of 59250 LinkedIn

Geen sprake van ‘illegale detectives’ bij provincies

Het lijkt uitgesloten dat onderzoeksbureaus recherchevergunningen nodig hebben om integriteitsonderzoek te doen voor provincies. Dat blijkt uit informatie van Dienst Justis.

Het lijkt uitgesloten dat onderzoeksbureaus recherchevergunningen nodig hebben om integriteitsonderzoek te doen voor provincies. Dat blijkt uit informatie van Dienst Justis. De Telegraaf en PVV Gelderland melden eerder dat provincies gebruik maken van 'illegale detectives', omdat ingeschakelde onderzoeksbureaus niet over zo’n vergunning beschikken.  

Gesprekken en openbare bronnen
Het ministerie kan geen definitief uitsluitsel geven over de vergunningplicht van de door de provincies ingeschakelde bureaus zoals Necker van Naem en Capra, omdat er geen aanvragen voor vergunningen van de onderzoeksbureaus liggen. ‘De beoordeling kan pas gedaan worden als er een aanvraag ligt voor een dergelijke vergunning en die is zowel bij de politie als bij de dienst Justis niet bekend’, aldus een woordvoerder. Maar dat er voor de werkzaamheden die bij de zogeheten ‘risicoanalyses integriteit’ komen kijken een vergunning nodig is, lijkt uitgesloten. Volgens Dienst Justis verschilt de vergunningplicht per onderzoek, maar wanneer er bij het informatie vergaren alleen openbare bronnen geraadpleegd worden en er een gesprek gevoerd wordt met de benoemde bestuurder is er, volgens een woordvoerder van Justis, geen sprake van recherchewerkzaamheden.


Geen recherchewerkzaamheden
Uit de brochures van de integriteitsonderzoeken voor overheden van de bureaus blijkt dat de analyse wordt gemaakt op basis van vrijwillig gegeven informatie en gesprekken. Dat zijn activiteiten die volgens Justis niet vallen onder recherchewerkzaamheden. Capra en Necker van Naem melden eerder al dat er bij hun ‘risicoanalyse Integriteit’ geen werk komt kijken waarvoor een recherchevergunning benodigd is. 'Dat er geen vergunning voor rechercheonderzoek nodig is om onze adviezen uit te brengen is evident', aldus Necker van Naem-directeur Roel Freeke, die benadrukt dat de 'risicoanalyse integriteit' absoluut geen recherchewerk is.


Vrijwillig verstrekt

‘De informatie die Necker van Naem voor het advies aan provincies verzamelt wordt vrijwillig verstrekt, in gesprek met de kandidaat-bestuurders zelf. Wij praten met hun over welke integriteitsdillema’s er in de toekomst kunnen ontstaan bij een benoeming. We zitten dus niet te spitten in zaken die in het verleden gebeurd zijn. We willen helemaal geen recherchewerk doen.’ Ook advocaat Bart Jan Boiten van Capra zegt dat er bij Capra ‘geen vergunningplichtige activiteiten’ zijn. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ton Diepeveen (directeur) op
Wat is dit nu weer? Dienst Justis die geen definitief uitsluitsel kan geven over de vergunningplicht van burreaus zoals Necker van Naem en Capra. De Dienst Justis behoort te weten dat Capra niet onder de vergunningplicht van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) valt omdat advocatenkantoren (waaronder Capra) daarvan zijn vrijgesteld. Dat is 1. Ten tweede zou Dienst Justis geen definitief uitsluitsel kunnen geven over de vergunningplicht omdat er geen aanvragen voor vergunningen liggen. Dat houdt dan in dat de politie nader onderzoek moet doen. Verder vraag ik mij oprecht af of de Dienst Justis dit allemaal wel gezegd heeft. Het lijkt er meer op dat dit informatie is die Necker van Naem in haar brief van 28 april 2015 aan de Comissaris van de Koning van Gelderland heeft verstrekt n.a.v. vragen over de bevoegdheid van dit bureau om gedeputeerden te mogen screenen. De CdK heeft zich daarbij achter het antwoord van Necker van Naem geschaard en wellicht is dat te voorbarig geweest, dat later wel zal blijken.
Jammer ook dat er geen brief van Dienst Justis wordt overgelegd waaruit een en ander zou blijken. Zelf heb ik wel een brief van de Dienst Justis op mijn bureau liggen die klip en klaar is. Zo zegt de Dienst Justis in haar brief van 18 mei jl.: na een gesprek met de kandidaat wordt de door de kandidaat aangeleverde informatie geanalyseerd. Daarbij worden tevens openbare bronnen geraadpleegd. De omschreven activiteiten zijn aan te merken als recherchewerkzaamheden. Er worden immers gegevens van de kandidaat verzameld (vergaard) en deze gegevens worden geanalyseerd, aldus de Dienst Justis.
En verder:dat indien de werkzaamhedenworden uitgevoerd in opdracht van bijvoorbeeld een burgemeester (lees: ook CdK dus) en het onderzoek betrekking heeft op natuurlijke personen en de werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit winstoogmerk, het betreffende bureau aangemerkt kan worden als een recherchebureau. Dat bureau dient, aldus Justis, in het bezit te zijn van een vergunning.
Tot slot. Je kunt natuurlijk je diensten aanprijzen als een integriteitsrisico analyse. Belangrijker is echter na te gaan wat de aard van de werkzaamheden is die in het kader van een dergelijke risicoanalyse wordt uitgevoerd. En daar zit hem nu net de kneep.
Deze publicatie in het Binnenlands Bestuur voelt dan ook aan als 'paniekvoetbal' en dit alles tegen beter in.
Door p op
Het gevoelige stukje zit natuurlijk in de term 'vrijwillig'.
Het is natuurlijk wel een onderzoek niet een training integriteit, dus wat gebeurt er als je geen zin hebt om alles te delen met een onderzoeker, gewoon omdat je vindt dat het privé is?