of 59185 LinkedIn

G32 wil versterking regio’s

Het netwerk van inmiddels 37 grote en middelgrote steden vindt het pleidooi van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO-Nederland voor een betere samenwerking tussen rijk, gemeenten en provincies via bestuurlijke afspraken ‘verheugend en hoopgevend’.

De G32 steunt de oproep van de gezamenlijke ondernemersorganisaties om krachtig in te zetten op bruisende, vitale steden en dorpen. Er moeten vooral sterkere regio’s komen.

Het netwerk van inmiddels 37 grote en middelgrote steden vindt het pleidooi van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO-Nederland voor een betere samenwerking tussen rijk, gemeenten en provincies via bestuurlijke afspraken ‘verheugend en hoopgevend’.

Versnellen innovatie
Die oproep sluit aan op de eerder dit jaar gepubliceerde inzet van de G32 voor een nieuwe regeringscoalitie in 2017. De G32 pleit daarin voor concrete maatregelen die de positie van de steden en hun regio’s versterken. Dat geeft een enorme impuls aan de economische groei in ons land. Maar ook is het goed voor het versnellen van innovatie, meer en beter onderwijs, verbetering van de veiligheid en de noodzakelijke aanpassingen in de zorg en in het sociale domein.

Voorkomen onderlinge concurrentie
Het stedennetwerk kiest primair voor een gezamenlijke strategische agenda met meer ruimte voor de steden en stedelijke regio. De werkgeversorganisaties willen met name dat wordt voorkomen dat gemeenten onderling met elkaar concurreren in plaats van samenwerken. Waar de ondernemersorganisaties voorstellen om in het volgende kabinet daarvoor één bewindspersoon verantwoordelijk te maken, doet de G32 dat echter niet expliciet. En anders dan de ondernemersorganisaties, laten de verzamelde steden zich in hun reactie ook niet uit over de noodzaak voor het bindend verklaren van regionale samenwerking, het aanwijzen van centrumgemeenten en sterkere posities van provincies.

Versterking regio’s
Voorzitter van de pijler Economie en Werk van de G32, Willemien Vreugdenhil, ziet de Citydeals die momenteel worden gesloten, als goed voorbeeld. ‘Brede stedelijke coalities maken plannen die passen bij het DNA van stad en regio. Van de landelijke overheid verwachten we een regierol die het beste uit de regio’s boven laat komen. Belangrijk daarin: meedenken van het rijk, aanspreekpunten bij het rijk, doorbreken verkokering, experimenteerruimte. De steun voor versterking van de regio’s wordt steeds groter. In onze ogen kan de nieuwe regeringscoalitie daar niet omheen’, aldus de Edese CDA-wethouder.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Regiovorming is een prima ontwikkeling. Het is tevens een opstap richting vermindering van het aantal bestuurslagen (opheffing van gemeenten en provincies).