of 60220 LinkedIn

Geen kiesrecht voor 16-jarigen

Jongeren tussen 16 en 18 jaar in Zeeland en Friesland mogen bij de komende Statenverkiezingen niet stemmen. Het verzoek van beide provincies om hiermee te experimenteren, wordt niet gehonoreerd door minister Ollongren van Binnenlandse Zaken.

Jongeren tussen 16 en 18 jaar in Friesland en Zeeland mogen bij de komende Statenverkiezingen niet stemmen. Het verzoek van de provincies Friesland en Zeeland om hiermee te experimenteren, wordt niet gehonoreerd door minister Ollongren van Binnenlandse Zaken.

Proef

‘De Grondwet staat niet toe het kiesrecht toe te kennen aan jongere personen, ook niet bij wijze van experiment’, antwoordt de minister op Kamervragen van Rob Jetten (D66) en Nevin Özütok (GroenLinks). Beide Kamerleden hadden vragen gesteld over de wens die beide provincies begin mei uitten om stemrecht aan jongeren vanaf 16 jaar stemrecht te geven bij de Statenverkiezingen. Jetten en Özütok wilden van de minister weten of zij van plan was positief op het verzoek van beide provincies te reageren en op welke termijn Ollongren een proef haalbaar achtte.


Geen aanleiding

Nee dus. Wettelijk is het niet mogelijk en in 2010 zag de staatssecretaris van BZK, op basis van een studie naar verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd, geen aanleiding om de kiesgerechtigde leeftijd te verlagen naar 16 jaar, zo schrijft de minister. ‘De conclusie van het onderzoek was dat het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd waarschijnlijk noch in positieve noch in negatieve zin consequenties zal hebben.’ Met die consequenties doelt ze onder andere op meer politieke betrokkenheid van jongeren en hogere opkomst bij verkiezingen. Omdat de situatie sinds het verschijnen van het rapport volgens Ollongren niet wezenlijk is veranderd, ziet zij geen aanleiding de kiesgerechtigde leeftijd te verlagen.

 

Meer betrokkenheid

‘Wel bestaat er behoefte aan meer betrokkenheid van burgers, waaronder jongeren, bij beleids- en besluitvorming. Ik acht het zeker van belang om jongeren te betrekken bij vraagstukken die ook voor hen nu of later van belang zijn. Daarbij geldt hoe eerder deze betrokkenheid gerealiseerd kan worden, hoe beter dat is. Dat kan op verschillende manieren. Provincies hebben daarvoor binnen de kaders van wet- en regelgeving zelf al de nodige mogelijkheden’, zo schrijft de minister.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Sommige Kamerleden weten van gekkigheid ook niet meer wat ze het beste kunnen vragen..