of 64120 LinkedIn

Geen extra maatregelen voor Koningsdag

Koningsdag wordt Woningsdag. Maar met mooi weer gaan mensen naar buiten, ook in coronatijd. En op Koningsdag net iets eerder met een alcoholische versnapering. Toch nemen veiligheidsregio’s en gemeenten geen extra maatregelen dan de al geldende om vrijmarktjes, spontane buurtborrels of samenkomsten van jongeren tegen te gaan. ‘De verantwoordelijkheid ligt ook bij de mensen zelf.’

Koningsdag wordt Woningsdag. Maar met mooi weer gaan mensen naar buiten, ook in coronatijd. En op Koningsdag net iets eerder met een alcoholische versnapering. Toch nemen veiligheidsregio’s en gemeenten geen extra maatregelen dan de al geldende om vrijmarktjes, spontane buurtborrels of samenkomsten van jongeren tegen te gaan. ‘De verantwoordelijkheid ligt ook bij de mensen zelf.’ 

Amsterdam: ‘Lastig te voorspellen’
Met het vaarverbod, monitoring in de stadsparken en cameratoezicht op potentieel drukke plekken heeft de gemeente Amsterdam al heel wat maatregelen genomen om samenkomsten of afwijkingen dan de 1,5 meterregel te handhaven. ‘We leggen ook een grote verantwoordelijkheid bij de mensen zelf’, aldus de woordvoerder van burgemeester Halsema. ‘Het is lastig te voorspellen wat de mensen gaan doen. Op vorige mooie zondagen en met Pasen ging het goed. We zijn extra alert en met boa’s en politie vol op straat aanwezig. De parken worden extra in de gaten gehouden.’ Alcoholrestricties gelden alleen voor afhaalloketten van horeca. ‘We moeten zien of er ook groepsvorming plaatsvindt.’ Zie hier: wat er wel te doen is op Koningsdag in Amsterdam.

Brabantse Veiligheidsregio’s: ‘Extra handhavingscapaciteit’
De gemeente Eindhoven, tijdelijk aanspreekpunt voor persvragen over corona voor de Brabantse Veiligheidsregio’s, wijst erop dat tijdens de coronacrisis een noodverordening van kracht is tot minimaal 28 april, dus ook op Koningsdag. ‘Gemeenten en politie blijven de situatie goed monitoren en handhaven indien noodzakelijk.’ Naast de noodverordening zijn geen extra maatregelen opgelegd en ook niet voor andere feestdagen de komende tijd. ‘We houden altijd rekening met het feit dat, ondanks de maatregelen, er toch een risico bestaat dat mensen samenkomen. Om die reden voorziet de politie in extra handhavingscapaciteit. Hierbij wordt de lijn gehanteerd om goed gedrag aan te moedigen, aan te spreken op gedrag dat niet wenselijk is en te handhaven als dat nodig is.’

Haaglanden: ‘Maatregelen gelden onverkort’
In de Veiligheidsregio Haaglanden gelden geen strengere en ook geen minder strenge regels rondom Koningsdag, laat de woordvoerder van de Haagse burgemeester Johan Remkes weten. ‘Er wordt gehandhaafd met de normale bezetting aan de hand van de geldende APV’s en noodverordening. Over scenario’s en risico’s, zoals door ons geïdentificeerd, doen wij geen mededeling.’ Remkes laat zelf weten dat ‘zoveel mogelijk thuis blijven werkt’. ‘Daar zien we nu de eerste resultaten van. Dat moeten we dus volhouden. We doen dit niet alleen voor de gezondheid en de veiligheid maar ook voor onze ondernemers en hun werknemers die nu niet of heel beperkt kunnen opereren. Hoe beter we ons aan de maatregelen houden, hoe eerder zij én wij allemaal weer aan de slag kunnen.’

Rotterdam: ‘We leveren al volledige inzet’
In Rotterdam is met Koningsdag geen extra inzet vanuit de gemeentelijke handhaving, ‘omdat we al volledige inzet leveren vanwege de handhaving van de noodverordening’. Wel is er op Koningsdag extra aandacht voor de gebieden waar Koningsdag normaal gesproken op straat gevierd wordt. ‘In lijn met onze handhavings-aanpak worden ook op Koningsdag mensen aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid als ze zich niet houden aan de regels van de noodverordening. Uiteraard is en blijft de oproep: blijf thuis en ga alleen naar buiten als het echt noodzakelijk is. Op de website van de gemeente hebben we daarom een pagina waar we Rotterdammers op wijzen met daarop ideeën om Koningsdag op een mooie manier thuis te vieren.’

Veiligheidsregio Utrecht: ‘Overwegend positieve toon’
In de Veiligheidsregio Utrecht wordt ook op Koningsdag gehandhaafd naar de noodverordening en is er extra inzet van handhaving en politie, maar bijvoorbeeld geen (alcohol)restricties bovenop de gebruikelijk verordening. ‘We communiceren de boodschap dat evenementen niet doorgaan, samenkomsten verboden zijn en afstand houden geboden is. Dat doen we met een overwegend positieve toon, waarin we wijzen op een virtuele, online Koningsdag en uitnodigen daar aan deel te nemen. We doen een beroep op medewerking en het gezonde verstand van iedereen.’ Uiteindelijk zijn het de gemeenten die de handhaving uitvoeren. De handhavers houden rekening met alle situaties die de kans op verspreiding van het virus vergroten. ‘Uitgangspunt is thuisblijven, geen dingen doen die mensen uitnodigen om bij elkaar te komen of op straat stil te staan en gezond verstand en de eigen verantwoordelijkheid te gebruiken. Een kleedjesverkoop, buurtfeest, barbecue of optredens zijn niet toegestaan.’ Risicogebieden zijn gebruikelijke plekken waar veel mensen bij elkaar komen: parken, openbare sportplekken en recreatiegebieden. ‘Ook in de centra van steden en dorpen hanteren we extra oren en ogen. Van een omvangrijke lijst risicogebieden is geen sprake.’

Handhaving op anderhalve meter
‘Het is logisch dat de politie en handhavers niet altijd en overal kunnen zijn’, aldus de Veiligheidsregio Utrecht. ‘Daarom hangt het succes van de bestrijding van het coronavirus uiteindelijk ook niet af van de mate waarin politie en handhavers optreden, maar van de mate waarin mensen zelf hun verantwoordelijkheid nemen. In de afgelopen tijd hebben mensen met positief gedrag laten zien dat ze best heel goed overweg kunnen met de maatregelen. Ook nu doen we graag een beroep op hun medewerking, zodat we dit virus er samen onder krijgen.’ Handhaven op anderhalve meter noemt de veiligheidsregio is ‘lastig, maar niet ondoenlijk’. ‘We doen een groot beroep op het gezond verstand. Maar helaas hebben we natuurlijk ook voorbeelden van mensen die ondanks herhaald verzoek zich er niet aan houden en dan wordt er beboet. Gezondheid staat altijd voorop.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.