of 64120 LinkedIn

Geen excuses voor Verver’s vendetta

In het artikel in Binnenlands Bestuur doort  v.d Tempel-directeur Richard Breugem vier maanden na de rechterlijke einduitspraak in de zaak-Verver ten gunste van het bouwbedrijf een boekje open over hoe een conflict met Wilma Verver over de privéverbouwing van haar woning ontaardde in een oneerlijke en energievretende jarenlange strijd met burgemeester Verver en de gemeente Schiedam.

De gemeente Schiedam ziet geen reden voor excuses aan bouwbedrijf v.d. Tempel dat jarenlang financieel leed onder de toorn van ex-burgemeester Wilma Verver. ‘De gemeente is geen partij in de juridische procedure tussen v.d. Tempel en mevrouw Verver.’

Boekje open
Dat zegt de gemeente in een reactie op een artikel dat deze week in Binnenlands Bestuur verschijnt. Hierin doet v.d Tempel-directeur Richard Breugem vier maanden na de rechterlijke einduitspraak in de zaak-Verver ten gunste van het bouwbedrijf een boekje open over hoe een conflict met Wilma Verver over de privéverbouwing van haar woning ontaardde in een oneerlijke en energievretende jarenlange strijd met burgemeester Verver en de gemeente Schiedam.

Vendetta
Die strijd heeft alle tekenen van een vendetta tegen het bedrijf. De verbouwing verloopt in recordtijd. Maar als de Ververs in november 2007 in het huis trekken en nog enkele kleine dingen moeten gebeuren, ontstaat al snel een conflict. De uitvoerder heeft zich onbeschoft uitgelaten, mailt Verver in februari 2008 naar Van den Tempel. Ze ondertekent de privémail voor het eerst met “Burgemeester Verver”. Ongebruikelijk, maar Breugem stapt niet meteen naar de gemeente. ‘De link naar de gemeente was er ook niet. We hadden immers een zakelijke relatie met de familie Verver.’

Van 200 naar nul opdrachten
Een paar maanden later maakt een crisismanager van de gemeente Schiedam hem duidelijk dat Van den Tempel niet langer wordt ingezet bij calamiteiten en 24 uurs serviceverlening. Activiteiten die het bedrijf al jaren voor de gemeente uitvoerde. Volgens de ambtenaar heeft dat te maken met de kwestie-Verver, al was die toen nog geheel buiten de publiciteit. Het aantal niet-aanbestedingsplichtige opdrachten vanuit de gemeente aan het bedrijf liep tussen 2007 en 2011 terug van 200 naar bijna nul, vertelt Breugem. ‘Je merkt het wel, maar als je het dan in een grafiek ziet, schrik je.’

Persoonlijke brief
Op 1 april 2009 stopt hij persoonlijk een brief in de brievenbus van de familie Verver getiteld: zakelijke behandeling. Daarin legt hij de relatie met het dispuut met de Ververs en noemt de vermenging tussen zakelijk en privé ontoelaatbaar. ‘Op deze brief heb ik nooit een reactie gekregen.’ Later blijkt dat het toenmalige college en de gemeentelijke directie hier toen al van op de hoogte waren. De brief kwam voor in e-mailcorrespondentie van PvdA-wethouder Maarten Groene. ‘Als die brief bij de gemeente bekend was, had de gemeente toch moeten ingrijpen of op zijn minst contact met ons kunnen opnemen? Dat gebeurde niet.’

Faillissement
Pas in 2011 wordt BING ingeschakeld. Dat concludeert in augustus 2011 dat Verver zich schuldig heeft gemaakt aan machtsmisbruik, belangenverstrengeling, nepotisme en het creëren van een angstcultuur op het stadhuis. Verver was in juni zelf al vertrokken en kreeg eervol ontslag, na de publicatie stapt het hele college op. Tot op de dag van vandaag is de rekening nog steeds niet betaald. Verver, die niet wilde reageren op het artikel,  heeft aangekondigd in hoger beroep te gaan. Het laatste middel om inzicht te krijgen in haar financiën lijkt Verver failliet te laten verklaren. ‘Dat scenario bestuderen we. Laat een curator de geldstromen maar onderzoeken.’

