of 64740 LinkedIn

Geen nazit voor ongevaccineerd raadslid Roermond

Het presidium van de gemeenteraad van Roermond heeft besloten dat raadsleden die niet gevaccineerd zijn tegen het coronavirus wordt verzocht niet deel te nemen aan de borrel na de raadsvergadering. Die wordt voor het eerst gehouden op 14 oktober, na de eerste fysieke raadsvergadering sinds de coronacrisis.

Het presidium van de gemeenteraad van Roermond heeft besloten dat raadsleden die niet gevaccineerd zijn tegen het coronavirus wordt verzocht niet deel te nemen aan de borrel na de raadsvergadering. Die wordt voor het eerst gehouden op 14 oktober, na de eerste fysieke raadsvergadering sinds de coronacrisis.

Coronatoegangsbewijs
Het presidium kwam tot dit besluit, omdat de 1,5 metermaatregel per 25 september is komen te vervallen. Bij commissievergaderingen kan, omdat het daar niet zo druk is, desgewenst afstand worden gehouden, staat in de besluitenlijst. ‘Bij een raadsvergadering, omdat daarbij meer mensen zijn, is dat echter niet mogelijk.’ Het presidium roept alle ongevaccineerde raadsleden daarom op een negatieve testverklaring, niet ouder dan 48 uur, mee te nemen. Als een ongevaccineerd raadslid niet over een negatieve testverklaring beschikt, wordt hij verzocht niet aan de afsluitende borrel deel te nemen.

Geen verplichting
Raadsleden kunnen niet verplicht worden om een coronatoegangsbewijs te laten zien om deel te mogen nemen aan de raadsvergadering. In principe kan een ongevaccineerd raadslid ook deelnemen aan de borrel na afloop, want er gaat niet worden gecontroleerd, vertelt raadsgriffier Jos Vervuurt. Omdat het besluit van het presidium unaniem is en er al enige (regionale) publiciteit is geweest over het besluit, denkt hij niet dat ongevaccineerde raadsleden die stap zullen zetten. ‘We hanteren bij de borrel dezelfde regels als bij de horeca. Deze gaat dus ook niet langer door dan hooguit twaalf uur.’

Spontaan besluit
Er hebben zich nog geen (ongevaccineerde) raadsleden gemeld bij Vervuurt die tegen de maatregel zijn. ‘Als dat wel zo is, dan kunnen ze dat melden bij de voorzitter van de raad of bij mij.’ Zelf heeft hij als griffier geen mening over het spontane besluit van het presidium. De dieperliggende redenen kan hij ook niet motiveren. ‘Maar ik kan het me wel voorstellen dat men om een bewijs vraagt. Het is een beperkte ruimte in de raadszaal, men zit dicht op elkaar.’ Er gaat niet extra worden geventileerd, zegt Vervuurt. ‘De luchtverversing is hier al goed op orde.’

Geen uitstel
Vervuurt heeft geen overleg gehad met andere griffiers in andere gemeenten over de impact van dit besluit (en de mogelijke gevolgen ervan voor de verhoudingen in de raad). ‘Ik heb zelf aan de raad voorgesteld om de borrel nog even niet te houden, om risico’s uit te sluiten, maar ik registreer dat men toch een borrel wil voor alleen gevaccineerden.’ In de Roermondse gemeenteraad worden zaken regelmatig ‘politiek’ gemaakt, wat weleens leidt tot ingewikkelde discussies over zaken waarvan je het van te voren niet zou verwachten, vertelt Vervuurt. ‘Bij dit onderwerp, dat geen discussiepunt is in de raadsvergadering zelf, verwacht ik dat niet, omdat het presidium unaniem was.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.