of 59212 LinkedIn

Geen twee ton voor ontslagen ambtenaar Nuenen

De ontslagen Nuenense ambtenaar Frans van der Kruijs krijgt geen twee ton van het gemeentebestuur. Volgens de Centrale Raad van Beroep (CRvB) had het Nuenense college geen overwegend aandeel in de verstoorde verhoudingen. Het disciplinair strafontslag was wel onterecht en het aanzien van de gemeente is ook niet ernstig geschaad door het gedrag van de ambtenaar.

De ontslagen Nuenense ambtenaar Frans van der Kruijs heeft geen recht op twee ton compensatie van het gemeentebestuur. Het Nuenense college had volgens de Centrale Raad van Beroep (CRvB) geen overwegend aandeel in de verstoorde verhoudingen. Het disciplinair strafontslag was wel onterecht en het aanzien van de gemeente is ook niet ernstig geschaad door het gedrag van de ambtenaar.

Verstoorde verhoudingen

De CRvB oordeelt dat er verstoorde verhoudingen waren toen het ontslagbesluit op 29 april 2015 werd genomen. Daardoor kon het college het dienstverband niet voortzetten. Het college gaf Van der Kruijs een aanvullende uitkering, maar geen nawettelijke uitkering. Dat laatste moet wel als het ontslag in de werksfeer is gelegen en niet grotendeels aan de ambtenaar is te wijten. Omdat de ambtenaar in september 2017 de pensioenleeftijd had bereikt kon een oordeel van de rechtbank hierover echter in het midden blijven.

Normale gevolgen
Het college had compensatie, de zogenoemde “plus”, kunnen toekennen als het een overwegend aandeel had in het ontstaan en voortbestaan van de situatie die leidde tot het ontslag. Daarvan was volgens de CRvB geen sprake, dus hoeft de plus niet te worden toegekend. Van der Kruijs wilde de plus om verlies aan pensioenschade, het mislopen van de gratificatie voor zijn ambtsjubileum en korting op zijn ww-uitkering, omdat hij al vroegpensioen ontving, te compenseren. Maar die omstandigheden zijn volgens de CRvB “normale gevolgen van het verleende ontslag”. De rechtbank heeft aanspraak op compensatie (de “plus”) volgens de CRvB ten onrechte niet betrokken in haar beoordeling. De CRvB beoordeelt het verzoek om schadevergoeding op haar beurt ook niet “nu ontslag op subsidiaire grond in stand blijft”.


Geen oordeel
‘Deze uitspraak verwondert mij gigantisch’, reageert Ger van Bakel, raadsman van Van der Kruijs. ‘Strafontslag is onevenredig en dan is verstoorde verhoudingen enkel om het feit van het plichtsverzuim erbij halen, dus “overige gronden”, voldoende om een ambtenaar te ontslaan.’ Volgens Van Bakel erkende Van der Kruijs niet de verstoorde verhoudingen in het geval van het plichtsverzuim zelf. ‘Ik had 14 punten genoemd waar al eerder sprake was van verstoorde verhoudingen. Het is heel raar dat de CRvB hier geen oordeel over vormt met de reden “nu het subsidiair ontslag in stand blijft”.’ Volgens Van Bakel onttrekt de CRvB zich aan haar verantwoordelijkheid te beoordelen wie het grootste aandeel had in de verstoorde verhoudingen.


Onbegrip

Van der Kruijs wilde compensatie voor het mislopen van allerlei inkomsten, met name de korting van zijn pensioeninkomsten. Van Bakel begrijpt niet dat het CRvB meegaat in de redenering dat een “plus” niet van toepassing is, omdat die omstandigheden tot “normale gevolgen van het verleende ontslag te beschouwen zijn”. ‘Die motivering is buiten alle proporties: als hij niet was ontslagen, had hij geen vroegpensioen opgenomen. De gemeente heeft er voordeel van, want die pikt een deel van de pensioenopbouw in. Er was dus geen sprake van een passende regeling.’ Bij opname van vroegpensioen en reorganisatieontslag wordt een ambtenaar na twee jaar zoeken direct gekort op zijn ww-uitkering, concludeert Van Bakel. ‘Dit hangt als een Zwaard van Damocles boven het hoofd van alle ambtenaren in deze situatie.’ Van der Kruijs overweegt in cassatie te gaan vanwege een onzorgvuldige rechtsgang.


Nuenen: zaak afgedaan

Volgens de gemeente Nuenen liet de vorige uitspraak nog ruimte voor interpretatie, maar is deze uitspraak helder. ‘Het ontslag was terecht. Strafontslag was een te zwaar middel, maar ook weer niet dusdanig dat de gemeente vermeende schade moet vergoeden. Er is nu voor alle partijen duidelijkheid. Wat ons betreft is de zaak afgedaan.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.