of 63946 LinkedIn

‘Gedeputeerde Klip loog en schond vertrouwen’

Gedeputeerde Tanja Klip
Gedeputeerde Tanja Klip
3 reacties
De Drentse journalist Gerard de Kleine stelt de provincie Drenthe aansprakelijk voor zijn ontslag bij het Dagblad van het Noorden in 2009. ‘Ze hebben de fundamentele beginselen van behoorlijk bestuur geschonden: zorgvuldigheid, het beginsel van vertrouwen en fairplay.’ De provincie Drenthe herkent zich niet in de beweringen en gestelde feiten van De Kleine.

Lekken
Gedetailleerd doet De Kleine zijn hele verhaal aan de telefoon uit de doeken. Zijn problemen begonnen toen de Provinciale Staten van Drenthe in december 2008 een extern onderzoek gelasten naar het lekken van het Deloitte-rapport over EuroChamp. Deze stichting organiseerde onder meer grote evenementen voor de gehandicaptensport. Gedeputeerde Staten van Drenthe vermoedden frauduleuze handelingen binnen die organisatie. Het geheime rapport kwam echter terecht bij het Dagblad van het Noorden. Daarop vond een extern onderzoek van KPMG plaats naar het lek.

Klip
De advocaat van EuroChamp beweerde dat het lek uit het provinciehuis kwam. ‘Gedeputeerde Tanja Klip (VVD) vroeg mij of ik hen te woord wilde staan’, aldus De Kleine. ‘Zij was mijn bron over of dat rapport nou uit het provinciehuis was gelekt of niet. We waren ook bevriend, maar zij benaderde mij ambtshalve, als coördinerende gedeputeerde in technische zin voor het KPMG-onderzoek. Ik vond dat goed, maar wilde wel dat mijn informatie vertrouwelijk bleef. Ze mochten dat gebruiken om de mogelijke richting van het lek te vinden. Ze zouden mij alleen vragen stellen over de journalistieke kant. KPMG bezwoer mij dat de informatie die in hun kluis kwam er nooit uit zou komen. Ik heb ze in januari 2009 te woord gestaan.’


Informant

In maart verscheen het KPMG-rapport. ‘Daar maakte ik uit op dat als er iemand ging hangen ik het was. De onderzoekers hadden alles opgenomen in het rapport. Ik werd opgevoerd als “de informant”. Tanja Klip zei tegen me: “Gerard, ik kon niet anders.” Als het in die vorm niet naar buiten was gekomen, dan hadden anderen argwaan gekregen. Ik kende haar immers. Dat was een probleem voor haar positie, maar dit alles was niet in mijn belang. Er waren tien mensen geïnterviewd door KPMG en negen hadden de gelegenheid gekregen om op het concept-rapport te schieten. Vreemd toeval dat mij die gelegenheid niet is gegeven.’

Vertrouwelijk
De Kleine concludeert dat zijn informatie niet vertrouwelijk is gebleven, hij geen gelegenheid had tot wijzigingen en als dat wel zo was geweest hij zijn baan bij het Dagblad nog had gehad. ‘De hoofdredacteur kwam al snel bij mij uit. Eerder had ik hem verteld dat ik vertrouwelijk vragen van KPMG had beantwoord. In april 2009 werd ik op het matje geroepen en kwam zwaar onder vuur. Er kwam een ontbindingsverzoek arbeidsovereenkomst. Via de kantonrechter heb ik nog wel een ontslagvergoeding gekregen en zijn we na 27 jaar zonder problemen uit elkaar gegaan. Maar als Klip haar afspraak had gehouden, dan had ik er nu nog gewerkt. Ik kwam door haar in moeilijkheden. Het politieke doel versus het journalistieke doel.’