Excuses welkom
Het bedrijf heeft gevochten voor zijn reputatie, tonnen aan juridische kosten uitgegeven en al jaren een vordering van tonnen op Verver uitstaan. Namens de gemeente Schiedam zijn nooit excuses gemaakt aan het gedupeerde bedrijf. Breugem: ‘We hebben kennis gemaakt met het nieuwe college en hen reken ik het vanzelfsprekend niet aan. Excuses zijn natuurlijk welkom. Daar hoeft niemand voor op te stappen.’

Geen excuses
Voor de gemeente Schiedam is de zaak-Verver echter een afgesloten hoofdstuk. De verhoudingen tussen de gemeente en bouwbedrijf v.d. Tempel zijn genormaliseerd. Het bedrijf vervult sinds 2013 weer opdrachten voor de gemeente. ‘De gemeente en het gemeentelijke handelen staan buiten dit geschil tussen twee partijen. De gemeente ziet dan ook geen aanleiding voor overwegingen tot excuses of overnemen van claims.’

Lees het volledige artikel in Binnenlands Bestuur nr. 7 van deze week. (inlog)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Rick Timmer op
@Johan Ik ken u verder niet, maar het zou goed zijn als u de uitspraken er nog eens bij pakt. De aannemer is in alles in het gelijk gesteld. Verver dient haar rekening gewoon te betalen, net als ieder ander. De aannemer heeft nog ruim 3 ton te goed van Verver. Dat u een persoonlijke strijd voert tegen BING moet u zelf weten, maar probeer niet een hardwerkende ondernemer de grond in te boren.
Door v.d. Tempel Bouw & Ontwikkeling (directie) op
Beste Johan,
Wij reageren slechts eenmaal op bovenstaand artikel.

U bent welkom bij ons op kantoor om de bewijslast te komen inzien, gelijk wij deze -na het eindoordeel van de Rotterdamse Rechtbank- ook hebben getoond aan de journalist van Binnenlands Bestuur. Niets van diens verhaal is geschreven zonder het overleggen van de betreffende bewijsstukken. Ook anderen die zo ernstig blijven twijfelen heten wij welkom. Na bestudering kunt u zich dan wellicht een meer genuanceerd beeld vormen. Wel verzoeken wij u vriendelijk om vooraf een afspraak te maken. Dit kan per info@vdtempel.nl of 010-4264930.

