of 60220 LinkedIn

Geen cent erbij voor raadsleden

Een kwart van de kiezers vindt de kwaliteit van raadsleden goed, een op de acht kiezers is het daar niet mee eens. Die beoordelen de kwaliteit van gemeenteraden als slecht (11%) tot zeer slecht (2%). Beter opleiden wordt als beste remedie gezien om de kwaliteit te verhogen; beter betalen niet. Dat blijkt uit verkiezingsonderzoek van I&O Research.

Een op de acht kiezers vindt de kwaliteit van gemeenteraden slecht tot zeer slecht. Een kwart van de kiezers is het daar niet mee eens; dat is wel te spreken over de kwaliteit van raadsleden. Beter opleiden wordt als beste remedie gezien om de kwaliteit te verhogen; beter betalen niet.

Kennis en kunde

Bijna de helft van de kiezers heeft geen uitgesproken mening over de kennis en kunde van hun volksvertegenwoordigers (niet goed, niet slecht: 47%). Nog eens een op zeven kiezers weet eigenlijk niet hoe het staat met de kwaliteit van hun raadsleden. Dat blijkt uit verkiezingsonderzoek van I&O Research onder 10.500 stemgerechtigden.

 

Oplossingen

Gevraagd naar een mogelijke oplossing zegt 85% van de respondenten dat beter opleiden de beste remedie tot kwaliteitsverhoging is. Beter betalen wordt door een op de zeven kiezers als meest geschikte oplossing genoemd. Een op de elf kiezers vindt dat er geen extra maatregelen nodig zijn. Verkleining van de gemeenteraden wordt door vier op de tien kiezers als mogelijke oplossing aangedragen.

 

Verkleining raad

De animo voor indikking van de raad is het grootst bij de achterban van PVV (61%), VVD (48%) en Unie50+-stemmers (48%). Kiezers van PvdA-, GroenLinks-, SGP- of ChristenUnie-huize zien daar met respectievelijk 31%, 26%, 24% en 33% veel minder heil in. Verkleining van gemeenteraden is in politiek ‘Den Haag’ overigens voorlopig van de baan. De Eerste Kamer heeft een initiatiefwetsvoorstel hiertoe van voormalig Tweede Kamerlid Pierre Heijnen (PvdA) in juli vorig jaar naar de prullenbak verwezen.

 

Meer geld

Kiezers van D66, GroenLinks, PvdA, CDA en VVD zeggen vaker dan de achterban van PVV, SP, Unie50+, ChristenUnie, SGP en PvdD dat een betere onkostenvergoeding kan helpen, al zien ook zij meer heil in beter opleiden. Meer hoger dan lager opgeleide kiezers stellen dat een betere onkostenvergoeding kwaliteitsverhogend kan werken. Ook mannen verwachten vaker dan vrouwen dat beter betalen helpt.

 

Discussie en debat

De kwaliteit van raadsleden − of het ontbreken daarvan − staat de laatste tijd volop ter discussie. Binnenlands Bestuur wijdt in het eerstkomende nummer (verschijnt 28 februari) een special aan het thema. Voor aanstaande donderdag ((27 februari) staat het BB-debat ‘Goede raad is goud waard’ op het programma. Aanmelden kan nog.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jan op
Iedere onbenul die maar een paar partijvergaderingen bezoekt, kan raadslid worden. Maar het ergste is dat je zo ook wethouder kunt worden. Zo wordt de kruidenier ineens aanstuurder van wel goed opgeleide ambtenaren die moeten dansen naar zijn pijpen. En geen tegenspel krijgt van raadsleden die het ook niet snappen.
Door rg (burger) op
wat een kulartikel! oplossingen voorleggen voor een probleem (kwaliteit), dat door 87,5 % van de respondenten niet ervaren wordt. Zo lust ik er nog wel een...
Door Daan op
Volgens mij heeft het ook met een stukje verdieping te maken. Hoeveel mensen zijn er nu echt bezig met de gemeenteraad? Ik heb me erin verdiept en stem PvdD. Maar hoeveel mensen stemmen gewoon wat ze ook landelijk stemmen? Hoeveel mensen gaan er überhaupt stemmen? Voorspelde opkomst voor 19 maart is 50% (!).
Door JHAGM Sneuf van Toetellaere op
Het is net als bij burgemeesters en ministers: de goeden krijgen te weinig, de slechten altijd teveel vergoeding.
Door Bart Boonstra (Raadslid ChristenUnie) op
Geld is niet de motievatie om in de Raad te zitten, je doet het voor de burgers en overtuiging!
Door August Biels (gewezen ambtenaar) op
Strengere selectie aan de poort lijkt me ook een vereiste. Een aspirant raadslid dat nog geen begroting kan lezen, laat staan beoordelen of verantwoorden redt je niet met 'een training'.

Met het toenemende gebrek aan belangstelling heb ik de stellige indruk dat er steeds minder kritisch wordt gekeken naar de kwaliteiten van de belangstellenden, of het nu om raadsleden gaat of om wethouders. Terwijl juist op dat moment kan worden gewonnen aan kennis en ervaring.

Het is allemachtig leuk dat een gepensioneerd dorpsonderwijzer zich als raadslid meldt, maar ik geloof niet ècht dat zo iemand een sociale werkvoorziening kan aansturen, of een regionaal vuilophaalbedrijf. Of een gemeentebegroting goed kan beoordelen, of de grond- en onroerend goed portefeuille van de gemeente.

Met de desastreuze gevolgen die we nu zien.
Door Wim Vreeswijk (Lijsttrekker PVU) op
Het blijft dus een ongelijk gevecht tussen overbetaalde wethouders, gesteund door dure ambtenaren en onderbetaalde raadsleden.Dit klemt des te meer omdat de raadsleden een besturende/beslissende taak hebben en het college slechts een uitvoerende taak heeft. Voor mij persoonlijk is die onderbetaling niet zo'n probleem want ik heb een drukke belastingpraktijk en een behoorlijk, zelf opgebouwd, pensioen in 2015. Maar van een behoorlijk dualisme in de meeste gemeenteraden kan dan ook meestal geen sprake zijn
Door Wim Stam (Fractievoorzitter CU-SGP De Ronde Venen) op
Op zich kan ik mij wel vinden in de suggestie mbt opleiden, maar probleem daarbij is, dat het weer extra tijd kost die veel raadsleden (door combinatie met normale baan) niet hebben. Ik zou ook best meer trainingen willen volgen, maar waar haal je de tijd vandaan?? Het zou helpen als er ook een wettelijke verlofregeling zou zijn voor leden van het openbaar bestuur bv 10 betaalde verlofdagen per jaar (en dan niet tlv het bedrijf, maar uit algemene regeling).