Idee-fixe
Volgens De Kleine had Klip de idee-fixe dat plaatsvervangend Commissaris van de Koningin na het overlijden van Relus ter Beek, Anneke Haarsma het lek was. ‘Haar doel was Haarsma elimineren in samenwerking met het CDA. Dat is mislukt. Na 18 maart 2009 kwam ze zelf onder vuur. Mijn belangen zijn dermate groot dat ik niet geschuwd heb het haar moeilijk te maken. Met deze politieke rel was ik als enige de klos. Let op: de definitie van vertrouwelijkheid is: datgene dat niet verder verteld of openbaar gemaakt wordt.’ 

Ambtshalve
In augustus stuurde De Kleine een brief naar Gedeputeerde Staten waarin hij ze aansprakelijk stelde voor geleden en nog te lijden schade. ‘Volgens hun verzekeraar Achmea Beheer valt het niet onder de polisdekking. De provincie zegt na eigen onderzoek dat haar niets te verwijten valt en wees elke vorm van aansprakelijkheid af. Dat Klip mij ambtshalve heeft benaderd wordt echter niet weersproken of betwist. Onze vriendschap komt in dat onderzoek niet aan de orde. Ik heb niet op zwart op wit garanties gevraagd over de vertrouwelijkheid, omdat we bevriend waren. Maar KPMG schrijft dat ze mij in vertrouwelijkheid hebben gesproken. Ze noemen mij ook betrouwbaar. Alles in dit rapport is integraal overgenomen door de provincie.’

Liegen
De Kleine zegt ook dat Klip heeft gelogen over de aard van een telefoongesprek met hem in een debat met Provinciale Staten over de zaak. ‘Er is daarna een motie van wantrouwen ingediend tegen het hele college, maar die is nipt verworpen.’ De Kleine wil pas echt de rechtszaak tegen de provincie aangaan als de partijen er onderling niet uitkomen. ‘We hebben Klip wel privé aansprakelijk gesteld.’ De Kleine verwacht dat ze er binnen drie of vier maanden wel uitkomen. Anders wacht “de finale” in de rechtszaal. ‘Ze kan daar niet liegen. Als het moet, kunnen we haar onder ede verhoren.’ 

Provincie Drenthe

In een reactie stelt de Provincie Drenthe dat zij en gedeputeerde Klip zich niet herkennen in het door De Kleine geschetste beeld. ‘Meer in het bijzonder is het feitelijk onjuist dat door of namens de provincie Drenthe garantie is gegeven aan hem inzake zijn medewerking aan het KPMG-onderzoek. Voor de provincie is er dan ook geen aanleiding in deze aansprakelijkheid te aanvaarden,’ zo verklaart de provincie. ‘Wij hebben via de media vernomen dat de heer De Kleine naar de rechter stapt, maar hebben nog geen dagvaarding ontvangen. Wij betreuren dat, maar wachten het oordeel van de rechter in deze in vol vertrouwen af.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Henk op
Helaas lijkt het gezegde "klip en klaar" hier niet van toepassing.

Of toch wel? Waarschijnlijk is Klip inmiddels wel klaar met De Kleine.

Ben benieuwd wat de volgende verantwoordelijke functie zal zijn die Klip van haar vrienden krijgt aangeboden. "Integriteitscoördinator" misschien?
Door piet brontsema (org. adviseur) op
klip is niet te vertrouwen en G twee beetjes onnozel
Door Joschke op
Weledele heer De Kleine. natuurlijk ontkent de provincie Drenthe alles. Want ze zijn zo overtuigt van hun gelijk dat ze geen fouten maken. Integriteit wordt veelal met de mond beleden. Ik heb zelf een rechtszaak meegmaakt tegen de gemeente Den haag. Daar werd door B&W, althans door hun vertegenwoordigers, keihard gelogen en de bestuursrechter trapte erin want de gemeente is integer. Terwijl iedere ambtenaar, behalve een paar zielepieten binnen de gemeente, weet dat het niet zo is.

Het vonnis, dat op een een leugen van de gemeente werd gebaseerd, geldt nu als jurisprudentie. En het vonnis is voor de integere gemeente Den Haag heilig. Maar ze verkregen het wel door bij de rechter te liegen, terwijl de bewijsstukken er zijn dat ze loog.

Sterkte met de strijd..