of 63966 LinkedIn

Gedragscodes lossen uitwassen in publieke sector niet op

Gedragscodes kunnen helpen, maar leiden niet zomaar tot goed bestuur in de semiepublieke sector, concludeert een commissie onder leiding van Femke Halsema.
3 reacties

Gedragscodes waaraan bestuurders in de semipublieke sector moeten voldoen, kunnen helpen om wangedrag tegen te gaan, maar mogen niet dienen als simpele bezweringsformules. Lijstjes van wat wel en niet mag, doen geen recht aan de ingewikkelde en vaak bureaucratische structuur bij de semioverheid. Een andere cultuur en opzet van de sector zijn noodzakelijk.

Incidenten
Een commissie onder leiding van voormalig GroenLinks-leider Femke Halsema schrijft dat in een woensdag gepresenteerd advies. De commissie is aan de slag gegaan op verzoek van minister Henk Kamp van Economische Zaken. Dat gebeurde na incidenten met bestuurders bij onder meer woningcorporaties, onderwijsinstellingen en ziekenhuizen, zoals corporatie Vestia en hogeschool InHolland.

Tunnelvisie, ijdelheid en vriendjespolitiek
Volgens de commissie hebben bij deze incidenten tunnelvisie, ijdelheid, vriendjespolitiek en groepsdenken van bestuurders geleid tot slecht bestuur. Intern werd dat onvoldoende gecorrigeerd door de raad van toezicht van het semioverheidsbedrijf en extern deden inspecties te weinig. De commissie vindt het wezenlijk dat er een open cultuur komt, waar bestuurders met elkaar en belanghebbenden een 'lastig gesprek' aangaan over gedrag. Daarbij moet vooropstaan dat de semipublieke sector er is voor de burger.

Weeffouten in de sector
De commissie schrijft verder dat er weeffouten zijn in de structuur van deze sector, die incidenten in de hand werken. Publieke belangenbehartiging is ondergesneeuwd geraakt door schaalvergroting en deregulering. Verder wordt bij controle en door de politiek te veel gelet op de financiële prestaties en te weinig op de kwaliteit. Ook de verdeling van verantwoordelijkheden tussen besturen van instellingen, toezichthouders en politiek is volgens de commissie onvoldoende duidelijk.

Meer zeggenschap van burger
Het rapport beveelt onder meer aan medezeggenschap van burgers en werknemers uit te breiden en de Nationale ombudsman een rol te laten spelen in de semipublieke sector.

Niets nieuws
,,Een vrij overbodig rapport", zo oordeelt de Algemene Onderwijsbond (AOb). ,,Er staat niets nieuws in en het lijkt geen concrete voorbeelden te bevatten. De commissie-Halsema lijkt erop te mikken alles bij het oude te laten", laat een woordvoerder weten. De AOb ziet weinig heil in zo'n 'lastig gesprek', tevens de titel van het rapport. ,,Als je niet gehinderd wordt door macht, dan heeft zo'n gesprek weinig zin.''

Regels worden omzeild
Helen van den Berg, voorzitter van vakbond CNV Onderwijs, vindt dat verandering alleen bij bestuurders zelf mogelijk is. ,,Het gaat om hun mentaliteit. Je kunt wel allerlei regels vastleggen, maar die kunnen omzeild worden. Het gaat om het geweten van een bestuurder: 'kan ik mezelf in de spiegel aankijken?'. Dat zit echt bij de bestuurders zelf.''

Goede signalen
Voorzitter Corrie van Brenk van Abvakabo FNV reageerde juist positief. ,,In deze tijden, waarin falende bestuurders ruim baan hebben, is het juist goed dat een rapport dit soort signalen afgeeft en de aanpak vergemakkelijkt." Van Brenk besteedde ,,heel veel tijd en geld'' aan thuiszorgconcern Meavita, dat in 2009 na wanbeleid failliet ging. ,,Ik ben blij als dat makkelijker wordt.'' De vakbondsvoorzitter is ook te spreken over een betere selectie van bestuurders. ,,Je moet in een raad van bestuur komen omdat je hart voor de zorg hebt, niet omdat je een abonnement hebt op de Country Club of veel geld wilt verdienen."

Geen kruid gewassen
Wilna Wind, directeur van patiëntenfederatie NPCF, gelooft wel in een lastig gesprek, mits tijdig gevoerd. ,,Als iemand bij een woningcorporatie ineens in een Maserati rijdt, is er natuurlijk iets mis.'' Maar: ,,Tegen bestuurders die zo'n gedragscode eigenlijk écht nodig hebben, is natuurlijk geen kruid gewassen.''

 
Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Tjebbe vanTijen op
" tunnelvisie, ijdelheid, vriendjespolitiek en groepsdenken" lees ik in dit stukje en gisteren melden de kranten ons dat "De voormalig fractieleider van Groenlinks en programmamaker Paul Rosenmöller (57) is voorgedragen als voorzitter van de VO-raad." Uitverkoren door wie? Coöptatie binnen de ex-parlementariërs-klasse, heet dat. Regentendom in een nieuw jasje, men leze nog eens historicus Romein na over deze praktijk in de Lage Landen.
Door TIP! (PR-/Imagospecialist) op
Er wordt zoveel vastgelegd en letters liggen rustig te slapen op papier.... Altijd zijn er gedrag-/integriteitsregels, ik kan me in ieder geval niet heugen dat ze er niet waren en dat is toch al even. De praktijk vertelt echter dat de opstellers/beslissers de eerste zijn die ervan afwijken en mogelijkheden zoeken naar "gaps" in het systeem. Er wordt mee geslagen als het de werkvloer aangaat, er wordt een variabele gevonden als het boven het niveau is om het slaan. In vele organisaties hoor je dan ook; integriteit geldt tot een bepaald niveau/bepaalde schaal. En "klokkenluiders" dat is ook iets wat dat niveau heeft verzonnen, maar ook hiervoor geldt dat het alleen wordt vastgelegd op papier dat we ervoor open staan. Kom vooral niet aan het pluche, want dan krijg je het toch erg lastig! Houd elkaar niet voor de gek; stel alleen vast/leg alleen vast wat je ook haalbaar acht in de praktijk en WILT! Het kan zomaar ook jou aangaan...!
Door Tjebbe vanTijen (observator) op
Nergens zie ik in de pers - en ook hier niet - een simpele link naar het originele rapport in PDF formaat... dat is een misser en discriminatie van de lezer alsof wij niet ook een opinie zouden kunnen vormen op basis van het origineel