Hoogachtend,

Directie v.d. Tempel Bouw & Ontwikkeling Schiedam
Door Johan (adviseur) op
Als we het principe waar rook is is vuur aanvaarden dan zijn we weer terug in de donkere Middeleeuwen waar losgeslagen gepeupel met schuim op de bek volksgerichten uitvoerden. We leven in een rechtsstaat en de hoogste rechter heeft na een zeer grondige toets dit vermeende machtsmisbruik naar het rijk der fabelen verwezen. Er was totaal geen boycot en geen machtsmisbruik. Er was slechts een ordinair conflict tussen de aannemer en de burgemeester en de aannemer heeft er alles aan gedaan via zijn netwerken om de gemeenteraad van Schiedam te gijzelen om zijn zin te krijgen en onder druk kwam er een onderzoek van BNG dat aan alle kanten rammelde en waarvan tal van hooggeleerde experts vinden dat het thuis hoort in de categorie Lucia de B. Journalisten werden in 2011 vooraf uitgenodigd en gefeteerd en er werd afgesproken wie wat zou berichten om Verver ten val te brengen. Elke maand verschijnt er nog steeds in het AD zonder enige aanleiding een artikel over Verver omdat afgesproken is elke maand (5 jaar na dato!) iets te publiceren om olie op vuur te gooien ook al heeft het geen enkele nieuwswaarde. Het aangekondigde artikel in BB is ook zo iets want leest men de vonnissen van rechters niet meer. De aannemer heeft zonder reden tal van gedupeerden, waaronder de gemeente, miljoenen euro's schade berokkend met zijn cowboygedrag en Schiedam zou nooit meer zaken meer moeten doen met een dergelijk zielig bedrijf dat dacht een monopoliepositie te blijven behouden omdat men dikke vrienden was met de vorige burgemeester en daarom jarenlang alle opdrachten kreeg. Het ultieme bewijs van ordinaire vriendjespolitiek. Een aantal toonaangevende hoogleraren overweegt het rapport Schiedam over te doen en daarvan kan BB dan verslag doen lijkt mij. Feiten en beelden zijn op 1 hoop gegooid, net als juridische normen en zelf bedachte normen van BING. Het rapport is niets meer dan een verzameling van geruchten en verdachtmakingen en de directeuren van BING zijn de laatste 3 jaar 11 maal tuchtrechtelijke veroordeeld voor tal van andere broddelrapporten. Dat zijn de feiten. Als mensen niet meer geinteresseerd in de feiten moeten alle alarmbellen gaan rinkelen. Beste lezer het rapport Schiedam was 1 groot gemanipuleerd circus en er klopte niets van.
Door t. faber op
Waar rook is is vuur. Gezien het rappport van BING hoort Iemand van dit allooi nooit meer in aanmerking te komen voor een publieke functie
Door Johan (adviseur) op
De hoogste rechter oordeelde dat deze eerste casus van het rapport, die 1/3 van het totale rapport bestrijkt ondeugdelijk was en dat er van een boycot geen sprake was dan wel dat hier voor geen enkel bewijs aanwezig was. Vroeger respecteerde men rechterlijke uitspraken, maar dat is kennelijk niet meer zo. De registeraccountant, directeur van BING, die het onderzoek uitvoerde werd berispt en had volgens de hoogste rechter zijn beroepsgroep ernstig geschaad. De aannemer heft met een strak georganiseerde lastercampagne waarbij hij bevriende journalisten ook via het AD inzette een vendetta uitgevochten terwijl er niets van zijn beschuldiging klopt. Hij kreeg volgens de hoogste rechter gewoon nog opdrachten voor bijna hetzelfde bedrag als voorheen. Alleen de kleine opdrachten kreeg hij niet meer van de gemeente omdat hij zich zelf uit de markt had geprezen, maar daar had Verver niets mee van doen. Het is dus een broodje Aap. Lees ook artikel prof. Marcel Boogers over casus Schiedam en je weet genoeg. Heel terecht dat gemeente geen excuses aanbiedt. Excuses waarvoor? De boycot bestond alleen tussen de oren van de aannemer en een paar lokale internetcowboys die er gretig op insprongen. Zie her tot welk niveau Nederland is afgezakt. Je kan tegenwoordig in ons land via internet straffeloos iedereen van alles en nog wat beschuldigen.
Door Richard (ambtenaar) op
En deze mevrouw had natuurlijk nooit eervol ontslagen mogen worden. Gewone hardwerkende medewerkers worden voor minder oneervol aan de kant gezet. Dat heet klassenjustitie.
Door Rick Timmer (zelfsstandig ondernemer) op
Excuses betekend schuld bekennen, en dan zou er wel eens een claim kunnen volgen. Verder hoop ik voor deze ondernemer dat hij alsnog zijn centen van de Ververs krijgt, linksom dan wel rechtsom. Vraag maar faillissement aan, laat haar maar flink bloeden.
Door Alexander (oud-raadslid) op
Slap van de gemeente. Er was hoe dan ook een relatie tussen gemeente en bedrijf en het past binnen algemene normen van fatsoen om dan sorry te zeggen als er iets ongepast is geweest. Zeker als er geen juridische consequenties van komen. Waarden en normen gelden kennelijk niet voor bepaalde overheden.