of 64120 LinkedIn

Gedeputeerde Koopmans ontkent belangenverstrengeling

Naar eigen zeggen is er nooit sprake geweest van een schijn van belangenverstrengeling. ‘Ik ben niet betrokken geweest bij de besluitvorming rondom de opdrachten en de vergunningen.’ Maar volgens de kranten sluisde Koopmans bezwaren van Terraq tegen ontgrondingen bij Venlo door naar het ambtelijke apparaat, en zei hij daarover niets tegen SP-gedeputeerde Daan Prevoo, die over ontgrondingen ging.
5 reacties

De Limburgse gedeputeerde Ger Koopmans (financiën en grondzaken, CDA) ontkent dat hij de schijn van belangenverstrengeling gewekt heeft door zijn lidmaatschap van de raad van commissarissen bij het Limburgse baggerbedrijf Terraq. Hij reageert daarmee op berichten in NRC. De krant stelt donderdag dat Koopmans tot de zomer van dit jaar een adviesbedrijf had, maar dit niet meldde op zijn lijst met nevenfuncties. Ook de inkomsten maakte hij volgens de krant niet openbaar, hoewel de Provinciewet hem daartoe verplicht.

Jachthaven
Daarnaast verzette Koopmans zich tegen de verplaatsing van een jachthaven bij Venlo, net als Terraq. Bovendien ontving een joint venture van Terraq een ontgrondingsvergunning van Gedeputeerde Staten, terwijl Koopmans lid was van de raad van commissarissen. PvdA en SP in de Limburgse Staten eisen opheldering. Koopmans reageert donderdag op de aantijgingen. ‘In de collegevergaderingen heb ik mij altijd onthouden van deelname aan besluiten waarbij Terraq en gelieerde ondernemingen betrokken zijn’, laat Koopmans weten. In 2017 verzette Koopmans zich als gedeputeerde hevig tegen verplaatsing van een jachthaven bij Venlo. Net als Terraq. Toen dit naar buiten kwam, stapte Koopmans op als commissaris van het bedrijf.

Belangenverstrengeling
Naar eigen zeggen is er nooit sprake geweest van een schijn van belangenverstrengeling. ‘Ik ben niet betrokken geweest bij de besluitvorming rondom de opdrachten en de vergunningen.’ Maar volgens de kranten sluisde Koopmans bezwaren van Terraq tegen ontgrondingen bij Venlo door naar het ambtelijke apparaat, en zei hij daarover niets tegen SP-gedeputeerde Daan Prevoo, die over ontgrondingen ging. ‘Alle informatie die mij aangereikt wordt over welk onderwerp dan ook stuur ik altijd door naar de desbetreffende afdeling’, reageert Koopmans. ‘Juist met het direct doorsturen van informatie zonder tussenkomst van de politiek in de 'achterkamertjes' wordt onafhankelijke advisering gewaarborgd.’

Nevenfunctie wel gemeld
Bovendien stelt Koopmans zijn nevenfunctie sinds 2014 altijd gemeld te hebben. Zijn neveninkomsten hoefde hij niet te melden, aldus Koopmans. ‘Vanaf mijn aantreden als gedeputeerde is door mij geen enkele andere opdracht aanvaard of functie vervuld waarvoor geld is ontvangen.’ Wel vult hij aan: ‘Tot 2019 was het geen usance in bestuurlijk Nederland om neveninkomsten actief online te publiceren.’ Op aandrang van het ministerie van Binnenlandse Zaken worden neveninkomsten sinds dit jaar wel op de provinciale website bekendgemaakt. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Southern Comfort op
Reur maar eens in Schandelo waar Koopmans zijn wieg heeft gestaan en enkele ontwikkelingen gaande zijn betreffende familie van hem en ook weer de provincie een vinger in de pap heeft: aankoop boerderij Vliegekamp waar de provincie met flink verlies alweer vanaf wilde (en de verkoop weer introk) en het vergunnen van een Biomeiler.
Door JAN SLENDERS (lid AB Brabantse Delta) op
Leer mij de Limburgers kennen
Door Colla Alberts (trotse Zuid Limburger) op
de beerput gaat open met straks Top Sport Limburg er nog 26x overheen ...!!
Door Petersen op
OPsluiten en al het vermogen afpakken
Door Southern Comfort op
Is idt dezelfde Ger Koopmans die een klokkenluider beschadigde door zijn melding bij hem met naam en toenaam door te sturen naar de gemeente waar die werkte? Venlo in dit geval.

Buiten het schenden van de wet persoonsgegevens overtrad Koopmans daarmee alle gedragscodes en integriteitsregels omdat het om misstanden ging m.b.t. provinciale subsidies. Dat ging om 2 miljoen euro waarvan 1,1 miljoen buiten de verantwoording is gehouden en alleen de accountant inzage in heeft gehad.

Volgens Theo Bovens was ook hier niets aan de hand.