of 59250 LinkedIn

Geen ‘samenwerkingsbestuurder’ voor gemeenten

Er komt geen experiment met een ‘samenwerkingsbestuurder’ voor verschillende gemeenten. Volgens minister Plasterk van Binnenlandse Zaken is er geen behoefte aan een wethouder die in meerdere gemeenten actief is.

Er komt geen experiment met een ‘samenwerkingsbestuurder’ voor verschillende gemeenten. Volgens minister Plasterk van Binnenlandse Zaken is er geen behoefte aan een wethouder die in meerdere gemeenten actief is

Samenwerkingswethouders
De gemeentewet sluit uit dat een bestuurder in meerdere gemeenten tegelijkertijd actief is als wethouder. Daarom had VVD-Tweede Kamerlid Foort van Oosten tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor 2015 gevraagd een experiment in gang te zetten dat het mogelijk zou maken een ‘samenwerkingswethouder’ in het leven te roepen.
 

Adviseur
De voornaamste reden voor het experiment zou het delen van elkaars kennis en kunde op verschillende beleidsterreinen zijn. Maar volgens Plasterk is dat ook mogelijk zonder dit experiment. In de praktijk zijn daar al werkbare vormen voor, stelt hij. ‘Bijvoorbeeld doordat de wethouder van de ene gemeente als adviseur bij een collegevergadering van een andere gemeente aanwezig is, of doordat die betreffende wethouder door de raad van een andere gemeente wordt uitgenodigd om over een bepaald beleidsterrein zijn visie te geven. ‘

Geen behoefte aan
In een brief aan de Tweede Kamer liet minister Plasterk onlangs weten dat het experiment er niet komt. Uit een expertmeeting over dit onderwerp en uit navraag bij de Wethoudersvereniging is gebleken dat niemand behoefte heeft aan zo’n samenwerkingsbestuurder.  Ook heeft geen enkele gemeente in het kader van de Experimentenwet een dergelijk voorstel ingediend.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.