of 63082 LinkedIn

Geen onderzoek naar herindelingstraject Scherpenzeel

Een meerderheid van de Gelderse Staten wil geen onderzoek naar het door GS gevoerde herindelingstraject Scherpenzeel-Barneveld. Een motie hiertoe van oppositiepartij PVV is tijdens een interpellatiedebat in Provinciale Staten verworpen.

Er komt geen onderzoek naar de manier waarop Gedeputeerde Staten van Gelderland het herindelingsproces Scherpenzeel-Barneveld hebben gevoerd. Een motie hiertoe van oppositiepartij PVV is tijdens een interpellatiedebat in Provinciale Staten verworpen. De PVV twijfelt aan de juistheid van de informatie die GS geven over onder meer de bestuurskracht en financiële situatie van Scherpenzeel.

Afblazen

Ook de oproep van een aantal oppositiepartijen aan het adres van GS om de voorgenomen herindeling af te blazen dan wel voorlopig in de ijskast te zetten, kreeg woensdag geen steun. ‘Het is nu het momentum om duidelijkheid te geven. Scherpenzeel en Barneveld willen ook niet dat het proces on hold wordt gezet’, stelde gedeputeerde Jan Markink (toezicht gemeentefinanciën, Sterk Bestuur Gelderland, VVD) tijdens het debat.

 

Rollebollend over straat

Op verzoek van de PVV was het interpellatiedebat aangevraagd. Directe aanleiding was het feit dat GS en Scherpenzeel ‘rollebollend over straat gaan’, aldus PVV-Statenlid Ton Diepeveen. Scherpenzeel verwijt GS onjuiste informatie te hebben verstrekt tijdens webinars over de door de provincie gewenste herindeling. Markink reageerde woest op die aantijgingen. Hij stelde het ‘ronduit schandalig’ te vinden dat het Scherpenzeels college in haar strijd voor zelfstandigheid GS beschuldigen van ‘liegen en verdraaien’. De PVV wilde echter het naadje van de kous weten en vroeg een interpellatiedebat aan. ‘Het is van belang te weten wie gelijk heeft’, aldus Diepenveen.

 

GS niet de fout in

Het werd een vinnig en lang debat waarbij de zes coalitiepartijen vooral de wind uit de zeilen haalden voor GS en pal achter hen bleven staan. ‘Er is geen reden om aan te nemen dat GS tekort geschoten hebben’, stelde GroenLinks-fractievoorzitter Janet Duursma. ‘Ik zie geen aanleiding om te zeggen dat GS het fout hebben gedaan’, voegde PvdA-fractievoorzitter Fokko Spoelstra daaraantoe. Daar sloten de andere coalitiepartijen zich bij aan. Geen enkele coalitiepartij had daarom behoefte aan een onderzoek. De voltallige coalitie vindt het wel spijtig dat het herindelingsproces is gepolariseerd.

 

Polarisatie

Die polarisatie ligt ook een aantal oppositiepartijen zwaar op de maag, zoals bij de SP. SP-Statenlid Esther Portegies probeerde GS over te halen pas op de plaats te maken. ‘Er is geen haast bij en het is noodzakelijk de gemoederen tot rust te brengen.’ De Partij van de Dieren wil het liefst de stekker uit het lopende herindelingsproces trekken en vindt dat een herindeling vanuit gemeenten zelf moet komen.  

 

Onderste steen

Vooral PVV, Forum voor Democratie (FvD), 50-Plus en Groep Taheri blijven twijfels houden over de juistheid van de informatie die door GS tijdens webinars is verstrekt. Ondanks een recente brief van GS aan de Staten, waarin zij alle punten waarop GS in de ogen van Scherpenzeel de fout in is gegaan, weerlegt. En ondanks dat Markink tijdens het debat meerdere malen benadrukte iedereen juist te hebben geïnformeerd. De motie van PVV om een onderzoekscommissie in te stellen naar de rol van GS in het herindelingsproces kreeg de steun van 13 Statenleden, waaronder FvD. FvD-voorman Arjan de Kok: ’De onderste steen moet boven komen.’ De motie werd door GS ontraden en met 42 stemmen tegen verworpen.

 

Inhoudelijk debat

Het interpellatiedebat van woensdag draaide om het al dan niet ‘liegen en bedriegen’ door GS. Een inhoudelijk debat over het herindelingsadvies van GS volgt later. In dat herindelingsadvies worden de reacties op het herindelingsontwerp, dat nu ter inzage ligt, verwerkt. Op 7 juli nemen de Staten een besluit over het herindelingsadvies.  

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Inwoner op
Eens met Spijker. Zienswijze ingediend. Voorbeelden te over hoe de polarisatie en framing in Scherpenzeel zijn werk doet, zeker als nadelige informatie die voor een herindeling pleit bewust niet gecommuniceerd wordt met inwoners. Dit college is goed in struisvogel politiek, niet beseffend hoeveel schade dat uiteindelijk is voor het dorp en inwoners. Zegt genoeg over bestuurskracht, welke definitie je er ook aanhangt.
Door Rood Hesje (werkt vreedzaam thuis) op
@Spijker: En daarnats is opvallend dat die hallucinatie ook toeslaat bij het (extreem) rechtse smaldeel van PS.
@ Bertduss (ontKennert): bestuurskracht is natuurkundig gewichtsloos maar met gezag en verantwoordelijkheid sturing geven om maatschappelijke opgaven te realiseren. Daar onbreekt het Scherpenzeel overduideljk aan.
Door Spijker (n.v.t.) op
De burgers van Scherpenzeel zijn bedwelmd door de lokale hallucinerende politici/plucheplakkers.
Door Bertduss (Kennert) op
Wat is bestuurskracht? En hoeveel Newton moet je daarvan hebben?

Vacatures

Klik hier voor alle vacatures

Van onze partners