeeshops

‘Bij het kabinet bestaat geen twijfel dat de uitkomsten ook relevant zijn voor de G4-gemeenten’, schrijven de ministers. Ze geven aan dat met het nog aan te stellen onderzoeksteam besproken zal worden welke mogelijkheden er zijn om gebruik te maken van de expertise in de grote gemeenten. Utrecht had zich als enige van deze gemeenten aangemeld, maar is niet genomineerd omdat de gemeente niet kon voldoen aan de eis dat álle coffeeshops aan het experiment zouden deelnemen.

 

Gevolgen

Het doel van het experiment is om te zien of een gesloten coffeeshopketen mogelijk is en wat de gevolgen zijn voor criminaliteit, overlast, veiligheid en volksgezondheid. De VVD-fractie vroeg zich af welke criteria men zal gebruiken om de effecten van het experiment te bepalen. Daarop antwoorden de ministers dat de keuze aan het onderzoeksteam zal zijn.

 

Schadeclaims

Op de vragen van de GroenLinks-fractie of het risico bestaat dat gemeenten schadeclaims krijgen van coffeeshophouders wegens inkomstenderving, antwoorden de ministers dat er hoofdzakelijk twee soorten claims mogelijk zijn en dat de kans van slagen voor beide soorten gering is.

 

Handhaving burgemeesters

De SP-fractie vraagt zich af hoe het kabinet ervoor gaat zorgen dat coffeeshops die niet mee willen doen toch gaan meedoen. Na aanvang van de experimenteerfase, luidt het antwoord, moeten de coffeeshophouders voldoen aan bepaalde regelgeving en ‘deze regelgeving biedt de burgemeester van de gemeente de bevoegdheid om handhavend te kunnen optreden tegen een coffeeshophouder die niet aan de geldende eisen voldoet.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Al eens kennis genomen van hetzelfde experiment in Canada? De geluiden uit dat land zijn nou niet bepaald positief en in een dicht bevolkt land als Nederland (wiettoerisme/drugscriminaliteit) kan je het natuurlijk helemaal schudden.
Maar ja als je er al aan begonnen bent kan je natuurlijk niet meer terug en andermans geld (dat van burgers) speelt geen rol.