of 58952 LinkedIn

Geen belangenverstrengeling oud-dijkgraaf Limburg

De dit voorjaar wegens mogelijke belangenverstrengeling afgetreden Limburgse dijkgraaf Toine Gresel heeft geen misbruik gemaakt van de twee petten die hij droeg. Hij wist niets van een opdracht die het zuiveringsbedrijf van zijn waterschap gunde aan een communicatiebureau waar hij een bijbaan had. Wel was er de schijn van belangenverstrengeling.

Oud-Dijkgraaf Toine Gresel van waterschap Peel en Maasvallei heeft zich niet bemoeid met het gunnen van opdrachten aan het communicatiebedrijf C-community, waar hij een betaalde bijbaan had. Wel verliep de aanbestedingsprocedure van een aantal opdrachten ‘niet geheel volgens de regels’.

Onderzoek

Dat concludeert accountantsbureau Ernts & Young in een deze week aan het waterschapsbedrijf Limburg aangeboden rapport. Op verzoek van het bedrijf onderzocht de accountant de boeken om te zien of er wel of niet sprake is geweest van belangenverstrengeling. Voornaamste bevinding: van daadwerkelijke belangenverstrengeling is niets gebleken en er is geen sprake geweest van integriteitschending.

 

Schijn tegen

Maar de schijn was er wel, dit voorjaar: het Waterschapsbedrijf Limburg is een gezamenlijke dochter van Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas. Deze schappen gaan in 2017 fuseren. De beide dijkgraven zijn tot die tijd wisselend voorzitter en vice-voorzitter van het WBL dat zuiveringstaken uitvoert. Gresel had dan ook bij het bestuur van zijn eigen waterschap moeten melden dat hij als personal coach betaalde werkzaamheden uitvoerde voor het communicatiebedrijf dat tenminste twee maal een ‘flinke klus’ kreeg van WBL.

 

Gemankeerd als bestuurder

Toen zijn nevenfunctie in de lokale pers tot vragen leidde, restte Gresel uit hoofde van zijn integriteit niets anders dan ontslag te nemen als dijkgraaf en daarmee als (vice-)voorzitter van het waterbedrijf. Hij hield vol niets met de opdrachten van doen te hebben gehad, maar zei als bestuurder ‘gemankeerd te zijn’ door de schijn ervan. Het was dijkgraaf Jan Schrijen van Roer en Overmaas die na het aftreden van zijn collega accountantsbureau Ernst & young inschakelde om de onderste steen boven te halen.


'Aftreden terecht'

Hoewel het bureau dus geen integriteitsschending aantrof, is het aftreden van Gresel wel terecht geweest, aldus woordvoerster Anne-Marie Maas van het WBL: ‘Hij heeft niet gemeld dat hij een betaalde nevenfunctie had bij het communicatiebedrijf. Daardoor ontstond minstens de schijn van belangenverstrengeling. Daar zijn natuurlijk al meerdere bestuurders over gestruikeld’.


Procedurefouten

Ernst & Young vond geen sporen van integriteitsschendingen, maar sprak wel van andere onregelmatigheden tijdens het gunnen van opdrachten door het WBL. Zo zouden verantwoordingsformulieren te laat aan het dossier zijn toegevoegd, werden er vervolgopdrachten gegund zonder offerte en verliep ‘het gebruik van de hardheidsclausule niet volgens de vastgestelde procedures.’


Bijvangst serieus nemen

Maas stelt dat het bedrijf deze bijvangst van het onderzoek zeer serieus neemt. ‘We hebben de gang van zaken nog eens extra aangescherpt. De meeste van de geconstateerde afwijkingen van het protocol zijn al ondervangen doordat we sinds kort een gezamenlijk centrale inkooporganisatie kennen. Daardoor kunnen formulieren niet meer later worden toegevoegd en is werken zonder offerte uitgesloten’.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door doeterniettoe (-) op
@Frits van Vugt:
U snapt het niet helemaal. De regels zijn er voor het werkvolk, niet voor bestuurders of politici. Dat zijn namelijk heel integere mensen, daarvoor gelden andere waarden en normen. Het gepeupel, dat is gewoon dom volk, daar moet je met harde hand handhaven.

Voor de rest heeft u gewoon gelijk, Ernst & Young vindt geen overtredingen terwijl daar wel duidelijk sprake van is (is door Gresel zelf aangegeven)
Maar accoutants worden betaald door opdrachtgevers, en zijn dus per definitie niet onafhankelijk. Nog zo'n mooi voorbeeld van hoe goed het geregeld is in dit ontzettend kleine landje.
Door Frits van Vugt (adviseur/jurist publieke domein) op
Onbegrijpelijk dat accountant Ernst & Young concludeert dat er geen sprake is van integriteitsschendingen.
Gresel zei indertijd bij zijn ontslagneming de schijn van belangenverstrengeling tegen zich te hebben. Dit omdat hij betaald werk verrichtte voor een Limburgs bedrijf, terwijl dat bedrijf ook werk doet voor het Waterschapsbedrijf, waarvan Gresel vicevoorzitter is.

Volgens de integriteitscode moeten bestuurders hun (betaalde) bijbanen melden. Dat deed Gresel niet. In dit geval deed het bewuste bedrijf zelfs zaken met het Waterschapsbedrijf van Gresel. Waarom E&Y dan nog steeds van mening is dat dit geen schending van 's mans integriteit is, ontgaat me ten volle.

E&Y gooit het over de boeg van de aanbestedingsregels. Daar zijn geen al te grote misstanden (maar wel enkele stevige fouten) te zien. Allicht dat Gresel zich niet heeft bemoeid met het aanbesteden van werk aan zijn bijklusbedrijf. Daar is-ie natuurlijk leep genoeg voor.

Gresel heeft zelf indertijd ontslag genomen. In het bedrijfsleven betekent dat: geen uitkering. Als oud-dijkgraaf betekent dat: wachtgeld. Zo ontliep Gresel heel slim een verdere (financiële) afgang, Tenzij het waterschapsbestuur het alsnog aanstuurt op strafontslag, want daar is alle reden voor - spreekt uit de feiten. Of houden de ' old boys' elkaar de hand boven het hoofd?
Door Piet van Noort (kustkriticus ) op
Hoewel geen integriteitsschending aangetroffen is aftreden van Gresel terecht geweest! Hoe zit het dan met een dijkgraaf die als RWS-medewerker door deze bedrijfstak in het zadel is geholpen en die moet beslissen over RWS-zaken? Mag deze dijkgraaf ongestraft een Deltavisie veranderen in het voordeel van zijn oude werkgever RWS? Een financiële band met de oude werkgever is niet aan te tonen maar er zijn regels. Aangetoond is wel dat natuur, milieu, de staatskas, werkgelegenheid, recreatie en de opvang van zoet water minder worden door zijn overgeschreven Deltavisie.