of 65101 LinkedIn

Geen getuigenverhoor in onderzoek Koopmans

Er worden in het onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling van voormalig gedeputeerde Ger Koopmans van de provincie Limburg geen openbare getuigenverhoren gehouden. Dat heeft de provinciale enquêtecommissie besloten.

Er worden in het onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling van voormalig gedeputeerde Ger Koopmans van de provincie Limburg geen openbare getuigenverhoren gehouden. Dat heeft de provinciale enquêtecommissie besloten.

Op basis van de huidige onderzoeksresultaten heeft de commissie besloten dat openbare verhoren niet noodzakelijk zijn om te komen tot een zorgvuldig en evenwichtig eindverslag. Voorzitter Aleida Berghorst van de enquêtecommissie: ‘We hebben in de afgelopen maanden veel mensen gesproken en veel zaken onderzocht. De commissie ziet geen aanleiding om het zware onderzoeksmiddel van verhoor, waarbij mensen publiekelijk en onder ede worden verhoord, in te zetten.’

 

Feitenonderzoek

De centrale vraag aan de commissie was om onderzoek in te stellen naar het handelen van voormalig CDA-gedeputeerde Koopmans in relatie tot zijn nevenfunctie bij J&T Tussenholding B.V. en de met de Staten daarover gemaakte beheerafspraken, bijvoorbeeld op het dossier Meer Maas, Meer Venlo. Daarnaast onderzoekt de commissie de wijze waarop daarop toezicht is gehouden. Een accountantskantoor is ingeschakeld om een feitenonderzoek te houden.

 

Presentatie in januari

De bevindingen van dat accountantskantoor worden eerst gepresenteerd aan de enquêtecommissie. Eind januari 2022 presenteert die commissie vervolgens haar eindverslag aan Provinciale Staten van Limburg. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het eindverslag eind vorige maand al klaar zou zijn. Maar het accountantskantoor gaf aan meer tijd nodig te hebben dan verwacht.

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Southern Comfort op
Sinds de zomer is men in Limburg al bezig om alle dossiers en onderzoeken in te kaderen en af te zwakken. Koopmans en Bovens mogen weer veelvuldig hun zegje op tv doen, terwijl nog lang niet alles boven water is.

Sterker nog, bepaalde documenten worden krampachtig niet vrijgegeven terwijl daar juist een transparantere bestuurscultuur niet alleen nodig is maar zelfs is toegezegd, enkel om een paar partijpoppetjes de hand boven het hoofd te houden.

Remkes gaf de richting al aan, Roemer borduurt er op voort. Met dezelfde ambtenaren. Niks nieuwe bestuurscultuur.
Door Ben van Hoek op
Hoe kun je nu al weten dat het niet nodig is als de accountants nog geen rapport hebben opgeleverd. Dat rapport zou toch aanleiding kunnen zijn voor het stellen van vragen aan betrokkenen indien verklaringen die eerder zijn afgelegd niet overeenkomen met de bevindingen van de accountants. Wekt toch de schijn van niet de onderste steen boven willen hebben. Verder dient het ook een ander doel en dat is de burger het vertrouwen teruggeven dat zaken goed onderzocht worden..
Door Spijker (n.v.t.) op
Dit is een slechte zaak. Naar mijn mening zouden onderzoeken (i.c. ook verhoren) van door Overheden ingestelde enquêtecommissies allemaal in het openbaar behoren plaats te vinden. Hier spelen namelijk altijd integriteit en leerprocessen voor de toekomst een belangrijke rol. Bovendien voorkomt dat volgende enquêtes over bijv. doofpotdossiers.
Door Els Dohmen (burger van Nederland) op
Wat zijn de huidige onderzoekresultaten, waarop de enquêtecommissie heeft besloten dat openbare verhoren niet noodzakelijk zijn?
Het netwerk van de politiek zit diep ook met leden van de enquêtecommissie. Zwijgcultuur!
Door Els Dohmen (burger van Nederland) op
Wat zijn de huidige onderzoekresultaten, waarop de enquêtecommissie heeft besloten dat openbare verhoren niet noodzakelijk zijn?
Het netwerk van de politiek zit diep ook met leden van de enquêtecommissie. Zwijgcultuur!

Vacatures

Van onze partners