Volgens Krikke is de imam nog wel steeds actief via sociale media. 'Hij geeft er geen blijk van zijn sektarische denkbeelden en ontwrichtende boodschappen te hebben losgelaten. Dat sterkt mij in het idee dat het goed is dat hij niet opnieuw onrust kan zaaien in deze wijken.' (ANP)