of 59244 LinkedIn

Geen btw-factuur gemeenten voor straatparkeren

Gemeenten zijn niet verplicht om voor een parkeerboete voor parkeren op straat een btw-factuur te verstrekken. Dit heeft de Hoge Raad bepaald.

Gemeenten zijn niet verplicht om voor een parkeerboete voor parkeren op straat een btw-factuur te verstrekken. Dit heeft de Hoge Raad bepaald.

Concurrentie

Een ondernemer had een boete gekregen van 56 euro voor parkeren op de openbare weg, verhoogd met 1,60 euro belasting. De ondernemer diende daartegen een bezwaar in. Volgens hem had hij op grond van artikel 34c van de Wet op de Omzetbelasting een factuur moeten krijgen waar de btw apart op vermeld staat. Door dat niet te doen, zou de gemeente volgens de ondernemer in concurrentie treden met commerciële exploitanten van  lokale parkeergarages.

 

Parkeerbelasting

In mei 2016 oordeelde de rechtbank in Arnhem dat gemeenten geen btw factuur hoeft uit te reiken. Bij straatparkeren is er – in tegenstelling tot parkeren in parkeergarages – geen sprake van het betalen voor een dienst maar van het heffen van parkeerbelasting. Dit is ook de regel die de belastingdienst momenteel hanteert. Ruim een jaar geleden nam het Gerechtshof in Arnhem echter een tegenovergestelde positie in: door het niet-heffen van btw over parkeergeld en dus ook het niet-verstrekken van een btw-factuur, zouden gemeenten concurrentieverstorend bezig zijn.


Geen belang
De Hoge Raad blijft in zijn uitspraak weg van een algemeen oordeel over de vraag of parkeren op de openbare weg wel of niet concurrentieverstorend is. De Raad oordeelt dat de ondernemer geen belang heeft bij een uitspraak daarover. Een uitspraak zou voor de ondernemer geen verschil uitmaken. Gemeenten kunnen dus parkeerbelasting blijven heffen zonder hierover btw in rekening te brengen of dat afzonderlijk op een factuur kenbaar te maken.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Harry (Adviseur) op
De parkeerheffing is in Nederland als een belasting vormgegeven. Het betreft hier handelingen in de openbare ruimte. De openbare is in handen van de overheid en niet in handen van ondernemers. Anders zou het belasting op belasting worden.
Is de ruimte niet openbaar dan is er sprake van een dienst, waarvoor een prijs wordt betaald, en dan is er wel btw verschuldigd. Ook als er een belasting of retributie zou worden geheven is in een dergelijk geval btw verschuldigd.
Bij straat parkeren is er geen sprake van een winstgevende activiteit, de verhoging die inrekening wordt gebracht wordt besteed aan de handhaving. Het rijk stelt hier jaarlijks een maximum voor. Dat maximum is niet voldoende om de handhavings-kosten te dekken.
Als er over de parkeerbelasting btw verschuldigd zou worden, zouden de niet-ondernemers deze belasting dragen. De ondernemers zouden die btw als vooraftrek in rekening kunnen brengen bij de aangifte.Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Bij winstgevende activiteiten, en dat is m.i. bij parkeren het geval, dan is de ondernemer, in dit geval de lokale overheid, gewoon verplicht ook 21% BTW te heffen, bovenop het parkeertarief. Dat heeft als voordeel dat de parkeerbon m.i. aftrekbaar wordt voor een ondernemer en de 21% BTW, bovenop het parkeertarief, terug te vorderen valt voor de ondernemer. Voor particulieren, zonder BTW-inschrijving, geldt dit dan volgens mij niet. Dus die is in dit geval, nog eens 21% duurder uit. Overigens ben ik tegen betaald parkeren omdat in Utrecht in veel wijken, met name wijken met veel migranten, deze wijken veelal vrijgesteld zijn van betaald parkeren en dat lijkt mij onrechtmatig.
Door P. Kuijpens (BMW financiën) op
Weer een misleidende kop boven een artikel. De Hoge Raad heeft geen uitspraak gedaan over wel-of-niet btw-plicht voor straatparkeren. Letterlijke tekst van de website van de rechtspraak: Advocaat-generaal Ettema adviseerde de Hoge Raad in haar conclusie dat het door gemeenten aanbieden van straatparkeren moet worden onderworpen aan de heffing van btw. De Hoge Raad komt in beide zaken aan die beoordeling niet toe, omdat die beoordeling niet van belang is voor de juistheid van de opgelegde naheffingsaanslagen. De Hoge Raad laat daarom in het midden of gemeenten btw moeten heffen over de parkeervergoeding.

Oftewel: er is totaal geen duidelijkheid of gemeenten nu voldoen aan de btw-richtlijn of niet.

Jammer, redactie!!